Kadra

KADRA KIEROWNICZA:

 

Grażyna Dłubakowska – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 72
Telefon komórkowy:  607 158 071
e-mail: g.dlubakowska@onet.eu
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 

Małgorzata Kozłowska – wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 87
e-mail: mkozlowska@pceik.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 

Jadwiga Maszorek – kierownik Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
Telefon: 71 314 21 46
e-mail: olesnica@dbp.wroc.pl
godziny pracy: 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku

 


 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

 

Anna Karyś – główna księgowa Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 72
e-mail: pceik@op.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 

Iwona Dyczkowska – specjalista ds. administracyjnych Powiatowego
Centrum Edukacji i Kultury

Telefon: 71 314 01 72
e-mail: pceik@op.pl
godziny pracy: 8.00-12.30 od poniedziałku do czwartku

 

Mirosława Psujek – organizator imprez Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 0187
e-mail: pceik@pceik.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 

Iwona Pustelnik – kierownik gospodarczy Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 72
e-mail: pceik@op.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 

Marta Całka – sekretarz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 72
e-mail: sekretariat@pceik.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 


 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 

Grzegorz Sajdak – konserwator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury

Halina Krygiel, Elwira Mysona – pracownicy obsługi Powiatowego
Centrum Edukacji i Kultury

 

 

 

 

 


strona główna