Konkursy PCEiK – PUNKTOWANE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

W związku z Zarządzeniem nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach informuję, że następujące konkursy dla uczniów szkół podstawowych zostały wpisane na w/w listę:


strona główna