Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 20 stycznia 2020 r. do 02 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI


♦TERMINY KONSULTACJI 
♦indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
w roku szkolnym 2021/2022 

Małgorzata Kinstler
18.01.2022 r. – wtorek 
29.03.2022 r. – wtorek 
12.04.2022 r. – wtorek
10.05.2022 r. – wtorek
17.05.2022 r. – wtorek
24.05.2022 r. – wtorek
31.05.2022 r. – wtorek

♦TERMINY KURSÓW DOSKONALĄCYCH♦

01, 08, 15.03.2022 r., godz.16.00 – Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler – SZKOLENIE STACJONARNE –  Zaproszenie Zgłoszenie udziału

05, 12, 26.04.2022 r., godz.16.00 – Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler – SZKOLENIE STACJONARNE –  Zaproszenie Zgłoszenie udziału


STYCZEŃ 2022 r.

11.01.2022 r., godz.16.00 Dyzio marzyciel – beztroski nierób czy zapracowany umysł (człowiek) ??? – Iwona Haba Szkolenie online na platformie Teams  SZKOLENIE ODWOŁANE

12.01.2022 r., godz. 16:30-18.00 Dlaczego warto mieć zainteresowania? Anna Płoska Szkolenie online na platformie Teams
SZKOLENIE ODWOŁANE

13.01.2022 r., godz.16.00 – Cele dydaktyczno-wychowawcze edukacji historycznej w kontekście podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego – dr Katarzyna Kaczmarek/Małgorzata Kozłowska SZKOLENIE ODWOŁANE

18.01.2022 r., godz.17.00 – SWIS Nauczycieli Wychowawców Temat III spotkania: Interwencja kryzysowa z elementami psychotraumatologii – Marcin Kuc/Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online na platformie Teams SZKOLENIE ODWOŁANE

18.01.2022 r., godz.13.00 – SWIS Nauczycieli BibliotekarzyTemat IV spotkania: Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć oraz tworzenia wspólnych kolekcji – Edukator DBP/Jadwiga Maszorek Szkolenie online na platformie Click Meeting – Zaproszenie Zgłoszenie udziału

19.01.2022 r., godz.16.00 – Konstruowanie przykładowych zadań testu pisemnego do wybranych kryteriów weryfikacji zawartych w podstawie programowej w zawodach szkolnictwa branżowego – Anna Kocik Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

19.01.2022 r. godz.17.30 – Szkoła w chmurze – Agnieszka OgiegłoSzkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

20.01.2022 r., godz.16.00 Twoje dane – Twoja sprawa – czyli słów kilka o ochronie danych osobowych – Anna KocikSzkolenie online na platformie Teams SZKOLENIE ODWOŁANE

20-21 stycznia 2022 r., godz.17.00Teoria Inteligencji wielorakich. Jak zapobiec występowaniu potencjalnych problemów w rozwoju dziecka. – Urszula Ewertowska Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

21.01.2022 r., godz.10.00 – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – Temat V spotkania: Podsumowanie działalności szkoły w związku z klasyfikacją śródroczną 2021/2022 z uwzględnieniem nauczania zdalnego – Roman Lorens Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału
U W A G A:
terminy kolejnych spotkań – 25.02, 25.03.2022 r. 

25.01.2022 r., godz. 16.00Postawy proaktywne i reaktywne a rozwój ucznia – Iwona Haba Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

18.01.2022 r., godz.13.00 – SWIS Nauczycieli BibliotekarzyTemat IV spotkania: Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć oraz tworzenia wspólnych kolekcji – Edukator DBP/Jadwiga Maszorek Szkolenie online na platformie Click Meeting – Zaproszenie Zgłoszenie udziału

18.01.2022 r., godz.17.00 – SWIS Nauczycieli WychowawcówTemat II spotkania: Interwencja kryzysowa z elementami psychotraumatologii – Marcin Kuc/Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online na platformie SZKOLENIE ODWOŁANE

21.01.2022 r., godz.10.00 – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – Temat V spotkania: Podsumowanie działalności szkoły w związku z klasyfikacją śródroczną 2021/2022 z uwzględnieniem nauczania zdalnego – Roman Lorens Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie Zgłoszenie udziału


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

(po zebraniu wymaganej grupy uczestników
zostanie ustalony termin)
  

Literatura jako garaż i zapuszczony ogród. Poszerzenie świadomości literackiej wśród uczniów – Tomasz Fijałkowski/ Małgorzata KozłowskaSzkolenie online na platformie Teams –  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Kurs doskonalący – Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Języków ObcychTemat I spotkania: „Diagnozowanie potrzeb i umiejętności ucznia, modyfikowanie nauczycielskich planów pracy, przygotowanie do egzaminów z języka obcego. Doskonalenie i adaptacja warsztatu pracy nauczycieli języków obcych w warunkach kryzysu COVID-19.” – Marta Richter-Lesicka – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie Zgłoszenie udziału


PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 

( online lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – 3 godziny – Iwona Haba  Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny – dr Anna Hildebrandt – Mrozek  Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens  Zgłoszenie

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko  Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota  Zgłoszenie

 


strona główna