Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja)

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

 

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

MAJ

W98 Matematyka z tablicą interaktywną – stwórz quiz i grę – Joanna Palińska – 06.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy

W97 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz. 4 „Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania ” –  Małgorzata Kinstler – 07.05.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy

K19 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – seminarium podsumowujące program zawodowy nauczycieli – szanse i zagrożenia – kierownik merytoryczny: dr Lidia Sikora – 07.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie   Formularz zgłoszeniowy

W99 Jak przygotować lekcję w terenie? – dr Józef Krawczyk – 09.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy

W100 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz. 6 „Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę” – Małgorzata Kinstler – 14.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy

„Nauczanie przez zmysły – jak pomóc funkcjonować dzieciom we wciąż zmieniającej się rzeczywistości” Oraz kilka słów o awansie zawodowym w świetle nowych przepisów – Małgorzata Kinstler, PWN Wydawnictwo Szkolne – 15.05.2019 r. godz. 16.30 Zaproszenie

W95 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii  „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – Jolanta Chorzępa –  18.05.2019 r. godz. 9.00 Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy

W101 GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli – Stanisław Lota – 22.05.2019 r. godz. 15.30  Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy

 


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – koordynator sieci: dr Lidia Sikora – 21.05.2019 r. godz. 16.00

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy – koordynator sieci: Jadwiga Maszorek – 28.05.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – koordynator sieci: Urszula Ewertowska – 20.05.2019 r. godz. 16.00

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej  – koordynator sieci: Małgorzata Kozłowska – 23.05.2019 r. godz. 16.00

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych – koordynator sieci: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 29.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego – koordynator sieci: Joanna Szczegodzińska – 15.05.2019 r. godz. 16.00  

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – osoba prowadząca: Roman Lorens – 24.05.2019 r. godz. 9.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

  • podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców – koordynator sieci: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 23.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

strona główna