Sieci Współpracy i Samokształcenia

Formularz zgłoszenia w Sieci Współpracy i Samokształcenia

Zgłoszenie udziału w SWIS


 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – koordynator sieci: dr Lidia Sikora – 21.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy – koordynator sieci: Jadwiga Maszorek – 28.05.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – koordynator sieci: Urszula Ewertowska – 20.05.2019 r. godz. 16.00

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej  – koordynator sieci: Małgorzata Kozłowska – 23.05.2019 r. godz. 16.00

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych – koordynator sieci: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 29.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

  •  podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego – koordynator sieci: Joanna Szczegodzińska – 15.05.2019 r. godz. 16.00  

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców – koordynator sieci: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 23.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – osoba prowadząca: Roman Lorens – 24.05.2019 r. godz. 9.00  Zaproszenie

 

 

 

 

 


strona główna