edukacja wczesnoszkolna

1.  VI Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej dla uczniów klas III szkoły podstawowej

Termin: 11 stycznia 2024 r.

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa

wyniki laureaci

RODO zgoda rodziców


2.  XV Powiatowy Turniej SUDOKU dla szkół podstawowych

Termin: 08.02.2024 r.

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa 

RODO zgoda rodziców

wyniki kl. 1-3 laureaci


3.  VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III szkół podstawowych

Termin: 30.04.2024 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

wyniki laureaci

 


strona główna