Akredytacja dla PODN-u

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy otrzymał akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
W dn. 31 lipca 2020 r. gościł w PCEiK powołany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Zespół Akredytacyjny, który dokonał oceny działalności placówki. W wyniku wizyty akredytacyjnej Zespół stwierdził, że zarówno wniosek złożony przez dyrektora, jak i dołączone do niego dokumenty, a także ocena stanu faktycznego jednostki potwierdzają, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy spełnia wszystkie niezbędne warunki określone w rozporządzeniu MEN w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli .

Na podstawie tej oceny  Kurator Oświaty przyznał oleśnickiemu PODN-owi na kolejne 5 lat akredytację Decyzją nr 26/2020 z dn. 04. 08. 2020 r.

Dyrektor PCEiK składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do uzyskania przez PODN statusu placówki akredytowanej.


Czytaj dalej

Rekrutacja do kół MDK 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez organ prowadzący, przyjmujemy wnioski o przyjęcie nowych uczestników do kół MDK, które rozpoczną działalność w roku szkolnym 2020/2021. Wypełnione wnioski wraz z ewentualnymi oświadczeniami prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przy wejściu do PCEiK. 
 
 
 
 
 
 
 

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią.

Zapraszamy do skorzystania z literatury  dotyczącej zapobieganiu narkomanii – dostępnej w zasobach Biblioteki Pedagogicznej

Szczególnie polecamy:

Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.
Bohdan T. Woronowicz

Autor rozwiewa pokutujące od lat mity związane z alkoholizmem i innymi uzależnieniami, pisze o skutkach zdrowotnych uzależnień, a także o sposobach ułatwiających rozpoznanie uzależnienia. Sporo miejsca poświęca możliwościom uzyskania pomocy, leczenia pod kierunkiem specjalistów oraz  w grupach samopomocowych. Książka jest prawdziwym kompendium dla osób uzależnionych, ich bliskich oraz psychologów i terapeutów.

 


Czytaj dalej

Półkolonie letnie w PCEiK „Dbamy o planetę”

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym PCEiK zorganizował tygodniowy turnus zajęć feryjnych dla dzieci w dn. 29.06 – 03.07. 2020 r. 

Zajęcia będą się odbywać w godz. 9.30 – 14.30.

Szczegółowy plan zajęć


Czytaj dalej

Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2020/2021

Uwaga! 

Jeszcze tylko do 29 czerwca przyjmujemy wnioski o kontynuację uczestnictwa w zajęciach MDK. Uwaga! Zapisy dotyczą tylko tych zajęć, na które dziecko/uczestnik pełnoletni uczęszczali w r. szk. 2019/20 i planują kontynuować pracę w tych kołach w przyszłym roku.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie i przesłanie do placówki złączonej deklaracji.

Deklaracja kontynuacji 2020/21


Czytaj dalej

Uwaga!!! Zmiany otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

 

    Uprzejmie informujemy iż w dniach

 od 29 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r. Biblioteka Pedagogiczna

 będzie czynna

 od poniedziałku  do  piątku w godz.  od  9.00  do 15.00

 

w okresie od 20 lipca do 16 sierpnia 2020 r.

biblioteka będzie nieczynna


Czytaj dalej

Wielka Liga Czytelników – Certyfikat!

Dolnośląskie Placówki Aktywnie Promujące Czytelnictwo zostały wybrane!

W ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników szkoły i biblioteki miały możliwość starania się o uzyskanie Certyfikatu  „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo w roku szkolnym 2019/2020.”

W imieniu organizatora dziękujemy wszystkim placówkom, które mimo trudnych warunków zdobyły wymaganą liczbę sprawności oraz zrealizowały regulaminowe zadania.

Zgodnie z wymogami Regulaminu, sprawozdania oceniła Komisja. Zadania przez szkoły były realizowane w różny sposób. Po zdalnych obradach wyłoniono placówki, którym przyznano Certyfikaty:

Z przyjemnością informujemy, iż I Miejsce –  Certyfikat Wielkiej Ligii Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy. Wyróżnieniem uhonorowana została Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury  w Międzyborzu.

