Sieci Współpracy i Samokształcenia

Formularz zgłoszenia w Sieci Współpracy i Samokształcenia

Zgłoszenie udziału w SWIS


 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego – spotkanie I: „Marzyć o niebieskich migdałach, czyli co uczniowie robią naichętniej na lekcjach i jak to zmienić?” – Dorota Siemaszko-Babij – 28.11.2019 r. godz. 15:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy – spotkanie II:  „Przyjaciele czytania – jak pracować z lekturą” – Jadwiga Maszorek – 21.11.2019 r. godz. 12:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców – spotkanie II: Rola i obowiązki ucznia i jego opiekunów w zindywidualizowanym procesie edukacyjnym – dostosowania do zaleceń opinii PPP, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia – Iwona Haba – 28.11.2019 godz. 16:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej – spotkanie II: Odkrywanie regionalnych skarbów kultury, historii i sztuki na pograniczu śląsko-wielkopolskim – Małgorzata Kozłowska/Ryszard Kolasa/Dorota Śliwak – 16.11.2019 r. godz. 09:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych – Jak rozpoznać i określić potrzeby edukacyjne ucznia na lekcji języka obcego – Marta Richter – Lesicka – 28.11.2019 r. godz. 16:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych – Doradztwo w nowej rzeczywistości szkolnej – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 12.11.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – Spotkanie II: RODZIC-WYCHOWAWCA – problemy komunikacji i reakcja na konflikt w świetle teorii DISC – Urszula Ewertowska, dr Anna Gorgól – 18.11.2019 r. godz. 16:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki– Projekty na lekcjach matematyki. Budujemy bazę ciekawych pomysłów na lekcje – Joanna Palińska – 27.11.2019 r. godz. 15.30 – 17.45

 


strona główna