Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja)

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

 

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


 

W27 Eksperyment w nauczaniu chemii – szkoły podstawowe – dr hab. Maria Korabik – termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy  Zaproszenie

 

STYCZEŃ

W47 Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe – Marcin Kuc  – 08.01.2019 r. i 11.01.2019 r. godz. 15.00 i 15.45   Zaproszenie

W54 Grupowe doradztwo zawodowo-edukacyjne – Marcin Kuc – 09.01.2019 r. godz. 20.00 (warsztat online)  Zaproszenie

W56 PEDAGOGIKA ZABAWY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ – wybrane metody aktywizujące – Bożena Piotrowska – 09.01.2019 r. i 10.01.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

W41 Ocenianie jest OK!  O skuteczności oceniania kształtującego na języku polskim – Joanna Szczegodzińska – 09.01.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W57 Scratch Junior! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 11.01.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W58 Programy własne i innowacje metodyczne w nauczania języków obcych – Marta Richter-Lesicka – 14.01.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W33 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego – Alina Żwirblińska – 15.01.2019 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W60 Grupowe poradnictwo kariery w szkole – Marcin Kuc – 15.01.2019 r. i 18.01.2019 r. godz. 15.00 i 15.45   Zaproszenie

W114 Pierwsza pomoc przedmedyczna – Dariusz Kozłowski – 16.01.2019 r. i 17.01.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W61 Potencjał i rozwój. Teoria inteligencji wielorakich – Urszula Ewertowska – 21.01.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W62 Konstytucja biznesu a działalność gospodarcza w praktyce – Anna Kocik – 22.01.2019 r. godz. 13.00  Zaproszenie

W116 Kultura wizualna w szkole. Powstania narodowe 1794 – 1864 w malarstwie XIX w. – Małgorzata Kozłowska – 22.01.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

 

LUTY

W42 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler – 12.02.2019 r, 19.02.2019 r., 26.02.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W117 Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem”. Tworzymy kulturę szacunku w sieci. Jak przeprowadzić DBI w Twojej szkole – Stanisław Lota – 12.02.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W65 Kodowanie na matematyce – Joanna Palińska – 13.02.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W112 Jak uczyć dobrze i do egzaminu ósmoklasisty? – Joanna Szczegodzińska – 13.02.2018 r. godz. 15.30   Zaproszenie

W66 Kieruję się logiką czy emocjami, działam czy się namyślam. Odkryj 4 style w komunikacji – dr Anna Gorgól, Urszula Ewertowska – 18.02.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W69 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce – dr Lidia Sikora – 20.02.2019 r., 06.03.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W72  Profilaktyka agresji i przemocy w szkole – cyberprzemoc – Iwona Haba – 21.02.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W71 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo – Bożena Piotrowska – 27.02.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

 

MARZEC

W74 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela – Małgorzata Kinstler – 05.03.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W53 Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania – Alina Żwirblińska – 12.03.2019 r. i 20.03.2019 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W118 Zajęcia otwarte „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia” – Zajęcia z dogoterapii – 12.03.2019 r. godz. 16.00 miejsce: ZPS w Oleśnicy Zaproszenie

W75 Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły – Joanna Palińska – 13.03.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W77 Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – dr Lidia Sikora – 13.03.2019 r., 20.03.2019 r., 27.03.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W79 Scottie Go! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 15.03.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W81 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela cz. 2 „Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka” – Małgorzata Kinstler – 19.03.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W84 Czego potrzebuje mózg do pracy – stymulujące  środowisko nauki i rozwoju – Iwona Haba – 21.03.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W83  Swift Playground! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 27.03.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W85 „Co włożymy do wielkanocnego koszyczka?”- warsztaty manualne z wykorzystaniem sizalu i materiałów odpadowych – Jolanta Chorzępa – 30.03.2019 r. godz. 9.00 Uwaga! sobota Zaproszenie

 

KWIECIEŃ

W87 Matematyka i myślenie wizualne – Joanna Palińska – 03.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W88 Nauczyciel wobec depresji uczniów – Iwona Haba – 04.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W90 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego  a projektowanie pracy nauczyciela cz. 3  „Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka” – Małgorzata Kinstler – 09.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W91 Nowoczesna narzędziownia nauczyciela – Stanisław Lota – 10.04.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W93 Gry i zabawy aktywizujące. Gry i  zabawy wyciszające oraz uspokajające – Urszula Ewertowska – 15.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W94 Alternatywne formy pracy z tekstem – Jadwiga Maszorek – 16.04.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

W96 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela cz. 4 „Przygotowanie dziecka do nauki  czytania” –  Małgorzata Kinstler – 30.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

 

MAJ

W97 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz. 5 „Przygotowanie dziecka do nauki pisania ” –  Małgorzata Kinstler – 07.05.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W98 Matematyka z tablicą interaktywną – stwórz quiz i grę – Joanna Palińska – 08.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W100 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz. 6 „Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę” – Małgorzata Kinstler – 14.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W101 GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli – Stanisław Lota – 15.05.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W102 Jak z błędów uczynić korzyść – Iwona Haba – 16.05.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W95 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii  „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – Jolanta Chorzępa –  18.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W103 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz.  7 „ Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka  do szkoły” – Małgorzata Kinstler – 21.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

  • Akademia trenera – jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów – edukator DBP we Wrocławiu; Jadwiga Maszorek – 12.02.2019 r. godz. 15.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

  • Budowanie wizerunku placówki oświatowej w środowisku lokalnym –  dr Paweł Zeller – 25.01.2019 r. godz. 9.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 

 

 


strona główna