Kadra

KADRA KIEROWNICZA:

Magdalena Żerebecka – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 72
Telefon komórkowy: 609 697 435
e-mail:   mzerebecka@pceik.pl 
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Jadwiga Maszorek – kierownik Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 795 30 83
e-mail: olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl
godziny pracy: 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku

 


 
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

Anna Karyś – główna księgowa Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 795 30 79
e-mail: pceik@op.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Iwona Dyczkowska – specjalista ds. administracyjnych Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 795 30 79
e-mail: pceik@op.pl
godziny pracy: 8.00-12.30 od poniedziałku do czwartku

Mirosława Psujek – specjalista ds. organizacji imprez Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 87
e-mail: pceik@pceik.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Paulina Jabłońska – sekretarka Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 314 01 72
e-mail: sekretariat@pceik.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Marta Całka – sekretarz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 795 30 91
e-mail: sekretariat@pceik.pl
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Katarzyna Samotycha – kierownik gospodarczy Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Telefon: 71 795 30 79
e-mail: ksamotycha@pceik.pl 
godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

 


PRACOWNICY  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ:

Grażyna Hrebeniuk – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury

Telefon: 71 314 21 46

godziny pracy: 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku 


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Jan Purgał – konserwator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury

Lucyna Plefko – pracownik obsługi Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury

Barbara Kosińska pracownik obsługi Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury

 

 

 

 

 


strona główna