FRIS® – jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?

 -                                 Zapraszamy na warsztaty nt.:

FRIS® – jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?

 Termin: 23 listopada 2017 r. godz. 15.30

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy

Edukator – Swietłana Listopadzka – Certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach, trener międzykulturowy. 

FRIS® pozwala lepiej zrozumieć własny sposób działania a dzięki temu lepiej komunikować się i współpracować z innymi ludźmi. Dzięki FRIS® nauczyciel może dostosować sposób przekazywania wiedzy do sposobu myślenia ucznia. Znajomość stylów myślenia pomaga mu dostrzegać i usuwać źródła problemów w komunikacji z innymi oraz trafniej rozpoznawać indywidualny potencjał uczniów. 

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

Zaproszenie


Czytaj dalej

Konferencja : Dziedzictwo Kresów – projekt „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”.

14 listopada w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury miała miejsce konferencja pt.: „Dziedzictwo Kresów”. Treści poruszane w trakcie spotkania dotyczyły dziejów mieszkańców polskich kresów wschodnich i kontynuacji ich tradycji na kresach zachodnich, na Dolnym Śląsku. Działanie to PCEiK zrealizował we współpracy z DODN we Wrocławiu w ramach projektu „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”.


Czytaj dalej

Oferta szkoleniowa 13.11.2017 r. – 17.11.2017 r.

Zapraszamy na warsztaty:

13.11.2017 r. Diagnozowanie kompetencji językowych ucznia a wymagania nowej podstawy programowej – Bożena Święch

13.11.2017 r. Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – geografia – dr Józef Krawczyk

14.11.2017 r. KONFERENCJA: Dziedzictwo Kresów – organizatorzy: PCEiK, DODN

14.11.2017 r. – Jak być wychowawcą klasy – wykorzystanie socjotechnik w pracy wychowawczej – Alina Żwirblińska

15.11.20147 r. – Poeci niepokorni, poeci ,,wyklęci”- znów modni. Żywotność poezji Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury, Jacka Kaczmarskiego – Blandyna Rosół-Niemirowska

16.11.2017 r.  Edukacja zdrowotna w podstawie programowej biologii do szkoły podstawowej – dr Józef Krawczyk


Czytaj dalej

XV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

W dn. 7 – 8 listopada odbywał się już po raz 15. Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez PCEiK. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali wspólnie panowie: Wicestarosta Piotr Karasek i Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.

Pierwszego dnia występowały przedszkolaki w liczbie 280 uczestników. Były to  głównie przedszkola oleśnickie, ale także swoje umiejętności pokazały dzieci z Twardogóry i Ligoty Małej. Kolorowe występy najmłodszych były traktowane w kategoriach prezentacji. Każdy  zespół i solista otrzymał puchar i dyplom za udział.

Drugiego dnia  na scenie  BiFK-u walczyli o tytuł laureata uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w  składzie: Magdalena Lisowska, Magdalena Stojko i Adrian Morawski nagrodziło tytułem laureata 9 solistów i zespołów, a wyróżniono 14 występujących. Ogółem drugiego dnia w festiwalu wzięło udział 120 wykonawców z Oleśnicy, Gminy Oleśnica, Dobroszyc, Międzyborza, Twardogóry, Sycowa i Gminy Syców oraz Bierutowa.

Maskotką tegorocznego Święta Niepodległości był sympatyczny  Pceikowy Pompon w narodowych barwach.


Czytaj dalej

Próbka poskromienia chaosu, czyli o współczesnym wzorcu językowym

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych na spotkanie warsztatowe organizujące pracę Sieci Samokształcenia i Współpracy Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych. Warsztaty odbędą się 8 listopada 2017 roku o godzinie 15:30 i poprowadzi je dr Helena Kajetanowicz – badacz języka naukowo-technicznego, filolog,  dla którego istotna jest poprawność tekstu, forma wypowiedzi naukowej i użytkowej, sztuka emisji głosu, prowadzenia dyskusji.  Autorka licznych publikacji dotyczących poprawności językowej, m. in. „Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne.”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu! 

Szczegóły w zaproszeniu.

 


Czytaj dalej

Kurs doskonalący z języka angielskiego

Informujemy, że kurs doskonalący z języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej rozpoczyna się 13 listopada 2017 r.  (poniedziałek)  o godz. 17.00.

Zapraszamy


Czytaj dalej

I dzień IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim

17 października 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się Inauguracja IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim. Po powitaniu gości przez Panią Grażynę Dłubakowską – Dyrektor PCEiK głos zabrał Starosta Oleśnicki Pan Wojciech Kociński, który życzył wszystkim owocnego uczestnictwa w Tygodniu Kariery. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr Anetta Pereświet-Sołtan – psycholog i pedagog, doświadczony trener biznesu. Głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy –Pani Dyrektor WUP Lilla Jaroń i Pani Irena Lisikiewicz – Dyrektor PUP.  Sposobem na sukces podzieliła się ze słuchaczami Pani Aleksandra Turoń – wokalistka zespołu LIME, uczestniczka VI edycji The Voice of Poland, trenerka wokalna. Następnie Pani Karolina Klimkiewicz – pedagog, socjoterapeuta, szkoleniowiec i autorka książek opowiedziała o swojej ścieżce edukacyjno – zawodowej zachęcając młodzież do budowania własnej przyszłości na talencie i kompetencjach.

W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu i miasta Oleśnicy, Dyrektor OHP w Oleśnicy, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych oraz młodzież z powiatu oleśnickiego.


Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom powiatowych szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych wielu sukcesów i radości z dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Niech wykonywana przez Państwa praca będzie źródłem przyjemności, osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy


Czytaj dalej

IX OTK w Powiecie Oleśnickim 17-19.10.2017

logo

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zaprasza do udziału

IX  edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim, która odbędzie się w dniach 17-19 października 2017 r.

Projekt realizowany jest pod patronatem Pana Wojciecha Kocińskiego Starosty Oleśnickiego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ma ona służyć wzmocnieniu świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Celem tegorocznej edycji jest motywowanie młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji i budowaniu potencjału przyszłego uczestnika rynku pracy.

Program:


Czytaj dalej

Wykład prof. Tomasza Arciszewskiego

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zagości profesor Tomasz Arciszewski z  z George Mason University w Wirginii i  poprowadzi wykład „Edukacja sukcesu kluczem do przyszłości”. Adresatami wystąpienia będą nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe.

Wykład na temat edukacji sukcesu – jej istoty, uwarunkowań  i konieczności zastosowania w polskiej oświacie –  zostanie zaprezentowany w Sali widowiskowej BiFK  30 października 2017 r.


Czytaj dalej