Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 01 stycznia 2022 r. do 09 maja 2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA!

Formy doskonalenia zawodowego planowane w PCEiK w zakresie wspomagania  nauczycieli, w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym:

„Jak uczyć języka polskiego obcokrajowca?” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Marcin Jura ( Szkoła języka polskiego i kultury dla cudzoziemców )  Zgłoszenie udziału

„Uchodźcy. Jak pomóc Im poczuć się bezpiecznie w naszym kraju” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska 
Zgłoszenie udziału

„Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom ukraińskim oswoić się z obcym językiem” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska
Zgłoszenie udziału

„Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole”  Szkolenie online na platformie Teams  – Roman Lorens 

„Zdrowie psychiczne ucznia – doświadczanie skutków pandemii i migracji” – (Adaptacja w warunkach trudnych)   – szkolenie online – 4 godziny dydaktyczne – Katarzyna Stewart 

U W A G A:
Istnieje możliwość realizacji konsultacji indywidualnych dla nauczycieli w zakresie wsparcia w radzeniu sobie w pracy z uczniami z trudnościami wynikającymi z  przymusowej migracji  z  dr Lidią Sikorą


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2022 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 
(stan na dzień 09.02.2022 r.)

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz.


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI


♦TERMINY KONSULTACJI 
♦indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
w roku szkolnym 2021/2022 

Małgorzata Kinstler
10.05.2022 r. – wtorek
17.05.2022 r. – wtorek
24.05.2022 r. – wtorek
31.05.2022 r. – wtorek
07.06.2022 r. – wtorek
14.06.2022 r. – wtorek
21.06.2022 r. – wtorek


MAJ 2022 r.

09.05.2022 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami z SPE – Temat IV spotkania: Podsumowanie pracy sieci: Współpraca z rodzicami uczniów z zaburzeniami psychicznymi / emocjonalnymi dr Lidia Sikora – Szkolenie online na platformie Teams –  Zaproszenie Zgłoszenie udziału

09.05.2022 r. godz. 17.00 – Innowacja pedagogiczna Agnieszka Ogiegło Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

10.05.2022 r. godz. 16.00 – Wartości i normy w życiu człowieka – jak wyznaczają styl komunikowania się i role w relacjach (w rodzinie, w klasie, w życiu)  Iwona Haba Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału  SZKOLENIE ODWOŁANE

19.05.2022 r. godz.17.00 – SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – Temat IV spotkania: W zdrowym ciele zdrowy umysł. Wpływ treningu umysłowego na pracę mózgu – Urszula Ewertowska – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

23.05.2022 r. godz.16.00 – Zabawy aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

24.05.2022 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli wychowawców – Temat IV spotkania: Kształtowanie narcystycznych postaw w kontrze do asertywnej uwagi dla innych – w wymiarze rodziny, szkoły, pracy zawodowej, życia – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

25.05.2022 r. godz.16.30 – SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – Temat IV spotkania: Talenty – jak rozpoznać i rozwijać mocne strony ucznia ? – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


CZERWIEC 2022 r.

06.06.2022 r. godz.16.00 – Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią – nauczyciel wizerunkiem placówki – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

14.06.2022 r. godz.16.00 – Analiza rysunku dziecka we wstępnej diagnozie dziecka 6-7-8 letniego – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE –  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

09.05.2022 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami z SPE – Temat IV spotkania: Podsumowanie pracy sieci: Współpraca z rodzicami uczniów z zaburzeniami psychicznymi / emocjonalnymi – dr Lidia Sikora – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

19.05.2022 r. godz.17.00 – SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – Temat IV spotkania: W zdrowym ciele zdrowy umysł. Wpływ treningu umysłowego na pracę mózgu – Urszula Ewertowska – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

24.05.2022 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli wychowawców – Temat IV spotkania: Kształtowanie narcystycznych postaw w kontrze do asertywnej uwagi dla innych – w wymiarze rodziny, szkoły, pracy zawodowej, życia – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

25.05.2022 r. godz.16.30 – SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – Temat IV spotkania: Talenty – jak rozpoznać i rozwijać mocne strony ucznia ? – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

(po zebraniu wymaganej grupy uczestników
zostanie ustalony termin)
  

Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom ukraińskim, oswoić się z obcym językiem – Mirosława Berezowska – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Uchodźcy. Jak pomóc IM poczuć się bezpiecznie w naszym kraju – Mirosława Berezowska – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Literatura jako garaż i zapuszczony ogród. Poszerzenie świadomości literackiej wśród uczniów – Tomasz Fijałkowski/ Małgorzata KozłowskaSzkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


 


strona główna