Konkursy PCEiK w wykazie Kuratorium Oświaty

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury uzyskało akceptację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zamieszczenie 14 powiatowych konkursów w wykazie zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. W piśmie skierowanym do placówki znalazło się stwierdzenie, że regulaminy tych konkursów spełniają wymogi określone przez Kuratorium.

Lista konkursów organizowanych przez PCEiK  ujętych w  wykazie kuratoryjnym:

 1. IV Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne
 2. XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
 3. Powiatowy Konkurs Plastyczny – Dolny Śląsk. Pejzaż zapamiętany
 4. XVII Powiatowy Konkurs Historyczny – II Rzeczpospolita w latach 1918 – 1922
 5. V Powiatowy Konkurs Informatyczny – Od algorytmu do programu komputerowego
 6. V Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka angielskiego
 7. V Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka niemieckiego
 8. XVIII Powiatowy Konkurs Literacki – Szukam przyjaciela…
 9. IX Powiatowy Konkurs Historyczny O Polskę niepodległą – Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1970 – 1981
 10. III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
 11. III Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej – Znam język ojczysty
 12. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej
 13. XVI Powiatowy konkurs Wiedzy o Społeczeństwie – Aktywność społeczna w państwie demokratycznym
 14. XII Powiatowy Konkurs SUDOKU

strona główna