Wykaz szkoleń

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE

K01 Konferencja otwarcia:

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Powiecie Oleśnickim

K02 Seminarium:

Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe.

K03 Seminarium:

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

K04 Seminarium:

Zmiany na lekcjach języka polskiego. Czy dobre?

K05 Seminarium:

Wykorzystanie źródeł ikonograficznych w edukacji historycznej.

K06 Seminarium:

Potrzeby rozwojowe  i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jako efekt pracy zespołu nauczycieli.

K07 Seminarium:

Jak kształtować u uczniów wiarę w sukces?

K08 Seminarium:

Coach, mentor, trener…a może tutor? Wyzwania współczesnej edukacji wczesnoszkolnej.

K09 Seminarium:

Diagnostyka w pracy doradcy zawodowego.

K10 Seminarium:

Jak przygotować ucznia do konkursu językowego? (M. Richter-Lesicka) . Dwa oblicza edukacji pozaklasowej: nauczanie na dworze jako wzmocnienie klasowo-lekcyjnego przekazu treści programowych (Ł. Lasocki – Fundacja Learnoutdoors)

K11 Seminarium:

Matematyka w podstawówce i nie tylko – ciekawe pomysły na lekcje. Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.

K12 Seminarium:

Programowanie dla najmłodszych.

K13 Seminarium:

Rozwijanie kreatywności na lekcjach biologii  i przyrody

K14 Seminarium:

Ibuki w bibliotece – jak z nich korzystać?

K15 XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych „Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania
K16 Konferencja „Warsztat pracy szkolnych doradców zawodowych”
K17 Powiatowa Konferencja Nauczycieli Historii i WOS „ W 100 rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego II RP 1919 – 1922
K18 Powiatowa Konferencja Nauczycieli Języków Obcych – “Kompetencje kluczowe nauczycieli języków obcych w obliczu reformy edukacji.”

 

KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY

W01 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) jako efekt pracy zespołowej nauczycieli
W02 Egzamin ósmoklasisty w praktyce
W03 Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci klas 1-3
W04 Ocena pracy nauczyciela w myśl nowych przepisów prawa oświatowego
W05 Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej
W06 Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kompendium wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję z wykonywanego zawodu
W07 Awans zawodowy nauczyciela. Stażysta, opiekun stażu
W08 Orgiami baje – metoda systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
W09 Rozwijanie kompetencji czytania na języku obcym.  Projekt czytelniczy „Read On”
W10 Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
W11 Poznaj nas – zajęcia otwarte w ZPS w Oleśnicy
W12 Jak zaplanować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?
W13 Nauczanie na dworze (zielona szkoła) jako wzmocnienie klasowo – lekcyjnego przekazu treści programowych
W14 Umiejętności miękkie w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z uczniem w przypadku (cyber)przemocy?
W15 Awans – nauczyciel dyplomowany
W16 Metoda aktywnego słuchania muzyki według BATII STRAUSS – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi
W17 Nauczanie i ocenianie kształtujące w warunkach polskich
W18 Nowe technologie a zdrowie psychiczne uczniów
W19 Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej
W20 Strategia projektu w nauczaniu biologii i przyrody
W21 Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych (II moduł)
W22 Gry i zabawy wspierające proces rewalidacji
W23 Jak bezpiecznie przeprowadzić społeczność szkolną przez zmiany?

 

