Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja)

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

 

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


 

PAŹDZIERNIK

W22 Gry i zabawy wspierające proces rewalidacji  – Alina Żwirblińska – 30.10 i 15.11.2018 r. godz. 15.30   Zaproszenie

 

LISTOPAD

W29  Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego – Alina Żwirblińska – 06.11.2018 r. godz. 15.30  UWAGA! Warsztat zaplanowany na 06.11.2018 r. odbędzie się 05.12.2018 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W30 Uczeń z autyzmem/zespołem Aspergera w systemie szkolnym – funkcjonowanie, organizacja pracy – Izabela Sokołowska-Zatorska – 07, 14 i 21.11.2018 r. godz. 16.15 Zaproszenie

W31 Kształtowanie słuchu fonematycznego a nauka czytania – dr Lidia Sikora – 08.11.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W112 Jak uczyć dobrze i do egzaminu ósmoklasisty? – Joanna Szczegodzińska – 08.11.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W32 Jak pracować z uczniem obcojęzycznym? – Ewa Obara-Grączewska – 12.11.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W28 ESCAPE ROOM – pokój zagadek na matematyce – Joanna Świercz – 14.11.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W33 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego – Alina Żwirblinska – 14.11.2018 r. godz. 15.30    UWAGA! Szkolenie odbędzie się w innym terminie.Nowy termin warsztatów zostanie wkrótce podany   

W113 „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia” zajęcia otwarte realizowane w ZPS w Oleśnicy – dr Lidia Sikora – 15.11.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W36 Jak  zorganizować i przeprowadzić otwartą lekcję języka obcego? – Marta Richter-Lesicka – 19.11.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W37 Logomocja! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 20.11.2018 r. godz. 16.00 UWAGA! Termin warsztatów został zmieniony na  19.11.2018 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W38 Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii i przyrody – dr Józef Krawczyk – 22.11.2018 r. i 14.03.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W39 Elementy kinezjologii edukacyjnej – Edukacja poprzez ruch – Bożena Piotrowska – 22.11.2018 r. godz. 15.00  Zaproszenie

W40 Tworzenie gier w dydaktyce języków obcych – Beata Budzyńska – 26.11.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W42 Nauczyciel kontraktowy  w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler – 27.11, 04.12 i 11.12.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W43 Motywacja jest najważniejsza – jak pomagać uczniom chcieć – Iwona Haba – 29.11.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W41 Ocenianie jest OK!  O skuteczności oceniania kształtującego na języku polskim – Joanna Szczegodzińska – 28.11.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

 

GRUDZIEŃ 

W45 Doskonalenia umiejętności pisania na lekcji języka obcego – Marta Richter-Lesicka – 03.12.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W46  Łamigłówki logiczne i matematyczne. Dlaczego są takie ważne? – Joanna Palińska – 05.12.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W29  Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego – Alina Żwirblińska – 05.12.2018 r. godz. 15.30   Zaproszenie

W47 Indywidualne doradztwo zawodowo – edukacyjne – Agnieszka Ciereszko – 06 i 07.12.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W48 Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF-CY) w praktyce – dr Lidia Sikora – 08 i 09.12.2018 r. godz. 9.00 UWAGA! sobota, niedziela   Zaproszenie

W49 Nowe technologie w nauczaniu – Magdalena Duszyńska, Anna Lipnicka – 10.12.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W51 Scratch! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 11.12.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W50 Atrakcyjne lekcje wychowawcze – Alina Żwirblińska – 12.12.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W52 Nauczyciel w procesie decyzyjnym vs odpowiedzialność – Iwona Haba – 13.12.2018 r. godz. 16.00   Zaproszenie

 

 

 


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • Efekty nauczania a potrzeby rozwojowe  i edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dr Lidia Sikora – 02.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli wykorzystujących narzędzia TIK

 • Wprowadzenie do programowania w Pythonie. Zmienne. Operacje wejścia-wyjścia, Typy danych – Stanisław Lota – 08.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 • Nauczanie zakładkowe – metoda odwróconej lekcji – Jadwiga Maszorek – 21.11.2018 r. godz. 15.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 • Wiedza to odpowiedzialność. Świadome działania w pracy z dzieckiem – Urszula Ewertowska – 15.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej

 • Gra o Niepodległą. Kształcenie kompetencji kluczowych w oparciu o treści regionalne i patriotyczne – Małgorzata Kozłowska  – 16.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 • E-Nauczyciel. Kompetencje informatyczne nauczycieli języków obcych – Marta Richter-Lesicka – 18.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w nowej rzeczywistości szkolnej – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 22.10.2018 r. godz. 16.00   Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 • Matematyka w ośmioletniej szkole podstawowej – Joanna Palińskauwaga zmiana terminu spotkania na  17.10.2018 r. godz. 17.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

 • Wymagania podstawy programowej wobec potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – Joanna Szczegodzińska – 24.10.2018 r. godz. 16.30 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 • Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy opłacasz składki – Renata Żurawska, Anna Kocik – 24.10.2018 r. godz. 15.30 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

 • Dyrektor wobec zmian w procedurze awansu zawodowegoMałgorzata Kinstler, Maria Susidko – 26.10.2018 r. godz. 9.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 • Praca w warunkach zmiany – jak minimalizować wpływ negatywnych skutków nowego? Stres w pracy nauczyciela – jak sobie z nim radzić?  Ryszarda Wiśniewska-Paluch  – 25.10.2018 r. godz. 16.00  UWAGA !!! Zmiana terminu na 08.11.2018 r.  Zaproszenie

 

 

 

 


strona główna