Przebieg rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 jest planowany następująco:

 1. 20-23.06.2022 r. – Obowiązek złożenia deklaracji chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez placówkę.
 2. 24.06-24.08.2022 r. – Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca na zajęcia organizowane w placówce.
  Składanie wniosków o przyjęcie na wybrane zajęcia należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi:
  a) spełnienie kryteriów określonych w art. 131 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.).
  b) spełnienie kryteriów organu prowadzącego określonych Uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w terminie: 24.06-19.08.2022 r.
  Wzór wniosku i oświadczenia są dostępne poniżej oraz można pobrać w sekretariacie. Wnioski należy złożyć w sekretariacie.
 3. 25.08-02.09.2022 r. – Postępowanie uzupełniające, w przypadku wolnych miejsc.

strona główna