Szkolenie z udziałem ekspertów

29.11.2021 r. w PCEiK miejsce miało szkolenie on-line dla nauczycieli w ramach Sieci Wsparcia i Samokształcenia  Nauczycieli Wychowawców na temat:

„Wsparcie nie tylko uczniów – analiza i propozycja ofert pomocowych”.

Celem szkolenia było przybliżenie możliwości pomocowych oferowanych przez instytucje współpracujące ze szkołami, przedszkolami i placówkami.

Do udziału w szkoleniu zaproszono przedstawicieli:

Sądu Rodzinnego w Oleśnicy – Kierownika I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Panią Ewę Janiak

Komendy Powiatowej w Oleśnicy  – starszą sierżant z Wydziału Prewencji, Panią Karolinę Walczak

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy – Dyrektor, Panią Beatę Krzesińską

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – Dyrektora, Pana Jarosława Telkę

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy – Wicedyrektor, Panią Małgorzatę Nowak

Zaproszeni goście, w sposób ekspercki przedstawili zadania, zakres, formy  i ofertę pomocową jaką kierują w ramach współpracy do szkół, przedszkoli i placówek, obejmując swoją pomocą uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Dziękujemy zaproszonym ekspertom i nauczycielom za udział w szkoleniu.

Organizatorem i moderatorem szkolenia była Ryszarda Wiśniewska-Paluch, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień.


strona główna