Sieci Współpracy i Samokształcenia

Rok szkolny 2023/2024

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci:  Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
– koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci:  Egzaminy językowe w szkole – egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024
– koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci:  Nauczyciel wychowawca – ról wiele
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Doradztwo zawodowe – osobowości, możliwości i talentów odkrywaniem
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Matematycznej♦ 
Temat przewodni sieci:  Matematyka z OK
– koordynator sieci Agnieszka Ogiegło

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci:  Narzędzia cyfrowe w nauczaniu przedmiotów zawodowych
– koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Promujemy  czytelnictwo – sposoby, formy, narzędzia
– koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 

 

 


strona główna