Sieci Współpracy i Samokształcenia

Rok szkolny 2022/2023

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Zarządzanie szkołą i placówką ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego
– koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w procesie nauki języka obcego                                 
– koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci: Wsparcie udzielane dzieciom i uczniom przez nauczycieli i nauczycieli specjalistów w przedszkolu i w szkole
– koordynator sieci dr Lidia Sikora

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator współpracy podmiotów szkolnych
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Warsztat pracy doradcy
zawodowego
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Matematycznej♦ 
Temat przewodni sieci: Wykorzystanie technologii
– koordynator sieci Agnieszka Ogiegło

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci:
Live crafting nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola pracodawców w kształceniu
zawodowym

– koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0. Promujemy
czytelnictwo

– koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 

 

 


strona główna