WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PCEiK

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących kołach zainteresowań:
1.    Koło plastyczne – rysunek i malarstwo – Anita Tomala – Najmrodzka
 środa – godz. 16.00 – 18.30 – wiek: 13 – 19 lat 
( 2 miejsca)
poniedziałek –  godz. 15.30 – 17.15 – wiek 10-13 lat 
( 3 miejsca) 
2.    Koło ceramiczne – Roman Szynol
czwartek – godz. 15.00 – 17.15 – wiek 13 – 19 lat
( 2 miejsca)
3.    Zajęcia z teorii muzyki – Tomasz Zaręba
poniedziałek – godz. 15.25 – 16.55 – wiek 12 – 19 lat
(5 miejsc)
4.    Koło szachowe ( od października ) – Ryszard Walentynowicz
poniedziałek – godz. 16.30 – 18.00- wiek 7-12 lat
(2 miejsca)
5.   Koło fotograficzne ( od października) – Iwona Pustelnik
środa – godz. 16.05 – 17.35 – wiek 13 – 19 lat
( 2 miejsca)

 


Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SIECIACH WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności. Udział nauczycieli w pracach sieci umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów, wybór kierunku rozwoju, analizę przykładów dobrych praktyk, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w pracach sieci, korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Nowy system doskonalenia adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych powiatu oleśnickiego. Stanowi doskonałe uzupełnienie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty, konsultacje.

 

ZASADY ORGANIZACJI SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SIECI?

ODPŁATNOŚĆ DLA CZŁONKÓW SIECI

ODPŁATNOŚĆ DLA NAUCZYCIELI, KTÓRZY NIE SĄ CZŁONKAMI SIECI?

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Czytaj dalej

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

Z a p r a s z a m y

nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych na spotkania informacyjne:

Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

Oferta adresowana jest do nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w ubiegłym roku szkolnym.

Termin:  termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Czas trwania:  2 godziny dydaktyczne

Osoby prowadzące:  doradcy i konsultanci Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Cel: zapoznanie nauczycieli z materiałami dotyczącymi wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

PROPONUJEMY SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI POWIATU OLEŚNICKIEGO DOTYCZĄCE WDROŻENIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

z zakresu następujących przedmiotów:


Czytaj dalej

Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego

Po raz kolejny włączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania, której patronuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa i polskiej kultury narodowej.

Spotkanie z okazji Narodowego Czytania „Wesela” Wyspiańskiego Biblioteka Pedagogiczna przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy realizowała we współpracy  z II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego. Wydarzenie to miało miejsce 5 września w auli II LO.


Czytaj dalej

III Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury było organizatorem III Powiatowej  Konferencji  Inaugurującej  rok szkolny 2017/2018. Uroczystość odbyła się 7 września 2017 r. w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. W konferencji i konsultacjach grupowych uczestniczyło ok. 200 osób: nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu oleśnickiego.

Pan Roman Lorens, przedstawiciele firm: Microsoft dla Edukacji, portalu MultimediawSzkole, CSO NETICTECH SA, Grupy Helion SA  oraz zaproszeni goście wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt.: 


Czytaj dalej

OD 11 WRZEŚNIA RUSZAJĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne w PCEiK. Od 11 września będą się one odbywać wg ustalonego planu.

plan zajęć

Podajemy listy uczestników zapisanych do poszczególnych kół.

Termin dodatkowej rekrutacji i wykaz wolnych miejsc w poszczególnych kołach –  18 września od godz. 9.00.

Klaudia Skadorwa – zajęcia taneczne

Karolina Kalcowska – zajęcia taneczne

Beata Szynol, Roman Szynol – zajęcia ceramiczne

Anita Tomala – Najmrodzka – zajęcia plastyczne

Anna Wozińska – zajęcia wokalne


Czytaj dalej

Wdrażanie podstaw programowych

Szanowni Państwo

informujemy, że od 15 września do końca października b.r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbywać się będą spotkania informacyjne  dla nauczycieli z powiatu oleśnickiego dotyczące wdrażania nowych podstaw programowych.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać u konsultantów Centrum.


Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego

Uroczystą konferencją zakończono w PCEiK miniony rok akademicki 2016/17.

25 sierpnia w sali widowiskowej BiFK absolwentom studiów podyplomowych zostały wręczone świadectwa ich ukończenia.  Gratulacje studentom złożyli starosta powiatu oleśnickiego Wojciech Kociński oraz dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM dr Rafał  Kosmulski.


Czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  jest organizatorem III Powiatowej Konferencji Inaugurującej rok szkolny 2017/2018. Wydarzenie, o którym mowa,  odbędzie się 7 września br. o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej II LO w Oleśnicy.  Temat przewodni konferencji „Nowoczesna Edukacja” będzie realizowany przez edukatora Pana Romana Lorensa oraz przedstawicieli firm Microsoft Sp. z o.o. oraz Little Bits. Gośćmi będą również przedstawiciele wydawnictw m. in.  Nowa Era, GWO, WSiP.

Istotnym punktem przedsięwzięcia będzie prezentacja oferty  edukacyjnej na rok szkolnego 2017/2018, adresowanej do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych i placówek oświatowych powiatu.

Intencją i celem organizatorów  wydarzenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami  proponowanych form doskonalenia, a także  integracja środowiska nauczycielskiego.

Na  konsultacjach grupowych realizowanych tuż po oficjalnej części Konferencji zainteresowani nauczyciele zostaną zapoznani z różnymi formami doskonalenia  zawodowego oraz tematyką zagadnień realizowanych w ramach całorocznych konsultacji z naszymi konsultantami i doradcami.  Ustalona zostanie treść i zakres pracy poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia.

W związku z powyższym zapraszam  do udziału w Konferencji.

Szczegółowy program konferencji:

Konferencja – program szczegółowy


Czytaj dalej

Życzenia świąteczne