Projekt edukacyjny „Nieznajomość prawa szkodzi”

Każdy z nas jest konsumentem. Niestety nie wszyscy wiemy jakie przysługują nam prawa. Kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie praw konsumenckich oraz  ochrony danych osobowych powinno być sprawą priorytetową każdej placówki edukacyjnej.

Projekt edukacyjny „Nieznajomość prawa szkodzi” realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, ma na celu przybliżyć uczniom  wiedzę na temat zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych, ochrony praw klienta  w tym klienta usług finansowych.
Jego nadrzędnym celem jest rozbudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczno-prawną oraz  zachęcenie młodych ludzi do wzbogacania swojej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu praktycznym. Adresatami projektu są nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się wykłady, szkolenia oraz konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Koordynatorem projektu jest Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego.


strona główna