przedmioty ścisłe

1. XIV Powiatowy Turniej SUDOKU dla klas I-VIII szkół podstawowych

Termin: O7.02.2023 r.

Zgoda rodziców RODO


2.  VII Powiatowy Konkurs Informatyczny dla klas VII-VIII szkół podstawowych.

Termin: 09.03.2023 r. 

Zgoda rodziców RODO


3. VI Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Termin:  17.03.2023 r. godz. 10.00

Zgoda rodziców RODO


4.  XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Termin: 29.03.2023 r. 

Zgoda rodziców RODO


5.  XI Regionalny Konkurs Rachunkowości dla szkół ponadpodstawowych –  uczniowie klas III Techników

Termin: 19.04.2023 r. 

Zgoda rodziców RODO


6.VI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III szkół podstawowych

Termin: 25.04.2023 r.

Zgoda rodziców RODO


strona główna