Projekt „Twoje dane -Twoja sprawa” w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury

Placówka po raz pierwszy w tym roku realizuje ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Jest on realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony danych osobowych.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówki doskonalenia  nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla nauczycieli, uczniów oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w zakres kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Koordynatorem projektu w placówce jest Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego.


strona główna