Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


WRZESIEŃ

W53  WSDZ jako klucz do współpracy i pracy doradcy zawodowego – Marcin Kuc, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 18.09.2019 r. godz. 16.30   Zaproszenie

W86 Dostosowanie statutu szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące i technikum) do potrzeb ustawy – Prawo oświatowe – 18.09.2019 r. godz. 13.00 (grupa zamknięta)

W05  Awans zawodowy nauczyciela. Zmiany od 1 września 2019. Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta – Małgorzata Kinstler  – 24.09.2019 r. godz. 16.00 – I edycja-  lista zapisów została zamknięta; 01.10.2019 r. godz. 16.00  – II edycja Zaproszenie

W54 Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej w tym branżowej – Marcin Kuc, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 25.09.2019 r. godz. 16.30    Zaproszenie

 

PAŹDZIERNIK

W05  Awans zawodowy nauczyciela. Zmiany od 1 września 2019. Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta – Małgorzata Kinstler  – 01.10.2019 r. godz. 16.00  – II edycja lista zapisów została zamknięta; 16.10.2019 r. godz. 16.00 – III edycja

W61 Innowacyjne metody i formy pracy z grupą w pracy wychowawczej – warsztat praktyka – Marcin Kuc, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 02.10.2019 r. godz. 16.30 Zaproszenie

W42 Awans zawodowy nauczyciela matematyki – porady eksperta – Joanna Palińska – 02.10.2019 r. godz. 15.45   Zaproszenie

W22 Patriotyzm w  codzienności szkolnej. Jak kształcić te postawy realizując plan wychowawczy szkoły? – Mirosława Berezowska – 07.10.2019 r. godz. 15.30    Zaproszenie

W06  Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler  – 08-15-22.10.2019 r. godz. 16.00 I edycja – lista zapisów została zamknięta; 

W62 Komunikacja – jaka i w jaki sposób szkodzi uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jak uczynić z komunikacji narzędzie wsparcia w pracy, współpracy i w relacjach – Iwona Haba, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 10.10.2019 r. godz. 16.00   Zaproszenie

W05  Awans zawodowy nauczyciela. Zmiany od 1 września 2019. Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta – Małgorzata Kinstler  – 16.10.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W63 Kiedy zaczynasz pracę w zawodzie nauczyciela – o obowiązkach w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych procedur i standardów pracy – Iwona Haba, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 17.10.2019 r. godz. 16.30     Zaproszenie

W08 Gry i zabawy aktywizujące. Gry i zabawy wyciszające oraz uspokajające – Urszula Ewertowska – 21.10.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

 

LISTOPAD

W06 Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler  – 05-12-19.11.2019 r. godz. 16.00 II edycja Zaproszenie

W09 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska – 06, 07, 08, 09 listopada 2019 r. godz. 9.00 – 15.30   Zaproszenie

W65 Skuteczny wychowawca – narzędzia i techniki pracy – Marcin Kuc – 06.11.2019 r. godz. 16.30   Zaproszenie

W66 Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy i wpływu nauczycieli – Iwona Haba, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 14.11.2019 r. godz. 16.00    Zaproszenie

W55 Przedsiębiorczość w doradztwie zawodowym – ciekawe lekcje doradztwa zawodowego – Marcin Kuc, Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 20.11.2019 r. godz. 16.30   Zaproszenie

 


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy – Internet – warsztat pracy bibliotekarza – Jadwiga Maszorek – 17.10.2019 r. godz. 12.00   Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – Spotkanie organizacyjne. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Świadome działania w pracy z dziećmi – Urszula Ewertowska – 23.09.2019 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych – Doradztwo w nowej rzeczywistości szkolnej – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 12.11.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki – Projekty na lekcjach matematyki. Warsztat eTwinning – Agnieszka Ogiegło, Joanna Palińska- 25.09.2019 r. godz. 15.45 Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców –  Nauczyciel wychowawca – koordynator pracy z uczniem – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 24.10.2019 r. godz. 16.00  Zaproszenie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Informatyki Szkół Podstawowych

 


strona główna