Konferencja : Dziedzictwo Kresów – projekt „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”.

14 listopada w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury miała miejsce konferencja pt.: „Dziedzictwo Kresów”. Treści poruszane w trakcie spotkania dotyczyły dziejów mieszkańców polskich kresów wschodnich i kontynuacji ich tradycji na kresach zachodnich, na Dolnym Śląsku. Działanie to PCEiK zrealizował we współpracy z DODN we Wrocławiu w ramach projektu „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”.

Na początku w klimat spotkania wprowadziła zebranych wychowanka zajęć wokalnych PCEiK Paulina Wróbel piosenką o lwowskich Orlętach. Następnie głos zabrali kolejni mówcy.

Pierwszym prelegentem tego wieczoru był Stanisław Srokowski – poeta, publicysta, tłumacz, kresowianin, autor opowiadań, na podstawie których został nakręcony film „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. Jego wypowiedź dotyczyła wielkości i dramatu polskich kresów wschodnich.

Następnie głos zabrała pani Małgorzata Lubańska  konsultant DODN we Wrocławiu, która poruszyła w swym wystąpieniu problem edukacji regionalnej oraz tożsamości Dolnoślązaków.

Trzecią prelegentką była p. Mirosława Berezowska, konsultantka PCEiK. Jej opowieść dotyczyła dziejów rodziny – kresowian, których losy były doskonałą ilustracją wcześniejszych wystąpień.

 

Słuchacze – uczestnicy konferencji  twierdzili, iż mieli niesamowitą okazję spotkać się z żywą historią tamtych ziem.


strona główna