I dzień IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim

17 października 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się Inauguracja IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim. Po powitaniu gości przez Panią Grażynę Dłubakowską – Dyrektor PCEiK głos zabrał Starosta Oleśnicki Pan Wojciech Kociński, który życzył wszystkim owocnego uczestnictwa w Tygodniu Kariery. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr Anetta Pereświet-Sołtan – psycholog i pedagog, doświadczony trener biznesu. Głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy –Pani Dyrektor WUP Lilla Jaroń i Pani Irena Lisikiewicz – Dyrektor PUP.  Sposobem na sukces podzieliła się ze słuchaczami Pani Aleksandra Turoń – wokalistka zespołu LIME, uczestniczka VI edycji The Voice of Poland, trenerka wokalna. Następnie Pani Karolina Klimkiewicz – pedagog, socjoterapeuta, szkoleniowiec i autorka książek opowiedziała o swojej ścieżce edukacyjno – zawodowej zachęcając młodzież do budowania własnej przyszłości na talencie i kompetencjach.

W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu i miasta Oleśnicy, Dyrektor OHP w Oleśnicy, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych oraz młodzież z powiatu oleśnickiego.


Czytaj dalej

Szkolenia 16.10.2017 r. – 20.10.2017 r.

Zapraszamy na szkolenia odbywające się w bieżącym tygodniu:

16.10.2017 r. Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – biologia, przyroda – dr Józef Krawczyk

17.10.2017 r. Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (kurs doskonalący) – Małgorzata Kinstler

18.10.2017 r. Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem – Beata Malentowicz, Jadwiga Maszorek

18.10.2017 r. Ćwiczenia praktyczne w nauczaniu budowy i funkcjonowania ciała człowieka – dr Józef Krawczyk

19.10.2017 r. Próbka poskromienia chaosu, czyli o współczesnym wzorcu językowym – dr Helena Kajetanowicz, Mirosława Berezowska

19.10.2017 r. Metodyka wdrażania nowej podstawy programowej. Dobre praktyki – Marta Richter-Lesicka

19.10.2017 r. Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia w szkole – Iwona Haba

20.10.2017 r. Impuls do rozwoju szkoły – nowoczesny nadzór (warsztat dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych) – Roman Lorens, Maria Susidko

KURS DOSKONALĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom powiatowych szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych wielu sukcesów i radości z dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Niech wykonywana przez Państwa praca będzie źródłem przyjemności, osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy


Czytaj dalej

IX OTK w Powiecie Oleśnickim 17-19.10.2017

logo

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zaprasza do udziału

IX  edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim, która odbędzie się w dniach 17-19 października 2017 r.

Projekt realizowany jest pod patronatem Pana Wojciecha Kocińskiego Starosty Oleśnickiego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ma ona służyć wzmocnieniu świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Celem tegorocznej edycji jest motywowanie młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji i budowaniu potencjału przyszłego uczestnika rynku pracy.

Program:


Czytaj dalej

Wykład prof. Tomasza Arciszewskiego

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zagości profesor Tomasz Arciszewski z  z George Mason University w Wirginii i  poprowadzi wykład „Edukacja sukcesu kluczem do przyszłości”. Adresatami wystąpienia będą nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe.

Wykład na temat edukacji sukcesu – jej istoty, uwarunkowań  i konieczności zastosowania w polskiej oświacie –  zostanie zaprezentowany w Sali widowiskowej BiFK  30 października 2017 r.


Czytaj dalej

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

29 września Biblioteka włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Głównym celem podjętych działań jest zachęcenie młodych ludzi do czytania nie tylko literatury popularnej, ale także dzieł klasyków literatury światowej. Z tej okazji spotkaliśmy się w Galerii 56  Powiatowego Centrum Edukacji  i Kultury w Oleśnicy wraz z uczniami i nauczycielami II Liceum Ogólnokształcącego im.  ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy.Lekturą Głośnego Czytania  był „Świętoszek” Moliera. Komedia ta swój rozgłos zawdzięcza nie tylko walorom artystycznym, ale także skandalowi, jaki wywołało w XVII-wiecznej Francji wykpienie hipokryzji religijnej.


Czytaj dalej

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Rodziców MDK

W dniu 26.09.2017 r. odbyło się zebranie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do PCEiK. Jednym z punktów zebrania było powołanie  Rady Rodziców.  Jej skład publikujemy w zakładce Rada Rodziców. Podczas spotkania m.in. ustalono również wysokość składki na fundusz Rady Rodziców, która w tym roku wynosi 80 zł od dziecka. Jednocześnie Rada przyjęła wniosek, iż rodziny, w których z zajęć korzysta więcej niż dwoje dzieci, nie muszą wnosić opłaty za trzecie i kolejne dziecko. Informujemy również, że opłata na Radę Rodziców nie jest obowiązkowa, niemniej jednak liczymy na ten niewielki wkład z Państwa strony.


Czytaj dalej

Świdnicki sukces Natalii

Natalia Banaś, wychowanka MDK w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, odniosła  kolejny sukces na niwie estradowej, zdobywając Grand Prix Przeglądu Piosenki Literackiej PaPaLi 2017 w Świdnicy . Konkurs został zorganizowany przez świdnicki Młodzieżowy Dom Kultury i był adresowany do uzdolnionej wokalnie  młodzieży 16 – 26 lat. Natalia  zaśpiewała dwie piosenki: „Piratka Jenny” z „Opery za trzy grosze” Bertolta Brechta i utwór „Teatr” Dominiki Kurgiel, a akompaniował jej Remigiusz Kras.

Opiekunem artystycznym naszej wokalistki jest pani Anna Wozińska.


Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SIECIACH WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności. Udział nauczycieli w pracach sieci umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów, wybór kierunku rozwoju, analizę przykładów dobrych praktyk, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w pracach sieci, korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Nowy system doskonalenia adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych powiatu oleśnickiego. Stanowi doskonałe uzupełnienie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty, konsultacje.

 

ZASADY ORGANIZACJI SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SIECI?

ODPŁATNOŚĆ DLA CZŁONKÓW SIECI

ODPŁATNOŚĆ DLA NAUCZYCIELI, KTÓRZY NIE SĄ CZŁONKAMI SIECI?

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Czytaj dalej

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

Z a p r a s z a m y

nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych na spotkania informacyjne:

Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

Oferta adresowana jest do nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w ubiegłym roku szkolnym.

Termin:  termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Czas trwania:  2 godziny dydaktyczne

Osoby prowadzące:  doradcy i konsultanci Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Cel: zapoznanie nauczycieli z materiałami dotyczącymi wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

PROPONUJEMY SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI POWIATU OLEŚNICKIEGO DOTYCZĄCE WDROŻENIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

z zakresu następujących przedmiotów:


Czytaj dalej