Gala

Szanowni Państwo, informujemy, że od 18 maja 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy będą wręczane dyplomy i nagrody laureatom I, II i III miejsca oraz uczniom wyróżnionym niżej wymienionych konkursów:

 1. V Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. VIII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka niemieckiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. VII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka angielskiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 4. XVIII Powiatowy Konkurs WOS dla szkół podstawowych
 5. XIV Powiatowy Turniej SUDOKU dla szkół podstawowych XIX Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych
 6. VII Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych
 7. Eliminacje Powiatowe do XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
 8. VI Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla szkół podstawowych
 9. V Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej „Znam Język Ojczysty” dla klas IV-VIII szkół podstawowych
 10. XXI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce dla szkół ponadpodstawowych
 11. XI Powiatowy Konkurs Historyczny „O Polskę niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce” dla szkół podstawowych
 12. XII Powiatowy Konkurs Rachunkowości dla szkół ponadpodstawowych
 13. VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 14. VI Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas III dla szkół podstawowych
 15. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej dla szkół podstawowych
 16. XX Powiatowy Konkurs Literacki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Informujemy również, że wernisaż prac konkursowych pt. „Wiosenny Bukiet” odbędzie się

15 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w Auli Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Zapraszamy laureatów i uczniów wyróżnionych wraz z opiekunami lub rodzicami.

WYKAZ KONKURSÓW, ZA KTÓRE JEST 1 PUNKT REKRUTACYJNY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA KL. VIII

 1. VII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka angielskiego
 2. VIII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka niemieckiego
 3. XX Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem „Ten inny/obcy obok nas…”
 4. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej
 5. XIV Powiatowy Turniej SUDOKU
 6. V Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
 7. XX Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
 8. VI Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne
 9. VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej
 10. XI Powiatowy Konkurs Historyczny „O Polskę niepodległą. Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956” (…) ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy.
 11. VII Powiatowy Konkurs Informatyczny
 12. XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie „System Ochrony Praw Człowieka w Polsce”
 13. XIX  Powiatowy  Konkurs  Historyczny „160 rocznica. wybuchu Powstania Styczniowego”
 14. V Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej „Znam Język Ojczysty”

strona główna