KOLONIA LETNIA W MIĘDZYZDROJACH

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Informacja i zapisy tel. 71/314 01 72

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Oferta


Czytaj dalej

Ostatnie spotkanie SWIS Nauczycieli ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3 czerwca 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się ostatnie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, prowadzone przez panią dr Lidię Sikorę. Spotkanie organizowane jest w formie on-line. Zapraszamy na nie wszystkich uczestników sieci. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaproszenie


Czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA !!!

WSZYSTKIM NASZYM WYCHOWANKOM – TYM MAŁYM I CAŁKIEM DUŻYM  – SKŁADAMY Z OKAZJI
DNIA DZIECKA  NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA.
RADOSNEGO DZIECIŃSTWA, SPEŁNIENIA MARZEŃ!
NIECH ŻYCIE BĘDZIE DLA WAS WIELKĄ PRZYGODĄ , A WASZE PASJE I TALENTY POMOGĄ
ODKRYWAĆ UROK I BOGACTWO OTACZAJĄCEGO ŚWIATA .
ZESPÓŁ PCEIK
 
Jeszcze….specjalne życzenia od opiekunki koła teatralnego dla wszystkich
naszych wychowanków:

 https://view.genial.ly/5ed3cd0d6a01c811e66edcde/presentation-usmiech-dziecka-pceik


Czytaj dalej

Rekrutacja – zajęcia pozalekcyjne MDK 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący harmonogramu rekrutacji informujemy, że:

  1. W dniach 25.05-26.06.2020 r. odbędzie się rekrutacja wychowanków kontynuujących edukację. Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach stanowi załącznik nr 1. Deklaracje należy przesłać elektronicznie na adres: pceik@pceik.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do budynku PCEiK.
  2. W dniach 29.06-21.08.2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie na zajęcia po raz pierwszy. Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia stanowi załącznik nr 2.
  3. W dniu 28.08.2020 r. wywieszone zostaną listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc.
  4. Od dnia 01.09.2020 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Procedura rekrutacji MDK 2020_21

Zał nr 1. Deklaracja kontynuacji 2020_21

Zał nr 2. będzie dostępny od dnia 29.06.2020.

 


Czytaj dalej

Informacja o otwarciu Biblioteki Pedagogicznej

Kodowanie on-line

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku wraz z Wydawnictwem Epideixis zorganizowały ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Kodowanie on-line”. Więcej informacji na plakacie i w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU Kodowanie online!

 


Czytaj dalej

Spotkanie SWIS Nauczycieli Wychowawców

27 maja o godzinie 18:00 zapraszamy nauczycieli wychowawców należących do Sieci Współpracy i Samokształcenia na szkolenie „Dokumentacja wychowawcy w pracy z uczniem SPE” . Szkolenie prowadzone jest w formie on-line przez panią Ryszardę Wiśniewską-Paluch. Jest to ostatnie, podsumowujące spotkanie sieci. Zapraszamy!!

Zaproszenie


Czytaj dalej

„Rok św. Jana Pawła II”

W roku 2020 przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Dlatego patronem tego roku Uchwałą Sejmu RP został ustanowiony papież Jan Paweł II.
Z tej okazji zapraszamy na wirtualne zwiedzanie wystawy o „Papieżu-Polaku”, przygotowanej w Bibliotece Pedagogicznej.
Polecamy również literaturę na temat „Naszego  Papieża”- dostępną w zasobach biblioteki.

2020 – Rok św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II – bibligrafia


Czytaj dalej

Biblioteka Pedagogiczna otrzymała dofinansowanie

Informujemy, że Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy działająca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy otrzymała dofinansowanie  na podstawie decyzji Komisji powołanej Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2020 r., która dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

 


Czytaj dalej

ZAJĘCIA ZDALNE W MDK