Szkolenia

Zapraszamy uczestników po odbiór zaświadczeń za szkolenia do sekretariatu. Wydawane są tylko i wyłącznie zaświadczenia za szkolenia, które odbyły się od 20 stycznia 2020 r. do 15 marca 2021 r.

Zgłoszenie na szkolenie polega na wypełnieniu Zgłoszenia udziału

W przypadku zgłoszenia telefonicznego pod numerami: 607-158-071 lub 71 795-30-91, prosimy o wypełnienie Zgłoszenia udziału

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami związanymi z technicznymi rozwiązaniami dostępności do szkoleń prowadzonych w PCEiK na platformie Teams informujemy, że  przed każdym szkoleniem służymy pomocą pod numerami telefonu: 71 314 01 72 oraz 607 158 071

Sugerujemy wcześniejszą próbę logowania i w razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem PCEiK p. Pauliną Jabłońską, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Serdecznie zapraszamy.

 

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok podpisały z PCEiK
następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.PROPOZYCJE SZKOLEŃ DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


 ( online lub stacjonarnie w miejscu pracy nauczycieli  )

Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej – 3 godziny – Iwona Haba  Zgłoszenie

Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzienności edukacyjnej ? – 4 godziny – Iwona Haba Zgłoszenie

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii – 2 godziny – dr Anna Hildebrandt – Mrozek  Zgłoszenie

Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość – 2 godziny – Roman Lorens  Zgłoszenie

Edukacja zdalna z Microsoft Teams – kurs doskonalący – 20 godzin – Paweł Weliczko  Zgłoszenie

Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK – 4 godziny Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole – 4 godziny – Wiktor Szanin  Zgłoszenie

Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych – 3 godziny Stanisław Lota  Zgłoszenie


MAJ 2021 r.


Likwidacja części poradni oraz szkół specjalnych lub przekształcenia  ich w jednostki innego typu – główne założenia projektu MEiN „EDUKACJA DLA WSZYSTKICH” –Roman Lorens – 10.05.2021 r. godz. 16.00 –Szkolenie online na platformie Teams
Zaproszenie
    O D W O Ł A N E

Uczeń z autyzmem w placówce ogólnodostępnej – zachowania niepożądane (wychowanie przedszkolne i I etap edukacyjny)dr Lidia Sikora – 11.05.2021 r. godz. 17.00 – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Matura 2023. Nowa forma egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych – Roman Lorens – 12.05.2021 r. godz.16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie   O D W O Ł A N E 

SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – Temat IV spotkania – Alternatywne metody doskonalenia zawodowego dla nauczyciela – warsztat dla ambitnych – Anna Płoska/ Ryszarda Wiśniewska Paluch 12.05.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Matematyki – Temat III spotkania – Narzędzia informatyczne eTwinning – Joanna Palińska 12.05.2021 r. godz. 17.00 – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska – 17.05.2021 r. godz. 16.30 – Szkolenie online na platformie Teams 
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W63 Życie i edukacja w warunkach zmiany. Zmiana jako stres i rozwój – Iwona Haba – 18.05.2021 r. godz. 16.00 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenie udziału

Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne – Urszula Ewertowska – 20.05.2021 r. godz. 16.30 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – Temat V ostatniego spotkania – Diagnoza i warsztat pracy doradcy zawodowego – Marcin Kuc/ Ryszarda Wiśniewska – Paluch – 20.05.2021 r. godz.16.00 – Szkolenie online na platformie  Zaproszenie Zgłoszenie udziału

W138 Uczenie się przez całe życie, czyli jak zaszczepić w sobie kompetencję jutra? – Anna Płoska/ Ryszarda Wiśniewska – Paluch – 25.05.2021 r. godz. 17.30 – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenie udziału

W125 Nauczyciele i uczniowie–o sprzymierzeńcach rozwoju, autonomii i budowaniu satysfakcjonujących relacji. Od autorefleksji nauczyciela do satysfakcjonujących relacji z dziećmi i ich rozwoju oraz skutecznej współpracy z rodzicami. – Iwona Haba – 26.05.2021 r. godz. 16.00Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie Zgłoszenie udziału


NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH PONIŻSZYMI
TEMATAMI SZKOLEŃ PROSIMY O ZAPISY

( po zebraniu wymaganej grupy uczestników zostanie ustalony termin )

