Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 01 stycznia 2022 r. do 09 maja 2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


 

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2022 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 
(stan na dzień 09.02.2022 r.)

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz.


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI


♦TERMINY KONSULTACJI 
♦indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
w roku szkolnym 2021/2022 

Małgorzata Kinstler
28.06.2022 r. – wtorek – UWAGA DODATKOWY TERMIN! Prosimy o zapisy pod numerem telefonu: 314 01 72, 607-158-071


CZERWIEC 2022 r.

30.06.2022 r. godz.10.00 – Zmiany w wynagrodzeniach 2022. Nowy Ład –  Joanna Wołoszczak / Anna Kocik Szkolenie STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału 

30.06.2022 r. godz.16.00 – Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej –  Roman Lorens Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie   Zgłoszenie udziału   UWAGA! NOWY PRZEDMIOT OD 1 września 2022 r. 


UWAGA!

Wykaz form doskonalenia zawodowego
w zakresie realizacji

nowych kierunków polityki oświatowej państwa:

Formy doskonalenia zawodowego proponowane
przez PCEiK w zakresie:

DOSKONALENIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIEM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM, W TYM W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO

„Jak uczyć języka polskiego obcokrajowca?” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Marcin Jura ( Szkoła języka polskiego i kultury dla cudzoziemców )
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uchodźcy. Jak pomóc Im poczuć się bezpiecznie w naszym kraju” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom ukraińskim oswoić się z obcym językiem” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska  
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole”  Szkolenie online na platformie Teams  – Roman Lorens 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zdrowie psychiczne ucznia – doświadczanie skutków pandemii i migracji” – (Adaptacja w warunkach trudnych)   – szkolenie online – 4 godziny dydaktyczne – Katarzyna Stewart 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zatrudnianie cudzoziemców i przyjmowanie uczniów do publicznych przedszkoli i szkół” –  szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH I PRZEKROJOWYCH UCZNIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM POMOCY DYDAKTYCZNYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

„Innowacja pedagogiczna” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Agnieszka Ogiegło 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Eksperyment na lekcji matematyki” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Agnieszka Ogiegło 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Podstawy druku 3D” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Wiktor Szanin 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Innowacje pedagogiczne i eksperyment  pedagogiczny w szkołach i placówkach” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne –  Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

Powyższe tematy mogą zostać zrealizowane w formie szkoleń dla grona pedagogicznego, termin, godzina rozpoczęcia, odpłatność zostaną Państwu przekazane na etapie ustaleń z edukatorem / osobą prowadzącą. 


U W A G A:
Istnieje możliwość realizacji konsultacji indywidualnych dla nauczycieli w zakresie wsparcia w radzeniu sobie w pracy z uczniami z trudnościami wynikającymi z  przymusowej migracji  z  dr Lidią Sikorą


 


strona główna