edukacja wczesnoszkolna

1. V Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów klas III szkół podstawowych
   ZNAM JĘZYK OJCZYSTY

Termin: 08.12.2022 r.

Regulamin 

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


2.  XIV Powiatowy Turniej SUDOKU dla szkół podstawowych

Termin: 08.02.2023 r.

Regulamin 

Karta Zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu kl. I-III


3. VI Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas III szkół podstawowych

Termin: 28.04.2023 r.

Regulamin 

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki konkursu


strona główna