Gorąco gratulujemy szkołom z naszego powiatu i życzymy dalszych sukcesów.

 


Czytaj dalej

Konkurs Wielka Liga Czytelników – wyniki!!!

Siedem szkół podstawowych z powiatu oleśnickiego wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” : Edycja 2019/2020 : Mistrzostwa Lokalne. Do etapu powiatowego rozgrywanego 28 maja przystąpili uczniowie z trzech szkół.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.


Czytaj dalej

NAGRODY DLA MŁODYCH PLASTYKÓW Z PCEIK

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w MDK „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłosiła wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Ziemia jest jedna“ CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA – ŚRODOWISKO. Wzięły w nim udział 33 szkoły  i pracownie plastyczne z całej Polski. Jury powołane przez organizatorów konkursu przyznało 17 nagród równorzędnych i 18 wyróżnień w czterech kategoriach plastycznych. Wśród laureatów i wyróżnionych XXVII Ogólnopolskiego Konkursu znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Nagrodę w kategorii „Malarstwo” otrzymała Karolina Jurek, l. 18

Wyróżnienia w kategorii „Malarstwo” otrzymały: Patrycja Franczyk, l. 15 i Hanna Węgrzyn, l. 12.  Opiekunem artystycznym dziewcząt jest pan Paweł Oleszkiewicz – instruktor zajęć plastycznych w MDK – PCEiK.

Prace plastyczne Karoliny Jurek, l. 18,  Patrycji Franczyk, l. 15, Hanny Węgrzyn, l. 12, Oliwii Piaseckiej, l. 12; Antoniny Syty, l. 12; Mai Flaczyk, l. 11 i Żanety Lipiarz, l. 9 zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, która udostępniona będzie we wrześniu 2020 r. w Galerii Twórczości Plastycznej Młodych działającej w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu.  Gratulujemy!


Czytaj dalej

Zajęcia letnie w PCEiK

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym PCEiK zamierza zorganizować tygodniowy turnus zajęć feryjnych dla dzieci w dn. 29.06 – 03.07. 2020 r. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne do PCEiK – tel. 71 314 01 72, a następnie wypełnienie karty uczestnika i uiszczenie opłaty.

Koszt pobytu uczestnika – 100 zł  (kwota przeznaczona za zakup materiałów   plastycznych,    ceramicznych i innych,  wykorzystywanych do organizacji zajęć oraz drobnych upominków na nagrody w konkursach).

Zajęcia będą się odbywać w godz. 9.30 – 14.30. Wiek uczestników 8 – 12 lat.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie planujemy odbywania wycieczek autokarowych, wyjść na basen, wyjazdów poza Oleśnicę

Ogólny plan zajęć:

 

  • godz. 9.30 –  zbiórka, dezynfekcja rąk, powitanie,  sprawdzenie obecności
  • godz. 9.45 – 10.45 –  zajęcia w auli ( zabawy ruchowe, integracyjne, rebusy, scenki, quizy, itp.)
  • godz. 10.45 – 11.45 – wyjście na zewnątrz – zajęcia na terenach zielonych PCEiK  w razie niepogody – podział na 4 – osobowe grupy i zajęcia w pracowniach tematycznych – plastycznej, teatralno- muzycznej i ceramicznej ( w tym czasie wietrzenie i mycie podłogi w auli)
  • godz. 11.45 – 12.15. – przerwa na posiłek ( uczestnicy przynoszą swoje II śniadanie)
  • godz. 12.45 – 13. 45 – zajęcia w auli ( np. animacje, projekcje bajek, itp.)
  • godz. 13.45 – 14.30 – zajęcia ruchowe na zewnątrz lub w razie niepogody –  zajęcia tematyczne w pracowniach.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH
            „Dbamy o planetę”


Czytaj dalej