Sieci Współpracy i Samokształcenia

Formularz zgłoszenia w Sieci Współpracy i Samokształcenia

Zgłoszenie udziału w SWIS


 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

 

 

 

 

 

 


strona główna