Szkolenie online

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli JST na szkolenie dn. 04.11.2021 r. o godz.9.00 na temat: „Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w czasie pandemii” prowadzone przez pana Romana Lorensa w formie online, za pośrednictwem platformy Teams.

Zaproszenie  Zgłoszenia udziału


strona główna