Rada Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców  w PCEiK

W dn. 9 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców MDK – PCEiK w składzie:  Karina Krzepina, Joanna Wesołowska, Dorota Kataryńczuk – Borowik,  Jolanta Wienska, Ilona Trzciańska – Senger, Kamilla Kasprzak i Marzena Klimowicz.

Przedmiotem obrad było stworzenie preliminarza wydatków w r. szk. 2016/2017,  przeznaczonych na działalność  kół pozalekcyjnych w PCEIK. Podziału kwot dokonano  w oparciu o wpływy z dobrowolnych wpłat rodziców na konto Rady.

Rada Rodziców pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym wychowankowie MDK zostaną zaopatrzeni w większym stopniu w materiały i narzędzia wykorzystywane na zajęciach. Dzieci będą też mogły korzystać z dofinansowania podczas udziałów w konkursach, przeglądach i turniejach ( opłaty startowe, transport) oraz wyjazdach na spektakle czy wystawy.

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby jeszcze wesprzeć działalność kół zainteresowań w PCEiK, Rada Rodziców informuje, że mogą to uczynić wpłacając pieniądze na konto: BS w Oleśnicy 43 9584 0008 2001 0013 6549 0001 lub dokonując wpłaty gotówkowej w placówce w pok. nr  26.

Skład Rady Rodziców


strona główna