Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

LISTOPAD

W06 Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler  – 05-12-19.11.2019 r. godz. 16.00 II edycja Zaproszenie

W09 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska – 06, 07, 08, 09 listopada 2019 r. godz. 9.00 – 15.30   Zaproszenie  ZMIANA TERMINU NA MARZEC 2020 R.

W51 Zmiany w przepisach podatkowych – podatek Vat oraz podatek dochodowy od osób fizycznych – Anna Kocik – 12.11.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W66 Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy i wpływu nauczycieli – Iwona Haba, Ryszarda Wiśniewska-Paluch
UWAGA! ZMIANA TERMINU NA 09.12.2019 r. godz. 16.00 
Zaproszenie 

W55 Przedsiębiorczość w doradztwie zawodowym – ciekawe lekcje doradztwa zawodowego i godzin wychowawczych – Marcin Kuc, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 19.11.2019 r. godz. 20:00 – 21:30         UWAGA: WARSZTATY ON-LINE        Zaproszenie

W25 Kultura wizualna w szkole. Unia Lubelska Jana Matejki – malarska interpretacja faktu historycznego – Tatiana Hołownia – 21.11.2019 r. godz. 17:00 Zaproszenie

W47 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dr Lidia Sikora – 26.11.2019 r. i 10.12.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W56 Doradca zawodowy oczami ucznia, czyli jak się przygotować do nowej roli? – Anna Płoska – 26.11.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

„Przy małej czarnej o … pięknej matematyce z kartką i nitką” – 27.11.2019 r. godz. 17.45 – Joanna Palińska  Zaproszenie

W89 System Informacji Oświatowej – jak wprowadzać dane do systemuGrzegorz Pochopień28.11.2019 r. godz. 09:00 – 15:00 Zaproszenie UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC!

GRUDZIEŃ

W07 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler – 03.12.2019 r., 10.12.2019 r. i 17.12.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W67 Multimedialny warsztat wychowawcy – jak współcześnie poprowadzić godzinę wychowawczą? – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 03.12.2019 r. godz. 20:00 – 21:30 Zaproszenie       UWAGA: WARSZTAT ON-LINE

W43 Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki – Joanna Palińska 04.12.2019 r. godz. 15.45 Zaproszenie

W64 Budowanie autorytetu nauczyciela – Anna Płoska – 05.12.2019 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W68 Wywiadówki – okazja do…, czyli o celach, planowaniu, przygotowaniu i świadomym działaniu – Iwona Haba – 12.12.2019 r. godz. 16:00 Zaproszenie


 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy – spotkanie II: „Przyjaciele czytania – jak pracować z lekturą” – Jadwiga Maszorek – 21.11.2019 r. godz. 12:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – spotkanie II: RODZIC – WYCHOWAWCA – problemy komunikacji i reakcja na konflikt w świetle teorii DISC – Urszula Ewertowska, dr Anna Gorgól – 18.11.2019 r. godz. 16:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej – spotkanie II: Odkrywanie regionalnych skarbów kultury, historii i sztuki na pograniczu śląsko-wielkopolskim – Małgorzata Kozłowska/Ryszard Kolasa/Dorota Śliwak – 16.11.2019 r. godz. 09:00 Zaproszenie 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych – Jak rozpoznać i określić potrzeby edukacyjne ucznia na lekcji języka obcego – Marta Richter – Lesicka – 28.11.2019 r. godz. 16:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych – Doradztwo w nowej rzeczywistości szkolnej – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 12.11.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki – Projekty na lekcjach matematyki. Budujemy bazę ciekawych pomysłów na lekcje – Joanna Palińska – 27.11.2019 r. godz. 15.30 – 17.45 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego – spotkanie I: Marzyć o niebieskich migdałach, czyli co uczniowie robią najchętniej na lekcjach i jak to zmienić? – Dorota Siemaszko-Babij – 28.11.2019 r. godz. 15:00 Zaproszenie  

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców –  Rola oraz obowiązki ucznia i jego opiekunów
w zindywidualizowanym procesie edukacyjnym – dostosowania do zaleceń opinii PPP, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia – Iwona Haba – 28.11.2019 godz. 16:00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Informatyki Szkół Podstawowych

 


strona główna