Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, kursy, które odbyły się od 01 września 2022 r. do 14 listopada 2023 r.
Zaświadczenia za udział w szkoleniach w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia są już do odbioru.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2023 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Twardogóra.

Informujemy, że w roku 2023 porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli z PCEiK
nie podpisało Miasto i Gmina Międzybórz


GRUDZIEŃ

01.12.2023 r. godzina: 10.00-13.00 – Temat III spotkania – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – „Standardy ochrony małoletnich – nowe obowiązki dyrektorów” – Roman Lorens Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

07.12.2023 r. godzina: 16:00 – „Magia w życiu dziecka. Podążaj za mistrzem. Sztuka świadomego kopiowania. Cafe working” – Urszula Ewertowska Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

12.12.2023 r. godzina: 16:00-19.15 – Temat III spotkania – SWIS Nauczycieli Wychowawców – „Uczenie przyjazne mózgowi. Metody pracy dydaktycznej wpływające na skuteczność uczenia się” Wiktor Makochan / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

13.12.2023 r. godzina: 16:00 – Temat II spotkania – SWIS NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH – „Zarządzanie dobrostanem w edukacji  z wykorzystaniem gry Hel 3” Monika Auguścik / Anna Kocik  Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

13.12.2023 r. godzina: 16:30 – „Dobre intencje, a błędy dorosłych w relacji z dziećmi” – w ramach programu: „ABC WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE” – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online platforma Teams PCEiK   
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

14.11.2023 r. godzina: 13.00 – Temat III spotkania – SWIS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY –  „Techniki relaksacyjne w klasie – jak i kiedy stosowaćJadwiga Maszorek / Edukator DBP Szkolenie online platforma Click Meeting 
Zaproszenie
  Zgłoszenie udziału

14.12.2023 r. godzina: 16:00Temat III spotkania – SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – „Szkoła jako dostarczyciel schematów. Adaptatywne  i szkodliwe zasady oraz schematy, ograniczające satysfakcjonujące funkcjonowanie dziecka w życiu szkolnym i dorosłym” – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


LISTOPAD

06.11.2023 r. godzina: 16.00-18.15 Temat I spotkania – SWIS Nauczycieli Wychowawców – „Wychowawca klasy – jedna osoba wiele ról” – Ryszarda Wiśniewska-PaluchSzkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

06.11.2023 r. godzina: 17.00 Dyskalkulia, gdy prosta matematyka to zawiła metafizyka. – Patrycja Grzyb – Szkolenie online na platformie Teams PCEiK 
Zaproszenie
  Zgłoszenie udziału

09.11.2023 r. godzina: 16.00 – „Dobre intencje, a błędy dorosłych w relacji z dziećmi” – w ramach programu: „ABC WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE” – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Szkolenie online platforma Teams PCEiK   
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

13.11.2023 r. godzina: 16.00-19.00 – Temat II spotkania – SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych  – „Nowoczesne metody pracy doradcy zawodowego. Praca doradcza z obrazem, cechami i wartościami. Grywalizacja” – Renata Dankowska / Ryszarda Wiśniewska-PaluchSzkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

14.11.2023 r. godzina: 16.00 – „Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświaty” – Sebastian Stekiel – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  
Zaproszenie 
 Zgłoszenie udziału

15.11.2023 r. godzina: 13.00 – Temat II spotkania – SWIS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY –  „Bingo literackie – promocja czytelnictwa w bibliotece i na zajęciach literackich” Jadwiga Maszorek / Edukator DBP Szkolenie online platforma Click Meeting 
Zaproszenie
  Zgłoszenie udziału

16.11.2023 r. godzina: 16.00 – Temat I spotkania – SWIS NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH – „Model 4 K – kompetencje XXI wieku” Anna Kocik  Szkolenie online platforma Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

16.11.2023 r. godzina: 16.00 – „Optical art. Zniekształcenie rzeczywistości pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Podążaj za mistrzem. Sztuka świadomego kopiowania. Cafe working” – Urszula Ewertowska Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

21.11.2023 r. godzina: 16.30-19.30 Temat II spotkania – SWIS Nauczycieli Wychowawców – „Interwencja kryzysowa w szkole” – Marta Mikołajczyk/Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK 
Zaproszenie  
Zgłoszenie udziału

21.11.2023 r. godzina: 09.00Certyfikowany Trener Rummikub” – Sławomir Wiechowski – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK Zaproszenie  BRAK WOLNYCH MIEJSC!

24.11.2023 r. godzina: 10.00-13.00 – Temat II spotkania – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – „Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów w roku szkolnym 2023/2024” – Roman LorensSzkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.11.2023 r. godzina: 17:00 – Temat I spotkania – SWIS Nauczycieli Edukacji Matematycznej – „Ocenianie kształtujące na lekcji matematyki” – Agnieszka Ogiegło – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

28.11.2023 r. godzina: 16.30 – Mediacje w szkole – w ramach programu: „ABC WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE” – Marta Mikołajczyk / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Szkolenie online platforma Teams PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Małgorzata Kinstler

♦ TERMINY KONSULTACJI  

indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w roku szkolnym 2023/2024

♦ 14.11.2023 r. – WTOREK ♦
♦ 09.01.2024 r. – WTOREK ♦
♦ 16.01.2024 r. – WTOREK ♦
♦ 20.02.2024 r. – WTOREK ♦
♦ 05.03.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin
♦ 12.03.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin
♦ 19.03.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin
♦ 09.04.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin
♦ 16.04.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin
♦ 23.04.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin

♦ 20.06.2024 r. – WTOREK ♦ Nowy termin

 

Konsultacje odbywać się będą w godzinach od 10.00 do 17.00
na powyższe terminy obowiązują zapisy telefonicznie
pod numerem telefonu: 71 314 01 72 

Podczas konsultacji indywidualnych istnieje możliwość przeanalizowania planu dorobku zawodowego, skonstruowania sprawozdania, przygotowania dokumentacji do komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

♦ TERMINY SZKOLEŃ / KURSÓW DOSKONALĄCYCH
dotyczących awansu zawodowego 

05, 12, 19.12.2023 r. godzina: 16.00 – Kurs doskonalący – Nauczyciel Kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe – kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

30.01, 06.02, 13.02.2024 r. godzina: 16.00 – Kurs doskonalący – Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe – kontynuacja staży – Małgorzata Kinstler Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.02.2024 r. godzina: 16.00 – Nowa ścieżka awansu zawodowego. Zmiany w karcie nauczyciela. Rola i zadania mentora – Małgorzata KinstlerSzkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


♦ SZKOLENIA Z TERMINEM DO USTALENIA
po zebraniu wymaganej grupy uczestników

Potencjał i rozwój. Pedagog–Psycholog–Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – wspólny obszar oddziaływańUrszula Ewertowska – Szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Świadczenie emerytalne nauczycieli w świetle zmian– Anna Kocik / Małgorzata Sokolska / Magdalena Karamon – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

„Zarządzanie dobrostanem w edukacji z wykorzystaniem gry Hel 3Anna Kocik / Monika Auguścik – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


strona główna