VIII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kat. języka niemieckiego

26 stycznia br. odbyły VIII POWIATOWE MISTRZOSTWA JĘZYKOWE W KATEGORII JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów klas IV-VIII  szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

W konkursie wzięło udział łącznie 26 uczestników ze szkół z całego powiatu Oleśnickiego. Test zawierał zadania dotyczące znajomości zasad gramatyki, związków frazeologicznych, słownictwa, jak również pytania sprawdzające stopień rozumienia tekstu czytanego i słuchanego. Istotną część konkursu stanowiły zagadnienia dotyczące geografii, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Wyniki są dostępne w zakładce „Oferta dla ucznia i nauczyciela”

Galeria:


strona główna