Półkolonie zimowe

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Drodzy Rodzice!

Organizujemy półkolonie zimowe dla dzieci klas I-V

Zajęcia będą się odbywać w terminie 13.02 – 17.02.2023 r. , koszt za cały pobyt 130 zł.

Zapisy odbywają się poprzez wypisanie karty kwalifikacyjnej, osobiście (rodzic/opiekun prawny dziecka), w sekretariacie PCEiK w godz. 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
Pierwszeństwo zapisu mają dzieci uczęszczające na zajęcia MDK w PCEiK w Oleśnicy.

W karcie kwalifikacyjnej wymagane jest wpisanie peselu dziecka oraz dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (imię i nazwisko, seria i numer DO, oraz numer telefonu).

Liczba miejsc na półkolonii jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA !!! Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie


strona główna