„Świadomy konsument”

17 października br. odbył się wykład nt.: „Świadomy konsument”  zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego:  Nieznajomość prawa  szkodzi.  Wydarzenie miało miejsce w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja.  Organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, a koordynatorem z ramienia PCEiK – Pani Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu przybliżyć uczniom  wiedzę na temat zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych, ochrony praw klienta,  w tym klienta usług finansowych.

Jego nadrzędnym celem jest rozbudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczno-prawną oraz  zachęcenie młodych ludzi do wzbogacania swojej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu praktycznym. Adresatami są nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się wykłady, szkolenia oraz konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W wykładzie, na którym poruszany był temat kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw w zakresie praw konsumenckich licznie uczestniczyli uczniowie ze szkól ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego wraz z nauczycielami. Gośćmi byli również: Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego – Stanisław Stępień, Burmistrz Miasta Oleśnica – Jan Bronś, Dyrektor powiatowego Urzędu Pracy – Waldemar Grzędziak, Dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej – Anna Zasada. Wykład prowadziła Pani Dominika Myszakowska-Kaczała.

Galeria:


strona główna