Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 20 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI


♦TERMINY KONSULTACJI 
♦indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
w roku szkolnym 2021/2022 

Małgorzata Kinstler
21.09.2021 r. – wtorek
30.11.2021 r. – wtorek 


PAŹDZIERNIK 2021 r.

01.10.2021 r. godz.10.00 – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek OświatowychTemat II spotkania: Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka w szkołach i placówkach – Roman Lorens Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

06.10.2021 r. godz.16.00 – Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświaty – Sebastian Stekiel SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

06.10.2021 r. godz.16.00 –  Hortus conclusus Tadeusza Różewicza. Inspiracje poety – prezentacja z wykładem – Tatiana Hołownia/ Małgorzata Kozłowska SPOTKANIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

06.10.2021 r. godz.17.30 – Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki – Agnieszka Ogiegło Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

11.10.2021 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych I spotkanie: „Zastosowanie gier na przedmiotach ekonomicznych” – Anna Kocik Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie Zgłoszenie udziału

11.10.2021 r. godz.16.00 – Zabawy wyciszające w edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska BRAK WOLNYCH MIEJSC – SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

12.10.2021 r. godz.16.00SWIS Nauczycieli Edukacji WczesnoszkolnejTemat I spotkania: „W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ interakcji społecznych na pracę mózgu. – Urszula Ewertowska Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

18.10.2021 r. godz.16.00 – Zabawy aktywizujące uważność dziecka w edukacji wczesnoszkolnej Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

19.10.2021 r. godz. 16.00 – Klasa po pandemii – sytuacje trudne w budowaniu zespołu klasowego – Iwona Haba Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału
UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE  – ZOSTANIE USTALONY NOWY TERMIN 

19.10, 26.10, 02.11.2021 r. godz.16.00-19.00Kurs doskonalący – Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału BRAK WOLNYCH MIEJSC

20.10.2021 r. godz.13.00 – SWIS Nauczycieli BibliotekarzyTemat I spotkania: „Prawo autorskie w szkole” – Edukator DBP/Jadwiga Maszorek Szkolenie online na platformie Click Meeting – Zaproszenie Zgłoszenie udziału   UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE  – ZOSTANIE USTALONY NOWY TERMIN 

25.10.2021 r. godz. 16.00 – W krainie dziecięcych lektur. Praca z tekstem kultury w edukacji wczesnoszkolnej Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziałuBRAK WOLNYCH MIEJSC

27.10.2021 r. godz.17.30 – Matematyka wizualnie – Joanna Świercz/Agnieszka Ogiegło Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.10.2021 r. godz.16.00 – SWIS Szkolnych Doradców ZawodowychTemat I spotkania: „Zintegrowana Strategia umiejętności 2030 – czyli…? Materiały pokonferencyjne” – Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

28.10.2021 r. godz.16.30 – Tutoring językowy jako metoda wsparcia ucznia w czasie pandemii – Marta Richter-Lesicka Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

28.10.2021 r. godz. 11.30-12.30 – Trening twórczości – w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021, którego hasłem jest: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” – Piotr Grzelak / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

28.10.2021 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej – Temat I spotkania: Wykorzystanie regionalnych źródeł historycznych w praktyce edukacyjnej – Małgorzata Kozłowska – Szkolenie stacjonarne w PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


LISTOPAD 2021 r.

04.11.2021 r. godz.9.00 – Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w czasie pandemii – Roman LorensSzkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

09, 16, 23.11.2021 r. godz.16.00-19.00 – II termin – Kurs doskonalący – Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata KinstlerSZKOLENIE STACJONARNE Zaproszenie Zgłoszenie udziału


GRUDZIEŃ 2021 r.

07.12, 14.12, 21.12.2021 r. godz.16.00-19.00Kurs doskonalący – Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

01.10.2021 r. godz.10.00 – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek OświatowychTemat II spotkania: „Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka w szkołach i placówkach – Roman Lorens Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

11.10.2021 r. godz.16.00 – SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Temat I spotkanie: „Zastosowanie gier na przedmiotach ekonomicznych” – Anna Kocik Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie Zgłoszenie udziału

12.10.2021 r. godz.16.00SWIS Nauczycieli Edukacji WczesnoszkolnejTemat I spotkania: „W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ interakcji społecznych na pracę mózgu. – Urszula Ewertowska Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

20.10.2021 r. godz.13.00 – SWIS Nauczycieli BibliotekarzyTemat I spotkania: „Prawo autorskie w szkole” – Edukator DBP/Jadwiga Maszorek Szkolenie online na platformie Click Meeting – Zaproszenie Zgłoszenie udziału   UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE  – ZOSTANIE USTALONY NOWY TERMIN 

27.10.2021 r. godz.16.00 – SWIS Szkolnych Doradców ZawodowychTemat I spotkania: „Zintegrowana Strategia umiejętności 2030 – czyli…? Materiały pokonferencyjne” – Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

01.10.2021 r. godz.10.00 – SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej – Temat I spotkania: Wykorzystanie regionalnych źródeł historycznych w praktyce edukacyjnej – Małgorzata Kozłowska – Szkolenie stacjonarne w PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

(po zebraniu wymaganej grupy uczestników
zostanie ustalony termin)
  

Literatura jako garaż i zapuszczony ogród. Poszerzenie świadomości literackiej wśród uczniów – Tomasz Fijałkowski/ Małgorzata KozłowskaSzkolenie online na platformie Teams –  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Kurs doskonalący – Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska SZKOLENIE STACJONARNE – Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Języków ObcychTemat I spotkania: „Diagnozowanie potrzeb i umiejętności ucznia, modyfikowanie nauczycielskich planów pracy, przygotowanie do egzaminów z języka obcego. Doskonalenie i adaptacja warsztatu pracy nauczycieli języków obcych w warunkach kryzysu COVID-19.” – Marta Richter-Lesicka – Szkolenie online na platformie Teams – Zaproszenie Zgłoszenie udziału


PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 

( online lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – 3 godziny – Iwona Haba  Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny – dr Anna Hildebrandt – Mrozek  Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens  Zgłoszenie

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko  Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota  Zgłoszenie

 


strona główna