Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

Zgłoszenie udziału w innej formie szkolenia

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

STYCZEŃ

W34 Jak skutecznie uczyć języka obcego w klasie o zróżnicowanych poziomach zaawansowania i różnych potrzebach edukacyjnych – Marta Richter-Lesicka – 20.01.2020 r. i 06.02.2020 r. godz. 15:30 Zaproszenie

W56 Doradca zawodowy oczami ucznia, czyli jak się przygotować do nowej roli? – Anna Płoska 28.01.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W92 Social media pomocne w nauczaniu dzieci i młodzieży – Anna Lipnicka/Magdalena Duszyńska – 30.01.2019 r. godz. 15:00 Zaproszenie

 

 

LUTY 

W71 Jak rozpoznać i wspierać dzieci z rodzin dysfunkcyjnych? – Janusz Łopata/R. Wiśniewska-Paluch – 04.02.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W64 Budowanie autorytetu nauczyciela – czy to jeszcze możliwe? – Anna Płoska – 05.02.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W44 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dyskalkulia – Joanna Palińska – 05.02.2020 r. godz. 15:45  

W72 Trudne rozmowy z rodzicami – jak skutecznie i satysfakcjonująco porozumiewać się z rodzicami uczniów? – Iwona Haba/R. Wiśniewska-Paluch – 06.02.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W97 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – KLANZA – Bożena Piotrowska – 25.02.2020 r. godz. 15:00  Zaproszenie

W73 Współczesna profilaktyka i interdyscyplinarność w szkole – Marcin Kuc – 26.02.2020 r. godz. 16:30  Zaproszenie

W74 Postawy nauczycieli a postawy uczniów oraz ich rodziców. Koło wartości a zachowania – Iwona Haba – 27.02.2020 r.  Zaproszenie

 

MARZEC

W57 Narzędzia pracy doradcy zawodowego – Marcin Romanowski/R.Paluch – 04.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W94 Myślenie wizualne – Monika Just – 05.03.2020 r. godz. 16:00

W11 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela – Małgorzata Kinstler – 10.03.2010 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W75 Profilaktyka uzależnień behawioralnych – Marcin Kuc/R. Paluch – 11.03.2020 r. godz. 16:30  Zaproszenie

W58 Pierwsze spotkanie z pracodawcą – vademecum ucznia, praktykanta i stażysty – Anna Płoska – 17.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W59 Zawody przyszłości – warsztat praktyczny dla nauczycieli i doradców zawodowych – Anna Płoska – 24.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W13 Projektowanie pracy nauczyciela. Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka – Małgorzata Kinstler – 24.03.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W09 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska   Zaproszenie 

 

 

KWIECIEŃ

W14 Projektowanie pracy nauczyciela. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka – Małgorzata Kinstler – 07.04.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie  

W76 Warsztat kreatywności – w kierunku walki z nudą i poszukiwania inspiracji do działania – Iwona Haba – 16.04.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W15 Projektowanie pracy nauczyciela. Przygotowanie dziecka do nauki czytania – Małgorzata Kinstler – 28.04.2020 r.  godz. 16:00 Zaproszenie

 

MAJ

W16 Projektowanie pracy nauczyciela. Przygotowanie dziecka do nauki pisania – Małgorzata Kinstler – 05.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W17 Projektowanie pracy nauczyciela. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę – Małgorzata Kinstler – 12.05.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie 

W78 Przeciwdziałanie cyberprzemocy – Dorota Werner/Ryszarda Wiśniewska – Paluch – 19.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W18 Projektowanie pracy nauczyciela. Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka do szkoły – Małgorzata Kinstler – 26.05.202 r. godz. 16:00 Zaproszenie

 


 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – spotkanie III odbyło się 23.01.2020 r.

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – spotkanie II odbyło się 16.01.2020 r.

SWIS Nauczycieli Języków Obcych 

SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – spotkanie III – Specjalista ds. rynku pracy, czyli co powinien wiedzieć nauczyciel aby przygotować ucznia do życia po ukończeniu szkołyAnna Płoska/ R. Wiśniewska-Paluch07.04.2020 r. 

SWIS Nauczycieli Wychowawców spotkanie IV – Praca z uczniem ze SPE i trudnościami w nauce Marcin Kuc/R. Wiśniewska-Paluch
22.04.2020 r.

SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – spotkanie III odbyło się 20.01.2020 r.

SWIS Nauczycieli Matematyki spotkanie IV – Wykorzystanie TIK na lekcjach matematykiJoanna Palińska04.03.2020 r. 

SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych – (spotkanie II odbyło się 12.12.2019 r.)

SWIS Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (spotkanie II odbyło się 03.12.2019 r.) 

SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej  (spotkanie III odbyło się 18.12.2019 r.)

SWIS Nauczycieli Języka Polskiego


strona główna