Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja)

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

 

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

 


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

 


strona główna