Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, kursy, SWIS, które odbyły się od 01 września 2021 r. do 21 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2022 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Międzybórz,
Miasto i Gmina Twardogóra.


STYCZEŃ 2023 r.

17.01.2023 r. godz.16.30 – SWIS Nauczycieli  Języków Obcych Temat przewodni sieci: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w procesie nauki języka obcego w szkole – Temat I spotkania: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie nauczania języków obcych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – Koordynator sieci: Marta Rchter-Lesicka – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU Z 10.01.2023 r. na 17.01.2023 r.

10.01.2023 r.  godz.13.00 – SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy Temat IV spotkania: Szybkie czytanie – dobre techniki Jadwiga Maszorek/ Edukator DBP – Szkolenie online platforma Click MeetingZaproszenie Zgłoszenie udziału   

17.01.2023 r. godz.16.30 – SWIS Nauczycieli  Języków Obcych Temat przewodni sieci: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w procesie nauki języka obcego w szkole – Temat I spotkania: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie nauczania języków obcych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – Koordynator sieci: Marta Rchter-Lesicka – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

18.01.2023 r. godz. 16.00 SWIS Nauczycieli Wychowawców – Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator współpracy podmiotów szkolnych – Temat I spotkania: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole. W ramach Programu „Akademia szkolnego specjalisty” – Koordynator sieci: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

19.01.2023 r. godz. 16.00 SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych –  Temat II spotkania: Czas pracy kierowców Koordynator sieci: Anna Kocik / Osoba prowadząca: dr Grzegorz Wieczorek – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie udziału
UWAGA ! SZKOLENIE ODWOŁANE – nowy termin zostanie podany wkrótce.

26.01.2023 r. godz.15.00 Jak sobie radzić z emocjami… – Iwona Haba/Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.01.2023 r. godz. 10.00 SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych –  Temat IV spotkania: Podsumowanie działalności szkoły w związku z klasyfikacją śródroczną 2022/2023 Koordynator sieci: Roman Lorens – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

30.01.2023 r. godz.17.30 Matematyk w „Laboratorium przyszłości” – Agnieszka Ogiegło Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

31.01.2023 r. godz.16.30 – SWIS Nauczycieli  Języków Obcych Temat II spotkania: Nauka języka obcego w klasie o różnych poziomach zaawansowania. Trudności i wyzwania  – Koordynator sieci: Marta Rchter-Lesicka – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


LUTY 2023 r.

02.02.2023 r. godz. 16.00 – Wykorzystanie elementów treningu umiejętności społecznych w pracy z młodzieżą – praktyczne ćwiczenia pracy w grupie Marta Mikołajczyk / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie   Zgłoszenie udziału

08.02.2023 r. godz. 16.00 – Praca z uczniem z depresją, zaburzeniami lękowymi  Marta Mikołajczyk / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

09.02.2023 r. godz. 15.00 SWIS Nauczycieli Wychowawców –  Temat II spotkania: O oczekiwaniach i pytaniach rodziców do nauczycieli – co Pan/Pani może powiedzieć o moim dziecku i co z tego  wynika dla dziecka, rodzica, nauczyciela Koordynator sieci: Ryszarda Wiśniewska-Paluch / Osoba prowadząca: Iwona Haba Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

28.02, 14.03, 21.03.2023 r. – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu. ROZWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE – kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Małgorzata Kinstler

♦TERMINY KONSULTACJI 
indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w roku szkolnym 2022/2023
17.01.2023 r. godziny: 12.00 – 15.00 ( wtorek )
24.01.2023 r.
(wtorek)
31.01.2023 r. (wtorek)
07.02.2023 r. (wtorek)
07.03.2023 r. (wtorek)
28.03.2022 r. (wtorek)
18.04.2023 r. (wtorek)
25.04.2023 r. (wtorek)
16.05.2023 r. (wtorek)
23.05.2023 r. (wtorek)
06.06.2023 r. (wtorek)
13.06.2023 r. (wtorek)

na powyższe terminy obowiązują zapisy telefonicznie
pod numerem telefonu: 71 314 01 72 

♦TERMINY SZKOLEŃ / KURSÓW DOSKONALĄCYCH 

28.02, 14.03, 21.03.2023 r. – KURS DOSKONALĄCY Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu. ROZWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE – kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


SZKOLENIA BEZ TERMINU
– TERMIN ZOSTANIE USTALONY

po zebraniu wymaganej grupy uczestników

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników oświaty – Sebastian Stekiel – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

ZEO Regulacja, czyli o zarządzaniu energią osobistą na co dzień – Patrycja Sawicka – Sikora Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Stres, zmęczenie, wypalenie. Jak żyć i pracować, by nie zwariować? Warsztaty nie tylko dla nauczycieli.  Mirosława Berezowska, dr Lidia Siora – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK
Zaproszenie  
Zgłoszenie udziału

 


strona główna