Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 20 stycznia 2020 r. do 16 czerwca 2021 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.

 

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok podpisały z PCEiK
następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


 ( online lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – 3 godziny – Iwona Haba  Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny – dr Anna Hildebrandt – Mrozek  Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens  Zgłoszenie

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko  Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota  Zgłoszenie


CZERWIEC 2021 r.

Ewaluacja konkursów przedmiotowych – Ewa Drozd / dr Lidia Sikora08.06.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów – Ostatnie spotkanie –  Podsumowanie pracy szkoły i przedszkola za rok szkolny 2020/2021 – Roman Lorens10.06.2021 r. godz. 9.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Z cyklu: Kultura wizualna w szkole. ŚWIATOBURCZYNIE czyli kobiety, które zmieniały świat – Tatiana Hołownia / Małgorzata Kozłowska – 10.06.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Ewaluacja pracy doradcy zawodowego – Marcin Kuc / Ryszarda Wiśniewska – Paluch14.06.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Efektywne zebrania z rodzicami w klasie pierwszej szkoły podstawowej – Urszula Ewertowska 14.06.2021 r. godz.16.00 – Szkolenie stacjonarne w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury  Zaproszenie Zgłoszenia udziału  ODWOŁANE

W zdrowym ciele zdrowy umysł. Wpływ aktywności fizycznej na pracę mózgu – Urszula Ewertowska 16.06.2021 r. godz.16.30 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie   Zgłoszenia udziału

Jak przetrwać w stresie, w sytuacjach nieoczekiwanych i trudnych oraz przeciwdziałać reakcjom depresyjnym? – Iwona Haba – 16.06.2021 r. godz.16.00 – Szkolenie online na platformie Teams ZaproszenieODWOŁANE

Uczniowski paszport przyszłości czyli rola szkoły i rodziców w rozwijaniu kompetencji zespołowego i samodzielnego uczenia się – Mirosława Berezowska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenia udziału

Rozmowa klasowa postcovidova. Interakcja – komunikacja – relacja – Mirosława Berezowska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenia udziałuSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów – Ostatnie spotkanie –  Podsumowanie pracy szkoły i przedszkola za rok szkolny 2020/2021 – Roman Lorens10.06.2021 r. godz. 9.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenia udziałuAWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

W18 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (kurs doskonalący 12 godz. dydaktycznych) – Małgorzata Kinstler13.04.2021 r., 20.04.2021 r., 27.04.2021 r. godz.16:00 – Szkolenie stacjonarne w PCEiK  
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

♦TERMINY KONSULTACJI♦
♦indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
 Małgorzata Kinstler

DODATKOWY TERMIN KONSULTACJI W CZERWCU:
22.06.2021 r. , – wtorek godziny: 10.00-16.00


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

( po zebraniu wymaganej grupy uczestników zostanie ustalony termin)  

W54 Pokolenie krzywdy, czy korzyści? Znaczenie wartości w obliczu doświadczenia straty – Ryszarda Wiśniewska-Paluch / Iwona Haba  Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

SWIS Nauczycieli Języków Obcych – Temat spotkania – Wykorzystanie narzędzi TIK w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – Marta Richter-Lesicka – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał – o kwalifikacjach oraz potrzebie, możliwości i umiejętności ciągłego uczenia się – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie   Zgłoszenia udziału

W137 Biznesowe podejście do zarządzania karierą –  Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Nowoczesne metody poszukiwania pracy – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenia udziału

W134  Myślenie wizualne w edukacji – talent nie wymagany – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

W132  Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams   Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Profil ucznia ze SPE. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie umiejętności uczenia się – dr Lidia Sikora – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie s t a c j o n a r n e – PCEiK Zaproszenie Zgłoszenia udziału

Budowanie ścieżek edukacji i kariery – o elementach mentoringu i coachingu w szkole – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams
Zaproszenie Zgłoszenia udziału

„Przy małej czarnej o … pięknej kreatywnej matematyce” – Animatorka spotkania: Joanna Palińska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie Zgłoszenia udziału


W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie następujących Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli:

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w nowoczesnej szkole – koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Tik na lekcji języka obcego – rozwijanie kompetencji cyfrowych w procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej♦
Temat przewodni sieci: Edukacja regionalna i patriotyczna wsparciem w doskonaleniu kompetencji kluczowych 
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci: Kompetencje kluczowe. Radzenie sobie z trudnościami i rozwiązywanie problemów 
u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – koordynator sieci dr Lidia Sikora
Planowane działania

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Doradztwo zawodowe w szkole – narzędzia pracy 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Matematyki♦ 
Temat przewodni sieci: Cyfrowy i kreatywny matematyk – koordynator sieci Joanna Palińska

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowuje do wartości, kształtuje postawy i uczy respektowania norm społecznych
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci: Jestem świadomy, znam przepisy prawa – koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0 Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem – koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 


 


strona główna