Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w roku 2021 zakwalifikowała się do objęcia wsparciem w ramach programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3.

W ramach otrzymanych środków w czwartym kwartale zakupiono 65 książek (woluminów) na kwotę 1875,00 zł. Koszt zakupów elementów wyposażenia biblioteki wyniósł 1600 zł, a na realizację działań promujących czytelnictwo wydano 275 zł. Kwota 3750 zł obejmuje całkowity koszt realizacji zadania, czyli wsparcie z budżetu państwa, oraz wkład własny organu prowadzącego.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z wykorzystaniem środków otrzymanych promowana była i jest obecnie na stronach internetowych Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury  i Biblioteki Pedagogicznej, oraz we wszystkich działaniach edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez bibliotekę, m. in. W realizacji „Wiosny z książką”, „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”, „Nocy Bibliotek”, w indywidualnych spotkaniach z czytelnikiem, a także reklamując zakupione pozycje w cyklu „Biblioteka Pedagogiczna poleca książki zakupione w ramach NPRC”.

Np.

Wszystkie zakupione pozycje zostały oznaczone oficjalnym logo programu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w roku 2020 zakwalifikowała się do objęcia wsparciem w ramach programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”

W ramach otrzymanych środków w czwartym kwartale zakupiono  254 książki (woluminy) na kwotę 5700 zł. Kwota ta obejmuje całkowity koszt realizacji zadania, czyli wsparcie z budżetu państwa (4600 zł) , oraz wkład własny organu prowadzącego (1150 zł).

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z wykorzystaniem środków otrzymanych promowana była i jest obecnie na stronach internetowych Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury  i Biblioteki Pedagogicznej, oraz we wszystkich działaniach edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez bibliotekę, m. in. W realizacji „Wiosny z książką”, „Nocy Bibliotek”,  „Narodowego Czytania”, w indywidualnych spotkaniach z czytelnikiem, a także reklamując zakupione pozycje w cyklu „Biblioteka Pedagogiczna poleca książki zakupione w ramach NPRC”.

Np.


strona główna