edukacja wczesnoszkolna

1. V Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów klas III szkół podstawowych
   ZNAM JĘZYK OJCZYSTY

Termin: 09.12.2021 r.

Regulamin 

RODO – zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury

wyniki


2.  XIII Powiatowy Turniej SUDOKU dla szkół podstawowych

Termin: 18.02.2022 r.

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa 

RODO  zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


3. V Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas III szkół podstawowych

Termin: 26.04.2022 r.

Regulamin 

karta zgłoszeniowa

RODO  zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


strona główna