Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń do sekretariatu. Obecnie są wydawane zaświadczenia za szkolenia, kursy, które odbyły się od 01 września 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Zaświadczenia za udział w szkoleniach w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia trwające w bieżącym roku szkolnym będą do odebrania w czerwcu.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie online  Zgłoszenia udziału

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika.


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2024 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica,  Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Twardogóra.

Informujemy, że w roku 2024 porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli z PCEiK
nie podpisało Miasto i Gmina Międzybórz, Miasto i Gmina Syców, Gmina Dziadowa Kłoda


CZERWIEC 2024

06.06.2024 r. godz.10:00-14:30 – „Kadry w jednostce oświatowej” – Roman Lorens – szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

07.06.2024 r. godz.10:00-14:30SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – Temat IX ostatniego spotkania: „Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły za rok 2023/2024. podsumowanie pracy sieci” – Roman Lorens – szkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie

13.06.2024 r. godz.15:00-18:00 – SWIS Nauczycieli Wychowawców – Temat V ostatniego spotkania: „Nauczyciel jako lider zespołu klasowego – niezbędne myślenie i kompetencje” – Iwona Haba/ Ryszarda Wiśniewska-PaluchSzkolenie online na platformie MsTeams PCEiK  Zaproszenie


MAJ 2024

09.05.2024 godz.16:00-19:00 – „Trudny uczeń i trudny rodzic w praktyce szkolnej. Jak sobie radzić z sytuacjami trudnymi? W ramach Programu: „ABC wychowawczo-profilaktyczne” – Iwona Haba Szkolenie online na platformie MsTeams PCEiK  Zaproszenie  ODWOŁANE

09.05.2024 r. godz. 10:00 – IV spotkanie kursu doskonalącego – Temat: „Potencjał i rozwój. Pedagog – Psycholog – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – wspólny obszar oddziaływań.” – Urszula EwertowskaSzkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  LISTA ZAMKNIĘTA

10.05.2024 r. godz. 10:00-13:00 – SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – Temat VIII spotkania: „Ruch kadrowy w r. szk. 2024/2025” – Roman Lorens – Szkolenie online na platformie MsTeams PCEiK

20.05.2024 r. godz. 16:00-17:30 – Nowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – Małgorzata Iwańska/ Małgorzata BilskaSzkolenie stacjonarne w siedzibie PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

20.05.2024 r. godz.17:00-18:30 – „Krytyczne myślenie na lekcji matematyki – mapy rozwiązywania problemów” – Agnieszka Ogiegło – Szkolenie online na platformie MsTeams PCEiK  Zaproszenie ODWOŁANE

27.05.2024 r. godz.17:00-18:30 – SWIS Nauczycieli Edukacji Matematycznej – Temat III ostatniego spotkania: „Metody aktywne na lekcji matematyki, zajęcia w terenie” – Agnieszka OgiegłoSzkolenie online na platformie MsTeams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

27.05.2024 r. godz. 17:00-19:15 – SWIS Nauczycieli edukacji Wczesnoszkolnej – Temat V ostatniego spotkania: „Podsumowanie pracy sieci edukacji wczesnoszkolnej” – Urszula Ewertowska – Szkolenie na platformie MsTeams PCEiK  Zaproszenie  


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Małgorzata Kinstler

♦ TERMINY KONSULTACJI  

indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w roku szkolnym 2023/2024
 
♦ 21.05.2024 r. – WTOREK ♦
♦ 28.05.2024 r. – WTOREK ♦
♦ 04.06.2024 r. – WTOREK ♦

♦ 18.06.2024 r. – WTOREK ♦ 

Konsultacje odbywać się będą w godzinach od 10.00 do 17.00
na powyższe terminy obowiązują zapisy telefonicznie
pod numerem telefonu: 71 314 01 72 

Podczas konsultacji indywidualnych istnieje możliwość przeanalizowania planu dorobku zawodowego, skonstruowania sprawozdania, przygotowania dokumentacji do komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 


♦ SZKOLENIA Z TERMINEM DO USTALENIA
po zebraniu wymaganej grupy uczestników

Świadczenie emerytalne nauczycieli w świetle zmian– Anna Kocik / Małgorzata Sokolska / Magdalena Karamon – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

„Zarządzanie dobrostanem w edukacji z wykorzystaniem gry Hel 3Anna Kocik / Monika Auguścik – Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału


strona główna