Sieci Współpracy i Samokształcenia

Formularz zgłoszenia w Sieci Współpracy i Samokształcenia

Zgłoszenie udziału w SWIS


 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • Efekty nauczania a potrzeby rozwojowe  i edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dr Lidia Sikora – 02.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 • Nauczanie zakładkowe – metoda odwróconej lekcji – Jadwiga Maszorek – 21.11.2018 r. godz. 15.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 • Wiedza to odpowiedzialność. Świadome działania w pracy z dzieckiem – Urszula Ewertowska – 15.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej

 • Gra o Niepodległą. Kształcenie kompetencji kluczowych w oparciu o treści regionalne i patriotyczne – Małgorzata Kozłowska  – 16.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 • E-Nauczyciel. Kompetencje informatyczne nauczycieli języków obcych – Marta Richter-Lesicka – 18.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w nowej rzeczywistości szkolnej – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 22.10.2018 r. godz. 16.00   Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 • Matematyka w ośmioletniej szkole podstawowej – Joanna Palińskauwaga zmiana terminu spotkania na  17.10.2018 r. godz. 17.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

 • Wymagania podstawy programowej wobec potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – Joanna Szczegodzińska – 24.10.2018 r. godz. 16.30 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 • Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy opłacasz składki – Renata Żurawska, Anna Kocik – 24.10.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 • Praca w warunkach zmiany – jak minimalizować wpływ negatywnych skutków nowego? Stres w pracy nauczyciela – jak sobie z nim radzić?  Ryszarda Wiśniewska-Paluch  – 25.10.2018 r. godz. 16.00  UWAGA !!! Zmiana terminu na 08.11.2018 r.  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

 • Dyrektor wobec zmian w procedurze awansu zawodowego – Małgorzata Kinstler, Maria Susidko – 26.10.2018 r. godz. 9.00 Zaproszenie

 

 

 

 


strona główna