ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SIECIACH WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności. Udział nauczycieli w pracach sieci umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów, wybór kierunku rozwoju, analizę przykładów dobrych praktyk, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w pracach sieci, korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Nowy system doskonalenia adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych powiatu oleśnickiego. Stanowi doskonałe uzupełnienie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty, konsultacje.

 

ZASADY ORGANIZACJI SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SIECI?

ODPŁATNOŚĆ DLA CZŁONKÓW SIECI

ODPŁATNOŚĆ DLA NAUCZYCIELI, KTÓRZY NIE SĄ CZŁONKAMI SIECI?

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


strona główna