Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 20 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


LISTOPAD 2021 r.

09, 16, 23.11.2021 r. godz.16.00-19.00 – II termin – Kurs doskonalący – Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata KinstlerSZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie Zgłoszenia udziału


PAŹDZIERNIK 2021 r.

02.10.2021 r. godz. 9.00-15.00 – Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

06.10.2021 r. godz.17.30 – Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki – Agnieszka Ogiegło Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

19.10, 26.10, 03.11.2021 r. godz.16.00-19.00 – Kurs doskonalący – Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału


WRZESIEŃ 2021 r.

08.09.2021 r. godz. 15.00-16.30 – VI Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2021/2022 – Roman Lorens Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

15-16.09.2021 r. godz.16.30-18.00 – Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli Ewertowskiej – Urszula Ewertowska Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

14.09.2021 r. godz.16.00-19.00 – Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Urszuli Ewertowskiej – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

16.09.2021 r. godz.16.00 –  Hortus conclusus Tadeusza Różewicza. Inspiracje poety – prezentacja z wykładem – Tatiana Hołownia/ Małgorzata Kozłowska UWAGA !!! SPOTKANIE ODWOŁANE Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

21.09.2021 r. godz. 16.00 – Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta – Małgorzata Kinstler SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

22.09.2021 r. godz. 16.00 – Jak przygotować program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2021//2022 – Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie   Zgłoszenia udziału

23.09.2021 r. godz.16.30 – Tutoring językowy jako metoda wsparcia ucznia w czasie pandemii – Marta Richter-Lesicka Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

28.09, 05.10, 12.10.2021 r. godz.16.00 – Kurs doskonalący – Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

29.09, 05.10, 12.10.2021 r. godz.17.00 – Kurs doskonalący – Trener umiejętności społecznych TUS – Marcin Kuc Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

29.09.2021 r. godz.16.30 – Literatura jako garaż i zapuszczony ogród. Poszerzenie świadomości literackiej wśród uczniów – Tomasz Fijałkowski/ Małgorzata Kozłowska Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału


SIERPIEŃ 2021 r.

20.08.2021 r. godz. 9.00 – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów – Pierwsze spotkanie – Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2021 r. – Roman Lorens – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie   Zgłoszenia udziału

30.08.2021 r. godz. 16.00 – Edukacja wczesnoszkolna. Pierwsze trzy zebrania z rodzicami – jak się do nich przygotować – Urszula Ewertowska – SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenia udziału


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI


♦TERMINY KONSULTACJI 
♦indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
w roku szkolnym 2021/2022 

Małgorzata Kinstler
14.09.2021 r. – wtorek
30.11.2021 r. – wtorek SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

SWIS Dyrektorów i WicedyrektorówPierwsze spotkanie – Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2021 r. – Roman Lorens20.08.2021 r. godz. 9.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie   Zgłoszenia udziału


W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest uruchomienie następujących Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w zmieniającej się szkole – koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Nauczanie języka obcego w czasie i po pandemii – koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej♦
Temat przewodni sieci: Wykorzystanie regionalnych źródeł historycznych na lekcjach przedmiotów humanistycznych
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci:
Uczeń ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii – problemy i zagrożenia – koordynator sieci dr Lidia Sikora

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Matematycznej♦ 
Temat przewodni sieci: Innowacyjny matematyk – koordynator sieci Joanna Palińska

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Neurodydaktyka, a praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci: Edukacja zawodowa-narzędzia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
– koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem
– koordynator sieci Jadwiga Maszorek PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 

( online lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – 3 godziny – Iwona Haba  Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny – dr Anna Hildebrandt – Mrozek  Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens  Zgłoszenie

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko  Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota  Zgłoszenie


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

(po zebraniu wymaganej grupy uczestników
zostanie ustalony termin)
  

W54 Pokolenie krzywdy, czy korzyści? Znaczenie wartości w obliczu doświadczenia straty – Ryszarda Wiśniewska-Paluch / Iwona Haba  Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

SWIS Nauczycieli Języków Obcych – Temat spotkania – Wykorzystanie narzędzi TIK w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – Marta Richter-Lesicka – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał – o kwalifikacjach oraz potrzebie, możliwości i umiejętności ciągłego uczenia się – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie   Zgłoszenia udziału

W137 Biznesowe podejście do zarządzania karierą –  Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Nowoczesne metody poszukiwania pracy – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenia udziału

W134  Myślenie wizualne w edukacji – talent nie wymagany – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

W132  Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams   Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Profil ucznia ze SPE. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie umiejętności uczenia się – dr Lidia Sikora – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie s t a c j o n a r n e – PCEiK Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Budowanie ścieżek edukacji i kariery – o elementach mentoringu i coachingu w szkole – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

„Przy małej czarnej o … pięknej kreatywnej matematyce” – Animatorka spotkania: Joanna Palińska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie Zgłoszenia udziału


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 


strona główna