W24 „Metoda SITA w praktyce” – zajęcia otwarte w SP w Międzyborzu.
W25 Balti – programowanie dla najmłodszych
W26 Sposób na lekturę
W27 Eksperyment w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej
W28 Escape room – pokój zagadek na matematyce
W29 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego
W30 Uczeń z autyzmem/zespołem Aspergera w systemie szkolnym – funkcjonowanie, organizacja pracy
W31 Kształtowanie słuchu fonematycznego a nauka czytania
W32 Jak pracować z uczniem obcojęzycznym?
W33 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego
W34 Poznaj nas – zajęcia otwarte w ZPS w Oleśnicy
W35 Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w praktyce
W36 Jak  zorganizować i przeprowadzić otwartą lekcję języka obcego?
W37 Logomocja! Programowanie dla najmłodszych
W38 Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii i przyrody
W39 Elementy kinezjologii edukacyjnej – edukacja poprzez ruch
W40 Tworzenie gier w dydaktyce języków obcych
W41 Ocenianie jest OK! O skuteczności oceniania kształtującego na języku polskim
W42 Awans – nauczyciel mianowany
W43 Motywacja jest najważniejsza – jak pomagać uczniom chcieć
W44 Eksperyment w nauczaniu chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
W45 Doskonalenie umiejętności pisania na lekcji języka obcego
W46 Łamigłówki logiczne i matematyczne. Dlaczego są takie ważne?
W47 Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne
W48 Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF-CY) w praktyce
W49 Nowe technologie w nauczaniu
W50 Atrakcyjne lekcje wychowawcze
W51 Scratch! Programowanie dla najmłodszych
W52 Nauczyciel w procesie decyzyjnym vs odpowiedzialność
W53 Gry i zabawy przeciwko  agresji
W54 Grupowe doradztwo zawodowo-edukacyjne
W55 Metoda portfolio w szkole średniej a realizacja podstawy programowej
W56 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
W57 Scratch Junior ! Programowanie dla najmłodszych
W58 Programy własne i innowacje metodyczne w nauczaniu języków obcych
W59 Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania
W60 Grupowe poradnictwo kariery w szkole
W61 Potencjał i rozwój. Teoria inteligencji wielorakich
W62 Konstytucja biznesu a działalność gospodarcza w praktyce
W63 Zmodernizowany SIO.
W64 NNN-Nowoczesna Narzędziownia Nauczyciela Polonisty – czyli  lapbook, escape, skype room, padlet, webquesty, fiszki autokorekcyjne Freineta
W65 Kodowanie na matematyce
W66 Kieruję się logiką czy emocjami, działam czy się namyślam… Odkryj 4 style w komunikacji.
W67 Plastyka a integracja  – zajęcia otwarte w SP 6 w Oleśnicy
W68 Przywództwo edukacyjne w szkole
W69 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce (Blended learning)
W70 Jak skutecznie uczyć słówek? Mnemotechniki  w nauczaniu języków obcych
W71 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
W72 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, cyberprzemoc
W73 Nowa podstawa programowa w nauczaniu języka obcego na poziomie ponadpodstawowym
W74 Nowa  podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela – I
W75 Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły
W76 Poznaj nas – zajęcia otwarte w ZPS w Oleśnicy
W77 Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
W78 Absolwent na rynku pracy – kluczowe umiejętności rozwijane przez szkołę
W79 Scottie Go! Programowanie dla najmłodszych
W80 Doskonalenie umiejętności  mówienia na lekcji języka obcego
W81 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela – II   „ Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka”
W82 Podstawa programowa kształcenia w zawodach oraz programy nauczania w pięcioletnim Technikum
W83 Swift Playground ! Programowanie dla najmłodszych
W84 Czego potrzebuje mózg do pracy – stymulujące środowisko nauki i rozwoju
W85 Co włożymy do wielkanocnego koszyczka?
W86 Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka – zajęcia otwarte
W87 Matematyka i myślenie wizualne
W88 Nauczyciel wobec depresji uczniów
W89 Nowa podstawa programowa w nauczaniu polskiego na poziomie ponadpodstawowym
W90 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela -III „ Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka”
W91 Nowoczesna narzędziownia nauczyciela
W92 Budowanie samooceny dzieci i młodzieży w aspekcie przyszłej pracy zawodowej
W93 Gry i zabawy aktywizujące. Gry i zabawy wyciszające oraz uspokajające
W94 Alternatywne formy pracy z tekstem
W95 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – J. Chorzępa
W96 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela – IV „Przygotowanie dziecka do nauki czytania”
W97 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela –  V „ Przygotowanie dziecka do nauki pisania ”
W98 Matematyka z tablicą interaktywną – stwórz quiz i grę
W99 Jak przygotować lekcję w terenie?
W100 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela – VI „ Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę”
W101 GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli
W102 Jak z błędów uczynić korzyść? 
W103 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela – VII  „Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka do szkoły”
W104 Po nitce do kłębka … – lekcja otwarta rozwijająca zainteresowania czytelnicze

 

 

SPOTKANIA PRZY MAŁEJ CZARNEJ O … NAUCZYCIELACH I DLA NAUCZYCIELI

W105 Przy małej czarnej o… awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r.
W106 Przy małej czarnej o…metodzie SITA w nauczaniu języków obcych
W107 Przy małej czarnej o…nauce pisania i tańcu
W108 Przy małej czarnej o…poprawnej polszczyźnie i turystyce
W109 Przy małej czarnej o… pięknej matematyce z papieru

strona główna