edukacja wczesnoszkolna

1. III Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej dla uczniów klas III szkół podstawowych
   ZNAM JĘZYK OJCZYSTY

Termin: 18.02.2021 r.

Regulamin  

Karta zgłoszeniowa

RODO – zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury

Uczniowie zakwalifikowani do finału konkursy

Lista laureatów


2.  XII Powiatowy Turniej SUDOKU dla szkół podstawowych

Termin: 11.02.2020 r.

Regulamin 

Karta Zgłoszeniowa

RODO – zgoda rodziców

Zgoda rodzica na mierzenie temperatury

Wyniki I-III


3. V Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas III szkół podstawowych

Termin: 


strona główna