Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2020/2021

Uwaga! 

Jeszcze tylko do 29 czerwca przyjmujemy wnioski o kontynuację uczestnictwa w zajęciach MDK. Uwaga! Zapisy dotyczą tylko tych zajęć, na które dziecko/uczestnik pełnoletni uczęszczali w r. szk. 2019/20 i planują kontynuować pracę w tych kołach w przyszłym roku.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie i przesłanie do placówki złączonej deklaracji.

Deklaracja kontynuacji 2020/21


strona główna