Konkurs Poprawności Językowej Znam Język Ojczysty dla kl. III SP

18 lutego br. odbył się etap finałowy powiatowego konkursu dla kl. III SP – Znam Język Ojczysty.

Wzięło w nim udział 23 uczniów ze szkół powiatu oleśnickiego. Uczestnicy musieli okazać się znajomością zasad pisowni, poprawnego budowania zdań i rozpoznawania form gramatycznych wyrazów. Trzeba też było przeczytać tekst ze zrozumieniem i napisać krótką wypowiedź na jego temat.

Spośród biorących udział w konkursie komisja wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżniła 4 kolejne prace mieszczące się w górnej granicy punktowej.

Laureatów i wyróżnionych zapraszamy od 1 marca do budynku PCEiK po odbiór dyplomów i nagród. Gratulujemy!


strona główna