Sieci Współpracy i Samokształcenia

Formularz zgłoszenia w Sieci Współpracy i Samokształcenia

Zgłoszenie udziału w SWIS


 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

  • Akademia trenera – jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów – edukator DBP we Wrocławiu; Jadwiga Maszorek – 12.02.2019 r. godz. 15.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

  • Budowanie wizerunku placówki oświatowej w środowisku lokalnym –  dr Paweł Zeller – 25.01.2019 r. godz. 9.00  Zaproszenie

 

 

 

 

 


strona główna