„ Kolorowy Potwór. Emocje w bibliotece – kolejne spotkania”

Biblioteka Pedagogiczna w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury zgłosiła się do konkursu  pod hasłem: „Kolorowy Potwór. Emocje w bibliotece”. Pomysłodawcą konkursu jest wydawnictwo #Mamania. Jego główną ideą jest zaangażowanie się w działania wspierające edukację emocjonalną dzieci. Poznanie swoich emocji jest bardzo ważne, ponieważ nie można budować właściwych relacji z innymi osobami, jeśli się nie zna stanu emocjonalnego, w jakim się znajdujemy.

Podczas spotkań z dziećmi  rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy rozmaite emocje: strach, miłość, radość czy spokój. Towarzyszył nam w tych działaniach „Kolorowy Potwór” – bohater książek Anny Llenas.

W czasie zajęć czytaliśmy i oglądaliśmy książki. Historie w nich zawarte pozwoliły nam nauczyć się rozpoznawać różne emocje i dowiedzieć się, jak sobie z nimi radzić. Wyszukiwaliśmy ukryte pośród bibliotecznych regałów emocje i rozmawialiśmy o nich czy odgadywaliśmy za pomocą kalamburów. Uczniowie rozwiązywali zadania z Kolorowym Potworem na kartach pracy oraz przedstawiali swoje uczucia za pomocą różnych technik plastycznych, m.in. rysunku czy rzeźby.


Czytaj dalej

XXII TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR STAROSTY OLEŚNICKIEGO

Finałowy etap VII Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej

W poniedziałek 6 maja 2024 r. na terenie parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy odbył się finałowy etap VII Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej. W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością sakramentów oraz znać szczegółowo Ewangelię wg św. Łukasza. Pomysłodawcami konkursu byli nauczyciele oleśnickich szkół: Joanna Stefańczyk (SP 4) i Grzegorz Bińczak (SP nr 4 i SPGO). Za organizację odpowiadało Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.  

Do etapu finałowego przystąpiło tym razem pięć szkół z naszego powiatu. Z każdej szkoły zostali wytypowani po pierwszym etapie trzej najlepsi uczniowie, którzy w etapie finałowym tworzyli drużynę. Nowoczesna formuła konkursu oparta o grę terenową przypadła młodzieży do gustu. Na terenie wokół kościoła zostały umieszczone kody QR. Na podstawie mapy z zaznaczonymi miejscami, gdzie znajdują się ukryte kody, każda grupa szukała w zaznaczonych punktach kodów QR, pod którymi były zakodowane zadania konkursowe. Należało pisemnie odpowiedzieć na 16 pytań dotyczących sakramentów świętych.

O zwycięstwie decydowały poprawne odpowiedzi oraz czas przybycia drużyny na metę. Uczestnicy musieli więc dokładnie zaplanować strategię, podzielić się obowiązkami, zadbać o sprawną komunikację.

Rywalizacja była bardzo zacięta, niech choćby świadczy o tym fakt, że trzy drużyny zdobyły w tej części tyle samo punktów i to właśnie o kolejności decydował czas przybycia na metę. Konkurencję wygrała Szkoła Podstawowa nr 8, dzięki pierwszemu miejscu na mecie.

Po zakończeniu zmagań uczestnicy przystąpili do drugiej części konkursu, która polegała na rozwiązaniu interaktywnego testu dotyczącego Ewangelii wg św. Łukasza w aplikacji Kahoot, tę część wygrała Szkoła Podstawowa w Sokołowicach – udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi i zrobili to najszybciej.

Podsumowanie dwóch części konkursu wyłoniło zwycięzców:

 • I miejsce zajęła ekipa Szkoły Podstawowej w Sokołowicach,
 • II – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy,
 • III – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy.

Wszystkie drużyny przyjęły podziękowania i gratulacje od Dyrektor PCEiK Renaty Marmajewskiej. Laureaci spotkają się jeszcze raz na uroczystej gali organizowanej przez PCEiK, która odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy o godz. 10.00.


Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.
Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru: 1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych:

 • I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,
 • II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,
 • III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce, III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:


Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.

Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru:  1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,

II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce,

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Pani Renacie Marmajewskiej- dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch- doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego
  i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Katarzynie Wyżyn- psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego

w Oleśnicy.

 • Pani Jadwidze Maszorek- kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Annie Murzyn-Romańczuk- specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS
  we Wrocławiu
 • Panu Ernestowi Sworze- psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.

Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru:  1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,

II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce,

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Pani Renacie Marmajewskiej- dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch- doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego
  i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Katarzynie Wyżyn- psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego

w Oleśnicy.

 • Pani Jadwidze Maszorek- kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Annie Murzyn-Romańczuk- specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS
  we Wrocławiu
 • Panu Ernestowi Sworze- psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.

Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru:  1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,

II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce,

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Pani Renacie Marmajewskiej- dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch- doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego
  i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Katarzynie Wyżyn- psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego

w Oleśnicy.

