zDolny Ślązak 2023/2024

Informujemy, że Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  jest koordynatorem konkursów zDolny Ślązak w powiecie oleśnickim.  Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

Etapy powiatowe konkursów odbędą się w sali nr 23 / język angielski – aula sala nr 35 / PCEiK przy ul. Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy o godz. 12.00 w terminach od 27 listopada 2023 r. do 7 grudnia 2023 r. Czas trwania każdego konkursu wynosi 60 minut, za wyjątkiem matematyki 90 min. Prosimy o wcześniejsze przybycie.

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego została umieszczona na kontach szkolnych koordynatorów konkursów. 

27.11.2023 r. – Język polski
28.11.2023 r. – Język angielski
29.11.2023 r. – Język niemiecki
30.11.2023 r. – Biologia
01.12.2023 r. – Matematyka
04.12.2023 r. – Chemia
05.12.2023 r. – Fizyka
06.12.2023 r. – Geografia
07.12.2023 r. – Historia

Wszystkie informacje dotyczące konkursów można odnaleźć na stronie  https://zdolnyslazak.edu.pl/

Kontakt z Przewodniczącym WKK Konkursów zDolny Ślązak  zdolnyslazak@kowroc.pl; tel. 506 002 552


Czytaj dalej

Bezpieczeństwo cyfrowe

Fundacja Szkoła z Klasą oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zapraszają na bezpłatne certyfikowane szkolenie  stacjonarne w ramach programu Asy Internetu na temat wzmacniania w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu.

Asy internetu – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (dolnyslask.pl)

Zapisy po uzupełnienia formularza z linku

Zgłoszenie na szkolenie stacjonarne otwarte w ramach programu Asy Internetu | SZZK (szkolazklasa.org.pl)


Czytaj dalej

Kurs Trenerów Rummikub

Jeśli interesujesz się edukacją poprzez gry planszowe lub chcesz poszerzyć swoje umiejętności, to kurs na “Certyfikowanego Trenera Rummikub” jest dla Ciebie!
Dlaczego Rummikub?
Jest to gra, która w sposób ciekawy i bezstresowy uczy matematyki, a także wspaniale integruje dzieci, młodzież, dorosłych.
Co roku organizowane są Mistrzostwa Polski Szkół, Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży oraz wiele turniejów lokalnych.

 Zaproszenie Zgłoszenie udziału


Czytaj dalej

Konferencja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy byli organizatorami konferencji „Talent i praca – to  się opłaca!”, która odbyła się 18 października 2023 r. w sali konferencyjnej Zamku Oleśnickiego w Ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

O tym jak talent przekłada się na codzienność opowiedzieli:  p. Grzegorz Biernat – Przedsiębiorca dbający o oprawę muzyczną wydarzeń, dla którego muzyka stała się sposobem na życie, p. Kinga Handzlik – przedsiębiorcza kobieta w świecie sportu, p. Natalia Sobiegraj – właścicielka Pracowni Cukierniczej – Prima – Tort  w Oleśnicy, Michał Kalcowski – tancerz, choreograf, model, wykładowca, trener oraz Jadwiga Kalcowska i Karolina Kalcowska – instruktorki tańca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Podczas konferencji goście mieli okazję podziwiać występy taneczne i wokalne. Swój talent wyśpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich- Cezary Wiśniewski kl.4a, Martyna Bień kl.6b, Hanna Bobowska kl.6c. Opiekunem wokalistów są p. Agnieszka i Bernard Pyczkowscy. Zdolności taneczne zaprezentowały trzy pokolenia – Klub Seniora z Bierutowa, Tańczące Mamy i Przedszkolaki- Rozrabiaki, którzy ćwiczą swoje umiejętności pod fachowym okiem p. Jagody Kalcowskiej.

Koordynatorami projektu byli: p. Renta Marmajewska – dyrektor PCEiK w Oleśnicy, p. Waldemar Grzędziak – dyrektor PUP w Oleśnicy, p. Przemysław Wróbel – dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy oraz p. Ryszarda Wiśniewska- Paluch – doradca metodyczny PCEiK w Oleśnicy, p. Ewelina Wieczorek i p. Elwira Broszczakowska.

Uczestnicy Konferencji mieli również okazję obejrzeć  wystawę prac plastycznych wykonanych przez młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz z PCEiK-u w Oleśnicy.

Wsparcie w organizacji Konferencji:

p. Maria Bryłka- Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna –Plus w Bierutowie – soki

p. Michał Podczaszyński – Sad Poraj Podczaszyński z Jenkowic – owoce

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy – słodkie podarunki wykonane w pracowni p. Beaty Bąk

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – wyroby ceramiczne wykonane w pracowni p. Beaty Szynol.

Galeria:


Czytaj dalej

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Młodzieżowego Domu Kultury

  • Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach 16 – 22 czerwca 2023 r.
  • Rekrutacja podstawowa 23 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
    w tym:
Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania
 1.Składanie wniosków o przyjęcie23. 06 – 23. 08. 2023 r.
 2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym
31. 08. 2023 r.

  • Rekrutacja uzupełniająca 01 września – 11 września 2023 r.
    w tym:
Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania
 1.Składanie wniosków o przyjęcie
w  rekrutacji uzupełniającej
01. 09 – 08. 09. 2023 r.
 2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
11. 09. 2023 r.


Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie placówki od 23 czerwca 2023 r.


Czytaj dalej

II edycja projektu edukacyjnego „Nieznajomość prawa szkodzi”

Każdy z nas jest konsumentem. Niestety nie wszyscy wiemy jakie przysługują nam prawa. Kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie praw konsumenckich oraz  ochrony danych osobowych powinno być sprawą priorytetową każdej placówki edukacyjnej.

Projekt edukacyjny „Nieznajomość prawa szkodzi” realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, ma na celu przybliżyć uczniom  wiedzę na temat zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych, ochrony praw klienta w tym klienta usług finansowych.

Jego nadrzędnym celem jest rozbudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczno-prawną oraz  zachęcenie młodych ludzi do wzbogacania swojej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu praktycznym.

Adresatami projektu są nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego.

W ramach projektu w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się wykłady, szkolenia oraz konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Koordynatorem projektu jest Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego.


Czytaj dalej

Wielka Liga Czytelników – VII edycja

Szanowni Państwo
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników.

Celem projektu WLC jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie kanonu krajowej literatury młodzieżowej, co łączy się z promocją książek i czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Założenia przedsięwzięcia wpisują się także w treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym z zakresu rozwijania zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury, a także uwzględniają kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny. Udział w projekcie skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.


Czytaj dalej

Zebranie Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy

Szanowni Rodzice
Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy, dnia 24 października 2023 r. o godz. 16.00 w sali nr 37 (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej, ul. Wojska Polskiego 56).


Czytaj dalej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka

Wyniki rekrutacji uzupełniającej MDK w roku szk. 2023/2024

UWAGA!!!
Pozostali kandydaci niezakwalifikowani w rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej automatycznie są zapisani na listę rezerwową. W momencie zwolnienia się miejsca, pracownik placówki skontaktuje się z rodzicem, pobierając uczestnika kolejno z listy rezerwowej.


Czytaj dalej