Szkolenia

W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie na adres mailowy sekretariat@pceik.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami: 607-158-071 lub 71 314-01-72

Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia zawodowego

 

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


SEMINARIUM

WRZESIEŃ

K02 Zasoby cyfrowe nauczyciela matematyki – Joanna Palińska – 16.09.2020 r. godz.16:00 Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie

K04 Kompetencje osobiste i społeczne uczniów ze SPE a ich motywacja do nauki w szkole/w kształceniu zdalnym – dr Lidia Sikora – 23.09.2020 r. godz.17:00 Szkolenie on-line na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie

W92 Czego dowiedzieliśmy się o uczeniu języków obcych w okresie nauki zdalnej – szanse, wyzwania i dobre praktyki w nowej sytuacji edukacyjnej – Marta Richter-Lesicka – 29.09.2020 r. godz.15:30 Szkolenie stacjonarne w PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie


AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

PAŹDZIERNIK

W16 Awans zawodowy Nauczyciela – Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta (kurs doskonalący 8 godz. dyd.) – Małgorzata Kinstler – 06 i 13.10.2020 r. godz. 16:00 – Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

W48 Kształtowanie podstaw obywatelskich i patriotycznych w kontekście kompetencji kluczowych – na lekcjach przedmiotów humanistycznych – Małgorzata Kozłowska – 06.10.2020 r. godz.16:00 – Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie 

WRZESIEŃ

W24 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (kurs doskonalący 32 godz. dyd.) – Urszula Ewertowska – 16.09.2020 r. godz.14:00 – 6 godz. dydaktycznych – UWAGA ODWOŁANE  Zaproszenie  Zgłoszenie

K03 Postawy nauczycieli, a postawy uczniów – o uwarunkowaniu efektywności programu wychowawczo – profilaktycznego – Iwona Haba/Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 16.09.2020 r. godz. 16:00 Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

W102 Wykorzystanie programu finansowo księgowego Rachmistrz GT w pracy nauczyciela. – Anna Kocik – 16, 23, 30.09.2020 r. godz.16:00 Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

Potencjał i rozwój. Jak stworzyć środowisko stymulujące rozwój dziecka. Planowanie procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej w roku 2020-2021- Urszula Ewertowska – 21.09.2020 r. I grupa godz.15:00-16:30, II grupa 16:45-18:15 Szkolenie stacjonarne w PCEiK – UWAGA ZMIANA TERMINU Zaproszenie   Zgłoszenie

W74 Egzaminy językowe w zreformowanej szkole. Moduł 1: Egzamin ósmoklasisty z języka obcego-wyzwania trudności, warsztat pracy nauczyciela. – Marta Richter-Lesicka – 22.09.2020 i 20.10.2020 r. godz.15:30 Szkolenie stacjonarne PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

W65 WSDZ – jak go napisać, wdrożyć i organizować pracę – Marcin Kuc – 23.09.2020 r. godz.17:30 Szkolenie on-line na platformie Clickmeeting Zaproszenie   Zgłoszenie

Praca zdalna, a kształtowanie kluczowych kompetencji – niezbędnych dla organizacji pracy własnej i przyjęcia odpowiedzialności za uczenie się – Iwona Haba/Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 29.09.2020 r. godz.16:00 Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

W49 Kultura wizualna w szkole. Polska w zwierciadle kultury europejskiej – cykl spotkań – Tatiana Hołownia – 29.09.2020 r. godz. 16:00 Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie

W86 3xE, czyli ekonomicznie, ekologicznie i efektywne zarządzanie sobą w czasie – Anna Płoska – 30.09.2020 r. godz.16:00 Szkolenie stacjonarne w PCEiK Zaproszenie   Zgłoszenie

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem – Jadwiga Maszorek – I spotkanie 08.10.2020 r. godz.13:00 Spotkanie stacjonarne w PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału w SWIS

 

SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

SWIS Nauczycieli Języka Polskiego

SWIS Nauczycieli Języków Obcych 

SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej 

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy 

SWIS Nauczycieli Matematyki 

 


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – spotkanie I – Zadania dyrektorów i placówek w organizacji roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2020 r. – Roman Lorens – 21 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00  on-line  Zaproszenie

 


 

 


strona główna