Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, kursy, które odbyły się od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zaświadczenia za udział w szkoleniach w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia trwające w bieżącym roku szkolnym będą do odebrania w czerwcu.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie online  Zgłoszenia udziału

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2023 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Twardogóra.

Informujemy, że w roku 2023 porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli z PCEiK
nie podpisało Miasto i Gmina Międzybórz, Miasto i Gmina Syców, Gmina Dziadowa Kłoda


MARZEC 2024

05.03.2024 r. godz. 15:30 – „Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników jednostek oświaty” – Sebastian Stekiel – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

08.03.2024 r.  godz. 9:00 – „Szkoła jest SMART” – Sławomir Wiechowski – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

16.03.2024 r. godz. 09:00 – „Zagraj mi, Muzyko – inspiracje muzyczne dla najmłodszych – Ludmiła Fabiszewska Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

 


LUTY 2024

22.02.2024 r. godz.16:00 – „Metoda pytań i doświadczeń w edukacji wczesnoszkolnej. Podążaj za mistrzem. Sztuka świadomego kopiowania. Cafe working.” – Urszula Ewertowska/ Monika Englot – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.02.2024 r. godz. 16:00 – „Nowa ścieżka awansu zawodowego. Zmiany w karcie nauczyciela. Rola i zadania mentora” – Małgorzata KinstlerSzkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

29.02.2024 r. godz. 10:00-14:30 – Kurs doskonalący – „Potencjał i rozwój. Pedagog – Psycholog – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – wspólny obszar oddziaływań” – Urszula Ewertowska Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Małgorzata Kinstler

♦ TERMINY KONSULTACJI  

indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w roku szkolnym 2023/2024

♦ 20.02.2024 r. – WTOREK ♦
♦ 05.03.2024 r. – WTOREK ♦ 
♦ 12.03.2024 r. – WTOREK ♦ 
♦ 19.03.2024 r. – WTOREK ♦ 
♦ 09.04.2024 r. – WTOREK ♦ 
♦ 16.04.2024 r. – WTOREK ♦ 
♦ 23.04.2024 r. – WTOREK ♦ 

♦ 20.06.2024 r. – WTOREK ♦ 

 

Konsultacje odbywać się będą w godzinach od 10.00 do 17.00
na powyższe terminy obowiązują zapisy telefonicznie
pod numerem telefonu: 71 314 01 72 

Podczas konsultacji indywidualnych istnieje możliwość przeanalizowania planu dorobku zawodowego, skonstruowania sprawozdania, przygotowania dokumentacji do komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

♦ TERMINY SZKOLEŃ / KURSÓW DOSKONALĄCYCH
dotyczących awansu zawodowego 

30.01, 06.02, 13.02.2024 r. godzina: 16.00 – Kurs doskonalący – Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe – kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.02.2024 r. godzina: 16.00 – Nowa ścieżka awansu zawodowego. Zmiany w karcie nauczyciela. Rola i zadania mentora – Małgorzata KinstlerSzkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


♦ SZKOLENIA Z TERMINEM DO USTALENIA
po zebraniu wymaganej grupy uczestników

Świadczenie emerytalne nauczycieli w świetle zmian– Anna Kocik / Małgorzata Sokolska / Magdalena Karamon – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

„Zarządzanie dobrostanem w edukacji z wykorzystaniem gry Hel 3Anna Kocik / Monika Auguścik – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


strona główna