Wznawiamy zajęcia artystyczne

Od 18 stycznia Młodzieżowy Dom Kultury w PCEiK wznawia zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Informujemy, że są wolne miejsca w następujących kołach:

koło plastyczne – czwartek,  godz. 15.30 – 17.00 (7 – 9 lat )

koło taneczne –  piątek, godz. 14. 20 – 15.50 ( 12 – 15 lat), godz. 16.00 – 16.45 ( 4 – 6 lat)

koło szachowe – wtorek , godz. 16.30 – 18.00 ( 9 – 12 lat)

koło teatralno – muzyczne  –  środa , godz 15.00 – 16.30 ( 9 – 14 lat)

Zapraszamy uczniów do rozwijania swoich pasji na naszych zajęciach.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 71 314 01 72.


Czytaj dalej

UWAGA – NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo zgodnie z zaleceniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz na podstawie zmian 
w podstawowych kierunkach  polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 informujemy,
że w zakładce Oferta szkoleniowa/szkolenia – pojawiły się szkolenia z zakresu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w roku szkolnym 2020/2021.
Zachęcamy do udziału !

Oferta szkoleń będzie uzupełniana na bieżąco. 


Czytaj dalej

Finał Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

20 stycznia  2021 r. odbędzie się finałowy etap Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Przesłuchania uczestników będą trwały od godz. 9.30 w sali Korelat SM Zacisze,
przy ul. J. Kochanowskiego 5.  
Każdy wykonawca przychodzi na wyznaczoną w harmonogramie godzinę i po występie opuszcza salę. Na widowni może przebywać  w tym czasie tylko opiekun ucznia. Wyniki zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, o czym poinformujemy na stronie internetowej PCEiK.

U W A G A ! Prosimy o przyniesienie podkładów muzycznych do wykonywanych utworów zapisanych na pendrive. 

Kolejność wystąpień uczestników finału


Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne od grupy teatralnej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Grondową

Konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa” – rozstrzygnięty

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Powiatowego Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – „Ozdoba Bożonarodzeniowa” za zaangażowanie, gratulujemy pomysłowości w tworzeniu choinkowych bombek i świątecznych zawieszek.

Komisja konkursowa wybrała 20 najlepszych prac i uhonorowała ich autorów dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Po osobisty odbiór nagród zapraszamy do PCEiK od 7 stycznia 2021 r.

Laureaci Plastycznego Konkursu Bożonarodzeniowego


Czytaj dalej

Uwaga laureaci XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Informujemy, że statuetki dla laureatów i dyplomy dla wyróżnionych na Festiwalu będą do odbioru w budynku PCEiK od dn. 12 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że laureaci konkursu mają prawo do otrzymania wpisu o sukcesie na świadectwie ukończenia 8 klasy.


Czytaj dalej

Konkursy PCEiK w wykazie Kuratorium Oświaty

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury uzyskało akceptację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zamieszczenie 14 powiatowych konkursów w wykazie zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. W piśmie skierowanym do placówki znalazło się stwierdzenie, że regulaminy tych konkursów spełniają wymogi określone przez Kuratorium.

Lista konkursów organizowanych przez PCEiK  ujętych w  wykazie kuratoryjnym:


Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury dnia 24 grudnia 2020 będzie nieczynne

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 28.2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym w tym dniu Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury będzie nieczynne.

Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 28.2020


Czytaj dalej

Ferie w PCEiK

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy organizuje dla uczniów klas I – IV SP
zajęcia feryjne w dn. 04 – 08 stycznia 2021 r. , które będą odbywać się w budynku PCEiK
przy ul. Wojska Polskiego 56, w godz. 9.30 – 14.30.

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł.

Rodziców chcących zapisać dziecko na zajęcia  prosimy o kontakt mailowy : pceik@pceik.pl 
lub telefoniczny : 71-314-01-72

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 grudnia 2021 r.  Ilość miejsc ograniczona.


Czytaj dalej

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Uwaga uczestnicy i opiekunowie uczniów występujących w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej! 

Finał konkursu odbędzie się w sali Korelat SM „Zacisze” przy ul. J. Kochanowskiego 5 w dn. 20 stycznia 2021 r. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o godzinie występu. Przesłuchania będą się odbywały bez udziału publiczności. Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 dni po zakończeniu konkursu. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej listą uczestników finału. 

Lista uczestników finału


Czytaj dalej