Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zaproszenia na poszczególne spotkania SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  znajdą Państwo na stronie www.pceik.pl w zakładce OFERTA SZKOLENIOWA – KURSY DOSKONALĄCE/WARSZTATY

 

Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań  od października 2017 r. do maja 2018 r.

 

W roku szkolnym 2017/2018 uruchomiono w PCEiK następujące Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli

Nazwa sieciAdresatKoordynator sieci
Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów /Wicedyrektorów Szkół/Placówek Oświatowychdyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowychMaria Susidko
msusidko@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzynauczyciele bibliotekarzeJadwiga Maszorek
olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcychnauczyciele języków obcych (głównie j. angielskiego i niemieckiegoMarta Richter - Lesicka
mrichter@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Matematykinauczyciele matematyki
Leszek Biegasik
lbiegasik@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Artystycznychnauczyciele plastyki, techniki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej Marzenna Śliwka
msliwka@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Terapeutównauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogikidr Lidia Sikora
lsikora@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznychnauczyciele przedmiotów humanistycznych
Mirosława Berezowska
mberezowska@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Regionalnej i Patriotycznejnauczyciele przedmiotów humanistycznych, przyrodniczychMałgorzata Kozłowska
mkozlowska@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowychnauczyciele przedmiotów zawodowych, głównie ekonomicznychAnna Kocik
akocik@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnejnauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnejUrszula Ewertowska
uewertowska@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli WychowawcówwychowawcyRyszarda Wiśniewska - Paluch
rpaluch@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowychszkolni doradcy zawodowiRyszarda Wiśniewska - Paluch
rpaluch@pceik.pl

 

Formy realizacji

Spotkanie organizacyjne2 godzinyIntegracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.
Spotkania robocze2 spotkania x 4 godzinyDzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.
Spotkania podsumowujące2 godzinyPodsumowanie i omówienie
pracy sieci.
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania
wypracowanych rozwiązań innym.
Ewaluacja.

 

Pomiędzy spotkaniami, uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa

 

Uczestnicy sieci:

Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują obowiązkowy udział  we wszystkich zaplanowanych spotkaniach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia.

Jak stać się uczestnikiem wybranych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli?

  • zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72
  • zgłoszenia online: sekretariat@pceik.pl

Zgłoszenia telefoniczne lub online przyjmujemy od 15 do 30 września 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.


strona główna