Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja)

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

 

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

W27 Eksperyment w nauczaniu chemii – szkoły podstawowe – dr hab. Maria Korabik – termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy  Zaproszenie

 

MARZEC

W78 Absolwent na rynku pracy – kluczowe umiejętności rozwijane przez szkołę – Marcin Kuc – 25.03.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W10 Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – Joanna Palińska – 27.03.2019 r. godz. 14.30 Zaproszenie

W83  Swift Playground! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 27.03.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

Przy małej czarnej o … poprawnej polszczyźnie i turystyce – Mirosława Kupczyńska, Barbara Bielańska-Karasek – 27.03.2019 r. godz. 17.00 Zaproszenie

W75 Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły – Joanna Palińska –  27.03.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W71 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (II edycja) – Bożena Piotrowska – 28.03.2019 r. godz. 15.00  Zaproszenie

W85 „Co włożymy do wielkanocnego koszyczka?”- warsztaty manualne z wykorzystaniem sizalu i materiałów odpadowych – Jolanta Chorzępa – 30.03.2019 r. godz. 9.00 Uwaga! sobota Zaproszenie

 

KWIECIEŃ

Spotkanie „Przy małej czarnej o … gipsowaniu przy zwierzętach” – Katarzyna Łoza-Prostak – 02.04.2019 r. godz. 17.00 Zaproszenie

K18 I Powiatowa Konferencja dla Nauczycieli Języków Obcych „Kompetencje kluczowe nauczycieli języków obcych w obliczu reformy edukacji” – 02.04.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

W87 Matematyka i myślenie wizualne – Joanna Palińska – 03.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W01 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) jako efekt pracy zespołowej nauczycieli – 03 i 10.04.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W88 Nauczyciel wobec depresji uczniów – Iwona Haba – 04.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W90 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego  a projektowanie pracy nauczyciela cz. 3  „Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka” – Małgorzata Kinstler – 09.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W91 Nowoczesna narzędziownia nauczyciela – Stanisław Lota – 10.04.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W93 Gry i zabawy aktywizujące. Gry i  zabawy wyciszające oraz uspokajające – Urszula Ewertowska – 15.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W94 Alternatywne formy pracy z tekstem – Jadwiga Maszorek – 16.04.2019 r. godz. 15.00 Zaproszenie

W96 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela cz. 4 „Przygotowanie dziecka do nauki  czytania” –  Małgorzata Kinstler – 30.04.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W122 Zajęcia otwarte realizowane w ramach programu„Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia” temat zajęć „Zajęcia plastyczne w procesie integracji uczniów niepełnosprawnych. Plastyka a integracja” miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Oleśnicy    Uwaga!  Termin spotkania zostanie ustalony po zebraniu się grupy

 

MAJ

W97 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz. 5 „Przygotowanie dziecka do nauki pisania ” –  Małgorzata Kinstler – 07.05.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W98 Matematyka z tablicą interaktywną – stwórz quiz i grę – Joanna Palińska – 08.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W99 Jak przygotować lekcję w terenie? – dr Józef Krawczyk – 09.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W100 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz. 6 „Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę” – Małgorzata Kinstler – 14.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W101 GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli – Stanisław Lota – 15.05.2019 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W102 Jak z błędów uczynić korzyść – Iwona Haba – 16.05.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W95 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii  „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – Jolanta Chorzępa –  18.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W103 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela cz.  7 „ Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka  do szkoły” – Małgorzata Kinstler – 21.05.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 

 

 


strona główna