Zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2021

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki pismem DKO-WNP.4092.50.2020.DB z dnia 21 maja 2021 r. zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego  środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią,

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury proponuje udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących ww zakresu.

Oferta poniżej:

1. Wsparcie dla nauczycieli – powrót uczniów do szkół

2. Uczniowski paszport przyszłości czyli rola szkoły i rodziców w rozwijaniu kompetencji zespołowego i samodzielnego uczenia się

3. Rozmowa klasowa postcovidova. Interakcja – komunikacja – relacja 

4. Stres i emocje towarzyszące powrotowi do szkoły

5. Jak przetrwać w stresie, w sytuacjach nieoczekiwanych i trudnych oraz przeciwdziałać reakcjom depresyjnym?

6. Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej

7. Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii

8. Życie i edukacja w warunkach zmiany. Zmiana jako stres i rozwój

Zapraszamy do skorzystania z oferty przedstawionej w zakładce szkolenia


strona główna