Konferencje, seminaria, wizyty studyjne

K18  Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Urszula Ewertowska – 2 października 2017 r. godz. 14.30 (I edycja) i 16.15 (II edycja)

K20  Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – język polski – Mirosława Berezowska – 2 października 2017 r.  godz. 16.00

K21  Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – informatyka – Stanisław Lota – 3 października 2017 r. godz. 15.30

K16  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole – zmiany w przepisach prawa oświatowego – dr Lidia Sikora – 4 października 2017 r. Zaproszenie

K22 Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – matematyka – Leszek Biegasik – 10 października 2017 r. godz. 16.00

K17 Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – historia, WOS – Małgorzata Kozłowska – 11 października 2017 r. godz. 16.00

K24 Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – geografia – dr Józef Krawczyk  13 listopada 2017 r. godz. 16.00


strona główna