Uwaga! Rekrutacja dla uczestników zajęć w PCEiK

Rodzice wychowanków zajęć stałych PCEiK mogą w dn. 1- 23 czerwca składać deklaracje kontynuacji  uczestnictwa dziecka w zajęciach w roku szkolnym 2017/18.  W tym celu należy pobrać wniosek i po wypełnieniu osobiście złożyć w pokoju nr 25. Uczniowie pełnoletni wypełniają i składają wniosek samodzielnie.

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie PCEiK.

Regulamin Rekrutacji


strona główna