Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, kursy, SWIS, które odbyły się od 01 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2022 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Międzybórz,
Miasto i Gmina Twardogóra.


PAŹDZIERNIK 2022 r.

03.10.2022 r. godz. 16.00 – Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli Ewertowskiej Urszula Ewertowska Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

03.10.2022 r. godz.17.30 – Matematyczne TIKi – Tabliczka Mnożenia – Agnieszka Ogiegło Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

04.10.2022 r. godz. 16.30 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego w roku szkolny 2022/2023 – Marta Richter-Lesicka  Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

11.10.2022 r. godz. 11.10.2022 r. – Konsultacje grupowe dotyczące organizowania i dokumentowania pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – dr Lidia Sikora Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

13.10.2022 r. godz. 13.00 – SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo – sposoby, formy, narzędzia. Temat I spotkania: 10 pomysłów na promocję książki w Internecie – Jadwiga Maszorek – Spotkanie online na platformie Click Meeting Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

17.10.2022 r. godz. 16.00 – Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne – Urszula Ewertowska Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

17.10.2022 r. godz. 17.30 – SWIS Nauczycieli  Matematyki – Temat przewodni sieci: Wykorzystanie technologii w pracy nauczyciela matematyki – Temat I spotkania: Matematyczne TRIKI – TIKI – Agnieszka Ogiegło Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

18.10.2022 r. godz.16.00 – I spotkanie – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozwiązanie przejściowe, kontynuacja staży Małgorzata Kinstler  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

25.10.2022 r. godz.16.30 – Nowa Matura z języka obcego w roku szkolnym 2022/2023 – Marta Richter-Lesicka Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

27.10.2022 r. godz.15.30 – Dialog z rodzicami, jak przekazywać trudne informacje – Iwona Haba Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

WRZESIEŃ 2022 r.

16.09.2022 r. godz. 15.30 – VII POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY dla Nauczycieli 2022/2023 nt.: „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, nadzór pedagogiczny i zmiany w prawie oświatowym  w roku szkolnym 2022/2023” – Roman Lorens – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

19.09.2022 r. godz. 16.00 – Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz. Żeby wyjść poza siebie, musisz poznać siebie – Teoria hierarchii potrzeb Maslowa, Piramida Logana, Efekt Krugera-Dunninga Urszula Ewertowska Szkolenie STACJONARNE  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

19.09.2022 r. godz. 17.30 – Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkole? Agnieszka Ogiegło Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK UWAGA ! Szkolenie odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń. 

20.09.2022 r. godz. 16.00 – Awans zawodowy 2022/2023 z uwzględnieniem nowych przepisów prawa oświatowego  Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  UWAGA ! Szkolenie odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń

21.09.2022 r. godz. 17.30 – Program wychowawczo-profilaktyczny modyfikacja Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie Zgłoszenia udziału

22.09.2022 r. godz. 14.00 VII POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY dla Dyrektorów i Wicedyrektorów 2022/2023 nt.: „Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego, ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.” – Roman Lorens – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

26.09.2022 r. godz. 16.00 – Warsztat pracy nauczyciela w przedszkolu – w zakresie spektrum autyzmu (autyzm i zespół aspergera)  Karolina Majchrzak Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

27.09.2022 r. godz. 16.00 – I spotkanie – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe, kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  BRAK WOLNYCH MIEJSC

28.09.2022 r. godz. 16.00 – Uczeń z autyzmem i zespołem aspergera w klasie – jak się przygotować ? Karolina Majchrzak Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

29.09.2022 r. godz. 15.30 – Trauma  i PTSD nie tylko w pracy z Ukraińcami Iwona Haba Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Małgorzata Kinstler

♦TERMINY KONSULTACJI 
indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w roku szkolnym 2022/2023 

27.09.2022 r. godziny: 12.00 – 15.00 ( wtorek )
25.10.2022 r. godziny: 12.00 – 15.00 ( wtorek )
22.11.2022 r. godziny: 12.00 – 15.00 ( wtorek )
na powyższe terminy obowiązują zapisy telefonicznie
pod numerem telefonu: 71 3140172 

♦TERMINY SZKOLEŃ / KURSÓW DOSKONALĄCYCH 

20.09.2022 r. godz. 16.00 – Awans zawodowy 2022/2023 z uwzględnieniem nowych przepisów prawa oświatowego Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK    Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

27.09.2022 r. godz. 16.00 – I spotkanie – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe, kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie BRAK WOLNYCH MIEJSC

18.10.2022 r. godz.16.00 – I spotkanie – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozwiązanie przejściowe, kontynuacja staży Małgorzata Kinstler  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

25.11.2022 r. godz.16.00 – Awans zawodowy 2022/2023 z uwzględnieniem nowych przepisów prawa oświatowego – Małgorzata Kinstler  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

06.12.2022 r. godz.16.00 – I spotkanie – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel kontaktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Rozwiązanie przejściowe, kontynuacja staży Małgorzata Kinstler  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału


SZKOLENIA BEZ TERMINU
– TERMIN ZOSTANIE USTALONY

po zebraniu wymaganej grupy uczestników

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświaty –  Sebastian Stekiel  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału 


UWAGA!

Wykaz tematów proponowanych
dla Grona pedagogicznego

Formy doskonalenia zawodowego proponowane
przez PCEiK w zakresie:

DOSKONALENIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIEM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM, W TYM W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO

„Jak uczyć języka polskiego obcokrajowca?” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Marcin Jura ( Szkoła języka polskiego i kultury dla cudzoziemców )
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uchodźcy. Jak pomóc Im poczuć się bezpiecznie w naszym kraju” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom ukraińskim oswoić się z obcym językiem” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska  
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole”  Szkolenie online na platformie Teams Roman Lorens 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zdrowie psychiczne ucznia – doświadczanie skutków pandemii i migracji” – (Adaptacja w warunkach trudnych)   – szkolenie online – 4 godziny dydaktyczne – Katarzyna Stewart 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zatrudnianie cudzoziemców i przyjmowanie uczniów do publicznych przedszkoli i szkół” –  szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH I PRZEKROJOWYCH UCZNIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM POMOCY DYDAKTYCZNYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

„Innowacja pedagogiczna” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Agnieszka Ogiegło 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Eksperyment na lekcji matematyki” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Agnieszka Ogiegło 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Podstawy druku 3D” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Wiktor Szanin 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Innowacje pedagogiczne i eksperyment  pedagogiczny w szkołach i placówkach” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne –  Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

Powyższe tematy mogą zostać zrealizowane w formie szkoleń dla grona pedagogicznego, termin, godzina rozpoczęcia, odpłatność zostaną Państwu przekazane na etapie ustaleń z edukatorem / osobą prowadzącą. 

 


strona główna