Sieci Współpracy i Samokształcenia

Rok szkolny 2021/2022 

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w zmieniającej się szkole 
– koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Nauczanie języka obcego w czasie i po pandemii 
– koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej♦
Temat przewodni sieci: Wykorzystanie regionalnych źródeł historycznych na lekcjach przedmiotów humanistycznych 
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci: 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii – problemy i zagrożenia 
– koordynator sieci dr Lidia Sikora

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Matematycznej♦ 
Temat przewodni sieci: Innowacyjny matematyk 
– koordynator sieci Joanna Palińska

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Neurodydaktyka, a praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci: Edukacja zawodowa-narzędzia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 
– koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem 
– koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 

 

 


strona główna