III Powiatowy Festiwal Sztuki

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III Powiatowym Festiwalu Sztuki   „Tanecznym krokiem”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Wojciech Kociński Starosta Oleśnicki.

III Powiatowy Festiwal Sztuki „Tanecznym krokiem” to projekt wieloetapowy, kierowany do uczniów wszystkich etapów kształcenia. Nadrzędnym celem Festiwalu jest ukazanie walorów tańca w integracji grupy, propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców, rozwój ich pasji i zainteresowań.

 

W ramach Festiwalu proponujemy następujące działania:

  • 17 maja 2017 r. –  Kolor, ruch, taniec….” – temat konkursu plastycznego (regulamin konkursu dostępny na stronie pceik.pl ). Ostateczny termin przekazania prac do PCEiK – 12.05.2017 r.

Osoby i instytucje wspierające:

  • komisja konkursowa w składzie: Kamilla Kasprzak, Marzena Klimowicz, Anita Tomala-Najmrodzka,
  • nagrody dla laureatów – PCEiKw Oleśnicy.

 

  • 20 maja 2017 r.„Przyjdź i zatańcz z nami”tereny zielone przyległe do PCEiK  w Oleśnicy, sala lustrzana w PCEiK oraz sala gimnastyczna w II LO im. ks. J. Twardowskiego w Oleśnicy.

Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, pamięć ruchową, spostrzegawczość oraz koncentrację. Przyjdź, a zaspokoimy Twoją naturalną potrzebę ruchu. Proponujemy udział w warsztatach tanecznych, wspólnej zabawie, która stanie się źródłem radości. Warsztaty oparte na ćwiczeniach ruchowych, zadaniach improwizacyjnych i ułożonych frazach tanecznych poprowadzą:

  • Michał Majkel Kalcowski i Klaudia Antos (od 15.00 do 18.00 – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – max. 100 osób, sala gimnastyczna),
  • Karolina Kalcowska z osobą towarzyszącą (od 16.00 do 18.00 – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – max. 20 osób, sala lustrzana),
  • Klaudia Skadorwa (od 16.00 do 18.00 – uczestnicy zajęć gimnastyki artystycznej w PCEiK, sala dydaktyczna lub tereny zielone przyległe do PCEiK).

 

  • 20 maja 2017 r.  –  Kolacja Mistrzów

Wieczorne spotkanie  ze sztuką jest organizowane w PCEiK – Galeria 56. W działaniu uczestniczą  instruktorzy tańca, laureaci konkursu plastycznego oraz reprezentacje grup tanecznych. Podczas Wieczoru ze Sztuką jest udostępniona wystawa pokonkursowa, nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „ Kolor, ruch, taniec….”.

Zgłoszenia uczniów zainteresowanych udziałem w warsztatach tanecznych przyjmujemy do 12 maja 2017 r.  na adres mailowy: pceik@pceik.pl lub telefonicznie 71 314 01 72 wew. 25. Z powodu ograniczonej ilości miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie uczniów udziałem w działaniach Festiwalu. Mam świadomość, że bez Państwa pomocy realizacja tych zamierzeń nie będzie możliwa. Z góry dziękujemy za współpracę i życzliwość.

Harmonogram działań

Karta zgłoszeniowa – Noc ze Sztuką


strona główna