Pierwsze posiedzenie nowej Rady Rodziców MDK

W dniu 26.09.2017 r. odbyło się zebranie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do PCEiK. Jednym z punktów zebrania było powołanie  Rady Rodziców.  Jej skład publikujemy w zakładce Rada Rodziców. Podczas spotkania m.in. ustalono również wysokość składki na fundusz Rady Rodziców, która w tym roku wynosi 80 zł od dziecka. Jednocześnie Rada przyjęła wniosek, iż rodziny, w których z zajęć korzysta więcej niż dwoje dzieci, nie muszą wnosić opłaty za trzecie i kolejne dziecko. Informujemy również, że opłata na Radę Rodziców nie jest obowiązkowa, niemniej jednak liczymy na ten niewielki wkład z Państwa strony.

Składkę prosimy wpłacać w terminie do 20.10.2017 r. na rachunek bankowy:

nazwa: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

nr: 43 9584 0008 2001 0013 6549 0001

tytułem: imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć

Równocześnie informuję, iż środki funduszu Rady Rodziców wspierają każde z kół, które jest organizowane przez PCEiK.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Zaleśkiewicz

sekretarz Rady Rodziców


strona główna