W54 Pokolenie krzywdy, czy korzyści? Znaczenie wartości w obliczu doświadczenia straty – Ryszarda Wiśniewska-Paluch / Iwona Haba  Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Języków Obcych – Temat spotkania – Wykorzystanie narzędzi TIK w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – Marta Richter-Lesicka – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał – o kwalifikacjach oraz potrzebie, możliwości i umiejętności ciągłego uczenia się – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału 

W137 Biznesowe podejście do zarządzania karierą –  Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Nowoczesne metody poszukiwania pracy – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W134  Myślenie wizualne w edukacji – talent nie wymagany – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams   Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

W132  Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego – Anna Płoska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams   Zaproszenie   Zgłoszenie udziału

Profil ucznia ze SPE. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie umiejętności uczenia się – dr Lidia Sikora – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie s t a c j o n a r n e – PCEiK Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

Budowanie ścieżek edukacji i kariery – o elementach mentoringu i coachingu w szkole – Iwona Haba / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

„Przy małej czarnej o … pięknej kreatywnej matematyce” – Animatorka spotkania: Joanna Palińska Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób – Szkolenie online na platformie Teams Zaproszenie  Zgłoszenie udziałuAWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

W18 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (kurs doskonalący 12 godz. dydaktycznych) – Małgorzata Kinstler13.04.2021 r., 20.04.2021 r., 27.04.2021 r. godz.16:00 – Szkolenie stacjonarne w PCEiK  
Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

♦TERMINY KONSULTACJI indywidualnych dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego♦
 Małgorzata Kinstler
04.05.2021 r. , 11.05.2021 r. , 18.05.2021 r. , 25.05.2021 r. , – wtorki godziny: 10.00-16.00
DODATKOWE TERMINY KONSULTACJI W CZERWCU:
08.06.2021 r. , 15.06.2021 r. – wtorki godziny: 10.00-16.00SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

SWIS Nauczycieli Przedmiotów zawodowych – Temat II spotkania – Etyka w biznesie – etyczny wymiar zarządzania Anna Kocik / dr Katarzyna Kulig-Moskwa – 07.04.2021 r. godz. 16.00  Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi – Temat III spotkania – Jak wspierać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwiązywaniu problemu? dr Lidia Sikora – 13.04.2021 r. godz. 16.00 Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Wychowawców – Temat IV spotkania – Socjoterapia w pracy wychowawcy – Ryszarda Wiśniewska-Paluch / Marcin Kuc 13.04.2021 r. godz. 16.00  Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – Temat V spotkania – Dlaczego kompetencje są ważne ? – szkolna mapa kompetencji Jadwiga Maszorek / Edukator DBP – 15.04.2021 r. godz. 13.00 – Szkolenie online na platformie Click Meeting  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Nauczycieli Matematyki – Temat II spotkania – Załóż projekt eTwinning Joanna Palińska / Agnieszka Ogiegło – 21.04.2021 r. godz. 16.00  Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie  Zgłoszenie udziału

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Temat V spotkania Organizacja pracy szkoły w świetle aktualnych przepisów – Roman Lorens – 23.04.2021 r. godz. 10.00Szkolenie online na platformie Teams  Zaproszenie   Zgłoszenie udziału


W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie następujących Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli:

♦SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych♦ 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w nowoczesnej szkole – koordynator sieci Roman Lorens 

♦SWIS Nauczycieli Języków Obcych♦ 
Temat przewodni sieci: Tik na lekcji języka obcego – rozwijanie kompetencji cyfrowych w procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej♦
Temat przewodni sieci: Edukacja regionalna i patriotyczna wsparciem w doskonaleniu kompetencji kluczowych 
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

♦SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi♦
Temat przewodni sieci: Kompetencje kluczowe. Radzenie sobie z trudnościami i rozwiązywanie problemów 
u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – koordynator sieci dr Lidia Sikora
Planowane działania
Zgłoszenie udziału

♦SWIS Nauczycieli Wychowawców♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Doradców Zawodowych♦
Temat przewodni sieci: Doradztwo zawodowe w szkole – narzędzia pracy 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

♦SWIS Nauczycieli Matematyki♦ 
Temat przewodni sieci: Cyfrowy i kreatywny matematyk – koordynator sieci Joanna Palińska

♦SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej♦
Temat przewodni sieci: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowuje do wartości, kształtuje postawy i uczy respektowania norm społecznych
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

♦SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych♦ 
Temat przewodni sieci: Jestem świadomy, znam przepisy prawa – koordynator sieci Anna Kocik 

♦SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy♦ 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0 Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem – koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 


 


strona główna