Przy małej czarnej …z aniołami w świąteczny czas

13 grudnia  2017 r. , o godz. 16.30  PCEiK zaprasza na przedświąteczne spotkanie z aniołami. Przy małej czarnej uczestnicy warsztatów wykonają piękny, nietuzinkowy prezent w postaci skrzydlatego anioła …z papieru. Ponadto będzie można obejrzeć prezentację i posłuchać o najpiękniejszych aniołach uwiecznionych w malarstwie i rzeźbie.

W związku z koniecznością przygotowania niezbędnych materiałów prosimy o telefoniczne zarezerwowanie miejsca na warsztatach.

Zaproszenie

Zobacz ANIOŁY w Galerii


Czytaj dalej

Czy św. Mikołaj istnieje? W PCEiK-u na pewno…

Pytanie to, w tytule
postawione tak śmiało,
choćby z największym bólem
rozwiązać by należało.

K.I. Gałczyński

Idąc za radą mistrza Konstantego, nad istnieniem św. Mikołaja zastanawiało się bardzo intensywnie ponad pięćdziesięcioro dzieciaków wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami.

6 grudnia  bowiem, jak tradycja każe, o godz. 17.00  w sali widowiskowej Korelat  w SM „Zacisze” odbywały  się PCEiK-owe mikołajki. Dzieci przychodzące na zajęcia do MDK – PCEiK miały sposobność przekonać się , że na pewno najsympatyczniejszy święty istnieje i rozdaje prezenty. Nieliczni wątpiący zostali przekonani.

Zabawę mikołajkową okrasiły występy najmłodszych kół tanecznych prowadzonych przez p. Klaudię Skadorwę oraz małych wokalistek przygotowanych pod kierunkiem p. Anny Wozińskiej. Nad całością realizacji czuwał zespół teatralny p. Tomasza Zaręby.

Powrót Mikołaja przewidywany za rok.


Czytaj dalej

XX Powiatowy Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego

Zapraszamy do udziału w XX Powiatowym Turnieju Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego. Link do zapisów elektronicznych znajduje się w Regulaminie Turnieju.

Regulamin


Czytaj dalej

Oferta szkoleniowa 04.12.2017 r. – 08.12.2017 r.

Zapraszamy na warsztaty:

05.12.2017 r. – Retoryka w ujęciu szkolnym – rozumienie pojęcia i użyteczność zastosowania. Zapisy w nowej podstawie programowej – Mirosława Berezowska

05.12.2017 r. – Gry logiczne oraz origami modułowe – Leszek Biegasik – SWiS Nauczycieli ds. Edukacji Matematyki

07.12.2017 r. –  Praca z narzędziami Google Apps – Stanisław Lota 

07.12.2017 r. – Nauczanie wielopoziomowe w praktyce – dr Lidia Sikora (część II)

08.12.2017 r. – Kontrola zarządcza – Andrzej Żakiewicz – SWiS Dyrektorów/ Wicedyrektorów Szkół/ Placówek Oświatowych


Czytaj dalej

Grand Prix dla Pauliny Szatkowskiej

W dniach 2-3.12.2017 r. we Wrocławiu odbył się  XXV Festiwal Poezji Śpiewanej „MIMOZA-2017″.

Festiwal ten adresowany jest do starszych dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego. Celem Przeglądu jest  rozbudzenie zainteresowania kulturą muzyczną, poezją i literaturą, jak również zachęcanie młodych wokalistów do własnej twórczości. Jury w składzie Halina Bednarek, Jan Kapała i Łukasz Matyasik jednogłośnie przyznało nagrodę Grand Prix Paulinie Szatkowskiej, uczestniczce koła wokalnego przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Komisja konkursowa doceniła oryginalne autorskie kompozycje Pauliny. Akompaniatorem wokalistki był Remigiusz Kras. Warto dodać, że w konkursie brało udział ponad 30 zdolnych wykonawców. Opiekunem artystycznym Pauliny jest Anna Wozińska.


Czytaj dalej

Szkolenie dla pedagogów i psychologów w Karpaczu

PART_1511529119587

 W dniach 15-16 listopada w Karpaczu odbyło się szkolenie nt.: Zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej a zespołowa praca psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli, zorganizowane przez PCEiK. Uczestniczyli w nim pedagodzy i psycholodzy wszystkich etapów kształcenia ze szkół z terenu powiatu oleśnickiego. Głównym celem warsztatów było wskazanie efektywnych sposobów zespołowej realizacji szkolnych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów z użyciem narzędzi multimedialnych przeprowadziła: Pani dr Lidia Sikora – konsultant PCEiK ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy szkolenia mogli również skorzystać z porad  i wskazówek udzielanych przez st. asp. Dariusza Żaka – funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz Pana Przemysława Hanzel – pracownika Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.


Czytaj dalej

Wernisaż prac plastycznych „Jesienny bukiet”

16 listopada w Galerii 56 odbył się wernisaż  Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesienny bukiet”. Spośród 216 prac nadesłanych na konkurs jury wybrało 11 laureatów i 12 wyróżnień we wszystkich kategoriach wiekowych.

W załączniku – wyniki


Czytaj dalej

FRIS® – jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?

 -                                 Zapraszamy na warsztaty nt.:

FRIS® – jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?

 Termin: 23 listopada 2017 r. godz. 15.30

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy

Edukator – Swietłana Listopadzka – Certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach, trener międzykulturowy. 

FRIS® pozwala lepiej zrozumieć własny sposób działania a dzięki temu lepiej komunikować się i współpracować z innymi ludźmi. Dzięki FRIS® nauczyciel może dostosować sposób przekazywania wiedzy do sposobu myślenia ucznia. Znajomość stylów myślenia pomaga mu dostrzegać i usuwać źródła problemów w komunikacji z innymi oraz trafniej rozpoznawać indywidualny potencjał uczniów. 

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

Zaproszenie


Czytaj dalej

Konferencja : Dziedzictwo Kresów – projekt „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”.

14 listopada w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury miała miejsce konferencja pt.: „Dziedzictwo Kresów”. Treści poruszane w trakcie spotkania dotyczyły dziejów mieszkańców polskich kresów wschodnich i kontynuacji ich tradycji na kresach zachodnich, na Dolnym Śląsku. Działanie to PCEiK zrealizował we współpracy z DODN we Wrocławiu w ramach projektu „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”.


Czytaj dalej

XV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

W dn. 7 – 8 listopada odbywał się już po raz 15. Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez PCEiK. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali wspólnie panowie: Wicestarosta Piotr Karasek i Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.

Pierwszego dnia występowały przedszkolaki w liczbie 280 uczestników. Były to  głównie przedszkola oleśnickie, ale także swoje umiejętności pokazały dzieci z Twardogóry i Ligoty Małej. Kolorowe występy najmłodszych były traktowane w kategoriach prezentacji. Każdy  zespół i solista otrzymał puchar i dyplom za udział.

Drugiego dnia  na scenie  BiFK-u walczyli o tytuł laureata uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w  składzie: Magdalena Lisowska, Magdalena Stojko i Adrian Morawski nagrodziło tytułem laureata 9 solistów i zespołów, a wyróżniono 14 występujących. Ogółem drugiego dnia w festiwalu wzięło udział 120 wykonawców z Oleśnicy, Gminy Oleśnica, Dobroszyc, Międzyborza, Twardogóry, Sycowa i Gminy Syców oraz Bierutowa.

Maskotką tegorocznego Święta Niepodległości był sympatyczny  Pceikowy Pompon w narodowych barwach.


Czytaj dalej