Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń za szkolenia, które odbyły się od 20 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2021 r., do sekretariatu w poniższych dniach:
01.03.2021 r. (poniedziałek) w godz. 16:15-18:00
02.03.2021 r. (wtorek) w godz. 16:15-18:00
09.03.2021 r. (wtorek) w godz. 16:15-18:00
10.03.2021 (środa) w godz. 16:15-18:00

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Krygiel, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.

 

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok podpisały z PCEiK
następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


 ( on-line lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – 3 godziny – Iwona Haba
Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba
Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny – dr Anna Hildebrandt – Mrozek
Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens
Zgłoszenie

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko
Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin
Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin
Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota 
Zgłoszenie


MARZEC 2021 r. 

Nowoczesne metody poszukiwania pracy – Anna Płoska – 02.03.2021 r. godz. 16.00 Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – dr Anna Hildebrandt – Mrozek 10.03.2021 r. godz. 15.30 Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Mentoring i coaching na poziomie nauczyciel – uczeń i na poziomie nauczyciel rodzic – Piotr Grzelak – 30.03.2021 r. i 08.04.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

 


LUTY 2021 r.

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej – Anna Kocik – 01.02.2021 r. godz. 15.30  Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów – Temat spotkania – Rola i zadania dyrektora w czasie pandemii – Roman Lorens – 05.02.2021 r. godz. 10.00  Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W68  Zburzony system i zburzone poczucie bezpieczeństwa – dlaczego normy, zasady i standardy postępowania są takie ważne i jednocześnie potrzebne? –  Iwona Haba – 09.02.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W18   Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (kurs doskonalący 12 godz. dydaktycznych) – Małgorzata Kinstler 02.02.2021 r., 09.02.2021 r., 16.02.2021 r. godz.16:00 – Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W51  Słowo znaczy i zmienia życie, czyli o komunikacji z nastolatkiem – Iwona Haba – 10.02.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – Temat spotkania – Techniki zapamiętywania – Jadwiga Maszorek / Edukator DBP – 11.02.2021 r. godz. 13.00  Szkolenie online na platformie Click Meeting Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W10  Sprawność rachunkowa uczniów – jak ją doskonalić – Joanna Palińska – 17.02.2021 r. godz. 15.30 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W132  Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego – Anna Płoska – 17.02.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału – ODWOŁANE

W53  Błąd w służbie budowania poczucia własnej wartości i rozwoju. Dlaczego warto popełniać i przyznawać się do błędów – Iwona Haba – 23.02.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – Iwona Haba – 24.02.2021 r. godz. 15.30 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


 

NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

( po zebraniu wymaganej grupy uczestników zostanie ustalony termin )

 

W132  Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego – Anna Płoska – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 

Profil ucznia ze SPE. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie umiejętności uczenia się – dr Lidia Sikora – Termin zostanie
ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – 
Szkolenie s t a c j o n a r n e – PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu – dr Lidia Sikora  Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej – I etap edukacyjny – dr Lidia Sikora – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu zdalnym  Roman Lorens Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Bunt, ryzykowne zachowania oraz odpowiedzialność i autonomia nastolatka – Iwona Haba – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Budowanie ścieżek edukacji i kariery – o elementach mentoringu i coachingu w szkole – Iwona Haba –Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

„Przy małej czarnej o … pięknej kreatywnej matematyce” – Animatorka spotkania: Joanna Palińska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

W18 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (kurs doskonalący 12 godz. dydaktycznych) – Małgorzata Kinstler13.04.2021 r., 20.04.2021 r., 27.04.2021 r. godz.16:00 – Szkolenie stacjonarne w PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

♦TERMINY KONSULTACJI indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
 Małgorzata Kinstler
23.02.2021 r. , 30.03.2021 r. , – wtorki – godziny: 10.00-15.00
26.04.2021. , – poniedziałek – godziny: 10.00-13.00
04.05.2021 r. , 11.05.2021 r. , 18.05.2021 r. , 25.05.2021 r. , – wtorki – godziny: 10.00-15.00


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

 

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów – Temat spotkania – Rola i zadania dyrektora w czasie pandemii – Roman Lorens – 05.02.2021 r. godz. 10.00  Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – Temat spotkania – Techniki zapamiętywania – Jadwiga Maszorek / Edukator DBP – 11.02.2021 r. godz. 13.00  Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie następujących Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w nowoczesnej szkole – koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Tik na lekcji języka obcego – rozwijanie kompetencji cyfrowych w procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej♦
Temat przewodni sieci: Edukacja regionalna i patriotyczna wsparciem w doskonaleniu kompetencji kluczowych 
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci: Kompetencje kluczowe. Radzenie sobie z trudnościami i rozwiązywanie problemów 
u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – koordynator sieci dr Lidia Sikora
Planowane działania
Zgłoszenie udziału

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Doradztwo zawodowe w szkole – narzędzia pracy 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Matematyki♦ 
Temat przewodni sieci: Cyfrowy i kreatywny matematyk – koordynator sieci Joanna Palińska

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowuje do wartości, kształtuje postawy i uczy respektowania norm społecznych
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci: Jestem świadomy, znam przepisy prawa – koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0 Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem – koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 


 


strona główna