Narodowe Czytanie 2020 – Balladyna Juliusza Słowackiego

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitnedzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony  w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji  na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ  na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

List Prezydenta RP:

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2020/list-prezydenta-rp-andrzeja-dudy/


Czytaj dalej

Listy przyjętych uczniów na zajęcia MDK organizowanych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do Biblioteki.

poniedziałek – piątek

godz. 10.00 – 18.00

Od 25 maja Biblioteka Pedagogiczna jest otwarta dla Czytelników na specjalnych zasadach. Aby udało się ograniczyć transmisję koronawirusa, konieczne było wprowadzenie takich zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy jak i pracownicy biblioteki mieli poczucie bezpieczeństwa.

Do siedziby Biblioteki mogą jednorazowo wejść 2 osoby, ale przy stanowisku obsługi może stać tylko 1 osoba. Czekający muszą zachować bezpieczny dystans.

Każdy Czytelnik przed wejściem do Katalogów Biblioteki jest proszony o zdezynfekowanie rąk.

Uwaga! Każdy wchodzący musi mieć maseczkę ochronną – zasłaniamy usta i nos.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom bezpieczne korzystanie z Wypożyczalni.

! Zasady korzystania z  Biblioteki w czasie pandemii:


Czytaj dalej

Listy uczestników zapisanych i przyjętych na zajęcia kół zainteresowań MDK

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listy uczestników zapisanych do kół zainteresowań MDK. Od 1 września 2020 r. prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Prosimy wnioski pobierać ze strony http://pceik.pl/2020/06/30/rekrutacja-do-kol-mdk-2020-2021/ Wnioski z kompletną dokumentacją należy składać w skrzynce pocztowej przy wejściu do budynku PCEiK. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wniosku. Zajęcia rozpoczynają się 7 września 2020 r.

Procedura postępowania w wypadku zachorowania na COVID-19

Plan zajęć 20_21

Regulamin odbywania zajęć w MDK

 Aktualne listy umieszczone zostaną 9 września 2020 r.

 

 

 

 

 


Czytaj dalej

IX Biało-Czerwony Oleśnicki Rajd Pieszy ,,DREPTAKI’’

Organizatorem IX Biało-Czerwonego Rajdu Pieszego „Dreptaki” jest Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy ,,JUNIOR” w Oleśnicy. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury wspiera Rajd. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do wzięcia w nim udziału.

Regulamin


Czytaj dalej

Akredytacja dla PODN-u

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy otrzymał akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
W dn. 31 lipca 2020 r. gościł w PCEiK powołany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Zespół Akredytacyjny, który dokonał oceny działalności placówki. W wyniku wizyty akredytacyjnej Zespół stwierdził, że zarówno wniosek złożony przez dyrektora, jak i dołączone do niego dokumenty, a także ocena stanu faktycznego jednostki potwierdzają, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy spełnia wszystkie niezbędne warunki określone w rozporządzeniu MEN w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli .

Na podstawie tej oceny  Kurator Oświaty przyznał oleśnickiemu PODN-owi na kolejne 5 lat akredytację Decyzją nr 26/2020 z dn. 04. 08. 2020 r.

Dyrektor PCEiK składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do uzyskania przez PODN statusu placówki akredytowanej.


Czytaj dalej

Rekrutacja do kół MDK 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez organ prowadzący, przyjmujemy wnioski o przyjęcie nowych uczestników do kół MDK, które rozpoczną działalność w roku szkolnym 2020/2021. Wypełnione wnioski wraz z ewentualnymi oświadczeniami prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przy wejściu do PCEiK. 
 
 
 
 
 
 
 

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią.

Zapraszamy do skorzystania z literatury  dotyczącej zapobieganiu narkomanii – dostępnej w zasobach Biblioteki Pedagogicznej

Szczególnie polecamy:

Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.
Bohdan T. Woronowicz

Autor rozwiewa pokutujące od lat mity związane z alkoholizmem i innymi uzależnieniami, pisze o skutkach zdrowotnych uzależnień, a także o sposobach ułatwiających rozpoznanie uzależnienia. Sporo miejsca poświęca możliwościom uzyskania pomocy, leczenia pod kierunkiem specjalistów oraz  w grupach samopomocowych. Książka jest prawdziwym kompendium dla osób uzależnionych, ich bliskich oraz psychologów i terapeutów.

 


Czytaj dalej

Półkolonie letnie w PCEiK „Dbamy o planetę”

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym PCEiK zorganizował tygodniowy turnus zajęć feryjnych dla dzieci w dn. 29.06 – 03.07. 2020 r. 

Zajęcia będą się odbywać w godz. 9.30 – 14.30.

Szczegółowy plan zajęć


Czytaj dalej

Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2020/2021

Uwaga! 

Jeszcze tylko do 29 czerwca przyjmujemy wnioski o kontynuację uczestnictwa w zajęciach MDK. Uwaga! Zapisy dotyczą tylko tych zajęć, na które dziecko/uczestnik pełnoletni uczęszczali w r. szk. 2019/20 i planują kontynuować pracę w tych kołach w przyszłym roku.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie i przesłanie do placówki złączonej deklaracji.

Deklaracja kontynuacji 2020/21


Czytaj dalej