marzec – kwiecień

1. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych

Termin: 06.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


2.  XVII Powiatowy Konkurs Humanistyczny „Z sercem na dłoni” dla klas V i VII szkół podstawowych

Termin – 08.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa 


3. VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas III i IV-VII szkół podstawowych

Termin –  12.03.2018 r

klasy III – godz. 10.00

klasy IV-VII – godz. 12.00

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


4.   II Powiatowy Turniej Matematyczny dla klas III szkół podstawowych

Termin: 13.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


5.  XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla klas gimnazjalnych „POLSKIE KONSTYTUCJE- WCZORAJ I DZIŚ”

Termin: 14.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa WOS


6. XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce dla szkół ponadgimnazjalnych

 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – INWESTOWANIE CZY TO SIĘ OPŁACA?

Termin – 19.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


7.  Powiatowy Konkurs Historyczny „100 –  lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – I wojna światowa – kształtowanie się granic Polski po 1918 r.” dla szkół gimnazjalnych

Termin: 20.03.2018 r. godz. 120.00

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


8.  Powiatowy Konkurs Historyczny „100 –  lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – I wojna światowa – kształtowanie się granic Polski po 1918 r.” dla szkół ponadgimnazjalnych

Termin: 20.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


9.  VII Powiatowy Turniej Matematyczny „Matematyczne Duety” dla klas VI szkół podstawowych

Termin – 22.03.2018 r.

 Regulamin

Karta zgłoszeniowa


10.   63 Dolnośląski  Konkurs Recytatorski dla klas VII SP i klas gimnazjalnych – etap rejonowy

Regulamin – etap rejonowy

Karta zgłoszeniowa etap rejonowy


11.  I Powiatowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych

Termin –


12. XIV Powiatowy Konkurs  „Wielka wojna 1914 – 1918” dla szkół podstawowych

Termin: 12.04.2018 r. godz. 10.00

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


13. VIII Regionalny Konkurs Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

Termin – 26.03.2018 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


14.   POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w ramach III Powiatowego Festiwalu Sztuki


15.  V   Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Terminy:

Klasy gimnazjalne – 24.04.2017 r.

Szkoły ponadgimnazjalne – 26.04.2017 r.

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa


16.  Powiatowy Konkurs Literacki „Co jest dla nas ważne…”  dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

Termin – 06.04.2018 r.

Regulamin


strona główna