Konferencja podsumowująca rok akademicki 2016/2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz  Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie zapraszają Studentów Studiów Podyplomowych na konferencję podsumowującą rok akademicki 2016/2017, która odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej BiFK w Oleśnicy  ul. Kochanowskiego 4.

 


Czytaj dalej

Akredytacja dla PODN w PCEiK

Dziś Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Roman Kowalczyk, wręczył  staroście Wojciechowi Kocińskiemu oraz dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Grażynie  Dłubakowskiej  akredytację dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Oleśnicy – instytucji działającej w ramach PCEiK. W uroczystości udział wzięła również naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Iwańska.

Akredytacja to potwierdzenie przez kuratora oświaty spełnienia przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia. Uzyskanie akredytacji przez Ośrodek stanowi gwarancję osiągania i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług, popularyzuje dobre działania organizacyjne, dostarcza motywacji, aktywizuje działalność zespołową.


Czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W PCEiK

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w roku akademicki 2016/2017 realizowało studia podyplomowe.

Oferta edukacyjna adresowana była do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności kierowaliśmy ją do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego.


Czytaj dalej

Uwaga! Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne w  PCEiK

Rodzice wychowanków zajęć stałych MDK – PCEiK mogą w dn. 1 – 23 czerwca składać deklaracje kontynuacji  uczestnictwa dziecka w zajęciach w roku szkolnym 2017/18.  W tym celu należy pobrać wniosek i po wypełnieniu osobiście złożyć w pokoju nr 24. Uczniowie pełnoletni wypełniają i składają wniosek samodzielnie.

Od 26 czerwca do 1 września 2017 r. wnioski o przyjęcie do kół zainteresowań  będą mogli składać nowi kandydaci – w imieniu niepełnoletnich ich rodzice.


Czytaj dalej

GALA PCEiK 2017 -II część

II część uroczystości odbyła się o godz. 17.00, gdy gośćmi PCEiK-u byli wychowankowie zajęć artystycznych. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice i przyjaciele. Był to moment, w którym dyrektor PCEiK , Grażyna Dłubakowska, mogła w szczególny sposób podziękować instruktorom kół zainteresowań za ich wielomiesięczną  pracę, a Radzie Rodziców MDK za życzliwą pomoc w organizacji wielu wydarzeń. artystycznych. Nauczyciele natomiast  mieli okazję  zaprezentować w niebanalny sposób osiągnięcia swoich wychowanków i zaprosić młodzież do udziału w zajęciach w przyszłym roku szkolnym.


Czytaj dalej

GALA PCEiK 2017 – I część

W czwartek , 8 czerwca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury dokonano  podsumowania działalności edukacyjnej i wychowawczej w roku szkolnym 2016/ 2017. Na uroczystej Gali o godz. 10.00 w sali widowiskowej BiFK  spotkali się  nauczyciele i uczniowie, którzy odebrali listy gratulacyjne, dyplomy i nagrody za sukcesy w tegorocznych edycjach konkursów przedmiotowych. Nie zabrakło także podziękowań dla przyjaciół PCEiK-u, którzy wspierali instytucję w szeregu jej działań edukacyjnych skierowanych do środowiska oświatowego w powiecie oleśnickim.


Czytaj dalej

PCEiK na Dniach Oleśnicy

W dniu 4 czerwca podczas Dni Oleśnicy grupy taneczne Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury wzięły udział w  prezentacjach tanecznych w Amfiteatrze nad Stawami Miejskimi.
Układy taneczne opracowały instruktorki PCEiK: Pani Klaudia Skadorwa i Pani Jadwiga Kalcowska.


Czytaj dalej

GALA 2017

Uwaga!
W dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej BiFK , ul. Kochanowskiego 4 odbędzie się uroczysta GALA 2017 podsumowująca zajęcia pozalekcyjne w PCEiK.
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

Czytaj dalej

Akcja lato w mieście

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 czerwca 2017 r rozpoczynamy zapisy dzieci na zajęcia letnie w PCEiK. Organizujemy dwa turnusy: 26.06. – 30.06.  i 03.07. – 07.07.2017 r.

Karty uczestnika można pobrać w sekretariacie PCEiK lub w pok. 25. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie.

Plan zajęć:

I turnus

II turnus

 


Czytaj dalej

Uwaga! Rekrutacja dla uczestników zajęć w PCEiK

Rodzice wychowanków zajęć stałych PCEiK mogą w dn. 1- 23 czerwca składać deklaracje kontynuacji  uczestnictwa dziecka w zajęciach w roku szkolnym 2017/18.  W tym celu należy pobrać wniosek i po wypełnieniu osobiście złożyć w pokoju nr 25. Uczniowie pełnoletni wypełniają i składają wniosek samodzielnie.

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie PCEiK.

Regulamin Rekrutacji


Czytaj dalej