Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Młodzieżowego Domu Kultury

  • Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach 16 – 22 czerwca 2023 r.
  • Rekrutacja podstawowa 23 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
    w tym:
Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania
 1.Składanie wniosków o przyjęcie23. 06 – 23. 08. 2023 r.
 2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym
31. 08. 2023 r.

  • Rekrutacja uzupełniająca 01 września – 11 września 2023 r.
    w tym:
Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania
 1.Składanie wniosków o przyjęcie
w  rekrutacji uzupełniającej
01. 09 – 08. 09. 2023 r.
 2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
11. 09. 2023 r.


Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie placówki od 23 czerwca 2023 r.


strona główna