Akcja Zima w PCEiK pod hasłem „Zimowa podróż po Afryce”

Tegorocznym hasłem przewodnim  Akcji Zimy w PCEiK  była „Zimowa podróż po Afryce”. W zajęciach uczestniczyły dzieci z kół zainteresowań działających w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Opiekę nad uczestnikami sprawowali instruktorzy: Daria Olszówka, Anita Tomala-Najmrodzka, Karolina Kalcowska, Beata Szynol i Tomasz Zaręba.

Oferta zajęć obejmowała zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne oraz gry, zabawy ruchowe i quizy. Dzieci poznawały geografię i kulturę Czarnego Lądu.

Uczestnicy wraz instruktorami przygotowali przedstawienie pt.  „Zimowa podróż po Afryce”, w którym wykorzystano scenografię zrobioną podczas zajęć. Były to maski afrykańskie, plansze z mapą Afryki wraz z florą i fauną Czarnego Lądu. Przedstawienie inspirowane było muzyką afrykańską.

Na zakończenie zajęć odbyła się prezentacja przedstawienia pt. „Dźwięki i kolory Afryki”, na które zaproszeni zostali rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczestników zajęć.


strona główna