Szkolenia

W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie
na adres mailowy
sekretariat@pceik.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91

Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia zawodowego

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok podpisały z PCEiK
następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


 ( on-line lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko
Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin
Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin
Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota 
Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny dr Anna Hildebrandt – Mrozek
Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens
Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia,
wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba
Zgłoszenie


GRUDZIEŃ

Lekcje matematyki podczas edukacji zdalnej – Joanna Palińska – 07.12.2020 r. godz.17:00 Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie


LISTOPAD

W123 Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej? – Iwona Haba – 25.11.2020 r. godz.16:00 Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie

W08 Trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia – rozpoznawanie, pomoc psychologiczno – pedagogiczna – dr Elżbieta Kalinowska/ Joanna Palińska listopad 2020 r. Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób  Zaproszenie  Zgłoszenie

SWIS Nauczycieli Języków Obcych – Temat I spotkania – Jak diagnozować i oceniać kompetencje językowe ucznia za pomocą narzędzi on-line – Marta Richter – LesickaZMIANA TERMINU NA 09.12.2020 r. godz.15:30 Szkolenie on-line na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału w SWIS 

SWIS Doradców Zawodowych – Temat I spotkania – Współpraca z instytucjami, jako źródło narzędzi pracy szkolnego doradcy zawodowego – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 24.11.2020 r. godz.16:00 Szkolenie on-line na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału w SWIS


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

( po zebraniu wymaganej grupy uczestników zostanie ustalony termin )

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – dr Anna Hildebrandt – MrozekTermin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie

W24 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (kurs doskonalący 32 godz. dydaktyczne) – Urszula Ewertowska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób  Zaproszenie  Zgłoszenie

W114 Prawo oświatowe dla nauczycieli – Roman Lorens – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie

„Przy małej czarnej o … pięknej kreatywnej matematyce” – Animatorka spotkania: Joanna PalińskaTermin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenie  


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

W18 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (kurs doskonalący 12 godz. dydaktycznych) Małgorzata Kinstler – 01.12.2020 r., 08.12.2020 r., 15.12.2020 r. godz.16:00Szkolenie stacjonarne w PCEiK BRAK WOLNYCH MIEJSC Zaproszenie  Zgłoszenie

W18 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (kurs doskonalący 12 godz. dydaktycznych) Małgorzata Kinstler – 02.02.2021 r., 09.02.2021 r., 16.02.2021 r. godz.16:00Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

♦TERMINY KONSULTACJI indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
 Małgorzata Kinstler 17.11.2020 r. , 24.11.2020 r. , 22.12.2020 r. , – wtorki – godziny: 10.00-15.00
23.02.2021 r. , 30.03.2021 r. , – wtorki – godziny: 10.00-15.00
26.04.2021. , – poniedziałek – godziny: 10.00-13.00
04.05.2021 r. , 11.05.2021 r. , 19.05.2021 r. , 26.05.2021 r. , – wtorki – godziny: 10.00-15.00


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

SWIS Nauczycieli Języków Obcych – Temat I spotkania – Jak diagnozować i oceniać kompetencje językowe ucznia za pomocą narzędzi on-line – Marta Richter – Lesicka – 24.11.2020 r. godz.15:30 Szkolenie on-line na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału w SWIS 

SWIS Doradców Zawodowych – Temat I spotkania – Współpraca z instytucjami, jako źródło narzędzi pracy szkolnego doradcy zawodowego – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 24.11.2020 r. godz.16:00 Szkolenie on-line na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału w SWIS


W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie następujących Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w nowoczesnej szkole – koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Tik na lekcji języka obcego – rozwijanie kompetencji cyfrowych w procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej♦
Temat przewodni sieci: Edukacja regionalna i patriotyczna wsparciem w doskonaleniu kompetencji kluczowych 
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci: Kompetencje kluczowe. Radzenie sobie z trudnościami i rozwiązywanie problemów 
u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – koordynator sieci dr Lidia Sikora
Planowane działania
Zgłoszenie udziału w SWIS

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Doradztwo zawodowe w szkole – narzędzia pracy 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Matematyki♦ 
Temat przewodni sieci: Cyfrowy i kreatywny matematyk – koordynator sieci Joanna Palińska

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowuje do wartości, kształtuje postawy i uczy respektowania norm społecznych
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0 Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem – koordynator sieci Jadwiga Maszorek 


 


strona główna