konkursy humanistyczne

1. V Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej dla klas III szkół podstawowych

Termin: 08.12.2022 r.

Regulamin

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


2.  XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie: SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Termin:  07.02.2023 r. 

Regulamin

Materiały pomocnicze 

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


3. VIII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i  szkół ponadpodstawowych 

Termin: 26.01.2023 r.

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu – szkoła podstawowa 

Wyniki konkursu – szkoła ponadpodstawowa 


4.  VI Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka angielskiego dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Termin: 09.02.2023 r. 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zadania konkursowe dla szkół podstawowych

Zadania konkursowe dla szkół ponadpodstawowych

RODO zgoda rodziców

 Wyniki konkursu – szkoły podstawowe

Wyniki konkursu – szkoły ponadpodstawowe


5. XIX Powiatowy Konkurs Historyczny: 160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO dla uczniów klasa VII i VIII szkół podstawowych

Termin: 02.03.2023 r.

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


5.  Eliminacje Powiatowe XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK w kategorii młodsi i starsi.

Termin: 15.03.2023 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu -kategoria młodsi

Wyniki konkursu -kategoria starsi


6. V Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

ZNAM JĘZYK OJCZYSTY.

Termin: 28.03.2023 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


7.  XI Powiatowy Konkurs Historyczny: ,,O Polskę niepodległą-Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956” (…)ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy.

dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin: 04.04.2023 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


8. VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla uczniów VIII klas szkół podstawowych

Termin: 27.04.2023 r. 

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Materiały dla uczestników

Wyniki konkursu- szkoły podstawowe


9. VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla uczniów szkół  ponadpodstawowych.

Termin: 27.04.2023 r. 

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Materiały dla uczestników

Wyniki konkursu- szkoły ponadpodstawowe


10.  VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Termin: 08.05.2023 r.  godz. 10.00

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


11. Etap Powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla uczniów szkół podstawowych.

Termin: kwiecień 2023 r.

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


12.  XX Powiatowy Konkurs Literacki  pod hasłem „Ten Inny/Obcy obok nas” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.05.2023 r.

Regulamin 

RODO zgoda rodziców

wyniki konkursu – szkoły podstawowe


13.  XX Powiatowy Konkurs Literacki „Ten Inny/Obcy obok nas” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  19.05.2023 r.

Regulamin 

RODO zgoda rodziców

wyniki konkursu –  szkoły ponadpodstawowe


strona główna