Wyniki rekrutacji uzupełniającej MDK w roku szk. 2023/2024

UWAGA!!!
Pozostali kandydaci niezakwalifikowani w rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej automatycznie są zapisani na listę rezerwową. W momencie zwolnienia się miejsca, pracownik placówki skontaktuje się z rodzicem, pobierając uczestnika kolejno z listy rezerwowej.


strona główna