konkursy humanistyczne

1.  I Powiatowy Konkurs Regionalny „Nasz Powiat – Nasza Mała Ojczyzna”
     dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych

Termin: 30.11.2020 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO – zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


2. III Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej dla klas IV-VIII szkół podstawowych
   
ZNAM JĘZYK OJCZYSTY.

Termin: 23.03.2021 r.

Regulamin

Wyniki konkursu

Lista finalistów

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


3. VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

Termin: 03.02.2021 r.

Regulamin

Wyniki konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


4.  XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych.

Termin:  25.03.2021 r. 

Regulamin

Wyniki konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


5. Etap Powiatowy VI Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla uczniów szkół podstawowych.

Termin:

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


6.  V Powiatowy Konkurs Językowy w kategorii języka angielskiego dla klas IV – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Termin: 16.02.2021 r.

Regulamin

Wyniki konkursu dla szkół podstawowych

Wyniki konkursu dla szkół ponadpodstawowych

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


7.  IX Powiatowy Konkurs Historyczny dla klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Termin:  25.02.2021 r.

Regulamin

Wyniki konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


8. XVII Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Termin: 15.03.2021 r.

W związku z odbywającym się w dn. 17 marca 2021 r. próbnym egzaminem ósmoklasistów ulega zmianie termin etapu powiatowego Konkursu Historycznego dla kl. VI – VIII SP na 15 marca 2021 r. Godzina rozpoczęcia – 10.00 –  pozostaje bez zmian. 

Regulamin

Wyniki konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


9. XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla klas VIII szkół podstawowych

Termin: 30.03.2021 r. 

Regulamin

Wyniki konkursu

Karta zgłoszeniowa

Materiały

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


10.  Powiatowy Konkurs Literacki  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Termin nadsyłania prac: 24.04.2021 r.

Regulamin

Wyniki konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

RODO – zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


11. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla VIII klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin: 15.04.2021 r. 

Regulamin

Wyniki konkursu dla szkół podstawowych

Wyniki konkursu dla szkół ponadpodstawowych

Materiały pomocnicze 

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


12.  IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Termin: 10.05.2021 r.  godz. 10.00

Regulamin

Wyniki konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców RODO

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury


strona główna