 • Pani Jadwidze Maszorek- kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Annie Murzyn-Romańczuk- specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS
  we Wrocławiu
 • Panu Ernestowi Sworze- psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Przyszli Pracownicy Biur Rachunkowych i Księgowych z Rachunkowością za Pan Brat

17 kwietnia 2024 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: oleśnickiego i wrocławskiego rywalizowali w XIII Regionalnym Konkursie Rachunkowości.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości w jednostkach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z testem dotyczącym prowadzenia rachunkowości w małych jednostkach, natomiast w drugiej części prowadzili PKPiR z wykorzystaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych.

Przyszli pracownicy biur rachunkowych musieli ponadto wykazać się znajomością zagadnień podatkowych w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku Vat.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny w Powiatowym Centrum Edulacji i Kultury w Oleśnicy.

Wyniki dostępne są na stronie www.pceik.pl pod Regulaminem, konkursu.


Czytaj dalej

Z Ekonomią na TY

03 kwietnia 2024 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego rywalizowali w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Gospodarce pod hasłem „Z ekonomią na TY ”.
Celem konkursu było propagowanie kultury ekonomicznej , racjonalnych zasad gospodarowania oraz kierunków rozwoju polskiej gospodarki na tle tendencji światowych.
Zadaniem drużyn zgłoszonych do konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej uwzględniającej ważne i niezbędne do funkcjonowania w życiu młodego człowieka aspekty ekonomiczne odzwierciedlające hasło przewodnie konkursu ”Z EKONOMIĄ na TY”.
Prace dotyczące oszczędzania, dbania o finanse osobiste i rozumienia problemów współczesnej gospodarki Polski Komisja Konkursowa oceniała pod kątem ujęcia tematu, walorów edukacyjnych oraz kreatywności młodzieży

Niezwykle emocjonujący był drugi etap konkursu. Udział w quizie odzwierciedlającym tematykę oraz zakres merytoryczny konkursu był dla drużyn wielkim wyzwaniem. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością historii polskiego złotego i bankowości centralnej na przestrzeni 100 lat.

Honorowym gościem i członkiem komisji konkursowej zarazem był Pan Piotr Toczyński- pracownik NBP Odział Wrocław.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.


Czytaj dalej

I Powiatowy Turniej Gry Logicznej Rummikub

„Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzielisz to na małe zadania”.  (Henry Ford)

Rummikub to popularna gra planszowa, która zdobyła serca milionów graczy na całym świecie. Dynamiczna rozgrywka, strategiczne podejście i nieprzewidywalne zwroty akcji sprawiają, że jest to idealna rozrywka dla uczniów lubiących rozwiązywanie łamigłówek logicznych.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy było organizatorem I Powiatowego Turnieju Gry Logicznej Rummikub . 10 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze

w Oleśnicy zebrało się 56 fanów tej gry. Uczestników serdecznie przywitała Renata Marmajewska- dyrektor PCEiK-u i Trenerka Rummikub.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych Powiatu Oleśnickiego  rywalizowali ze sobą w czterech rundach po trzy rozdania. Każda z rund trwała ok. 60 min.

Nad przebiegiem Turnieju czuwał żeński skład certyfikowanych Trenerów Rummikub: Pani Bożena Piasecka z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy, Pani Anna Sztukowska ze Szkoły Podstawowej

w Sokołowicach, Pani Karolina Majerska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy, Panie Renata Stadniczenko i Kamila Biegasik ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy oraz sędzia Pani  Anetta Adamczuk. Ostateczne decyzje podejmował sędzia główny Pan Andrzej Piasecki.  

Po 4 godzinach intensywnej gry wyłoniono zwycięzców:

I miejsce zajęła Maja Jankowska ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej (7 pkt. dużych i 479 pkt. małych). Nauczycielem przygotowującym uczennicę do turnieju była Pani Małgorzata Furmanek.

II miejsce zdobył Filip Suchecki ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej (7 pkt. dużych i 231 pkt. małych). Nauczycielem przygotowującym uczennicę do turnieju była Pani Mariola Dutkowska.

III miejsce zdobył Adam Bełza ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Oleśnicy (6 pkt. dużych i 482 pkt. małych). Nauczycielem przygotowującym ucznia do turnieju była Pani Iwona Mazur.

Nagrody dla laureatów: kask rowerowy, puzzle i bidon z logo Rummikub ufundowała firma TM Toys Sp. z o.o. Zestawy Rummikub pochodziły z zasobów Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz od Pana Sławomira Wiechowskiego – przedstawiciela grupy Kluby Gier Planszowych Polska, główny organizator Mistrzostw Polski w Rummikub oraz Mistrzostw Polski Szkół.

Turniej zorganizowany był przy współpracy z Katolicką Szkołą Podstawową w Oleśnicy.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok. 


Czytaj dalej