Przyszli Pracownicy Biur Rachunkowych i Księgowych z Rachunkowością za Pan Brat

17 kwietnia 2024 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: oleśnickiego i wrocławskiego rywalizowali w XIII Regionalnym Konkursie Rachunkowości.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości w jednostkach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z testem dotyczącym prowadzenia rachunkowości w małych jednostkach, natomiast w drugiej części prowadzili PKPiR z wykorzystaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych.

Przyszli pracownicy biur rachunkowych musieli ponadto wykazać się znajomością zagadnień podatkowych w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku Vat.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny w Powiatowym Centrum Edulacji i Kultury w Oleśnicy.

Wyniki dostępne są na stronie www.pceik.pl pod Regulaminem, konkursu.


strona główna