V Powiatowy Konkurs Historyczny dla gimnazjalistów i podsumowanie projektu edukacyjnego

O Polskę niepodległą . Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944 – 1956.   (…) ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy.  Tak brzmi pełna nazwa V już z kolei konkursu historycznego dotyczącego walki Polaków o wolną ojczyznę. W tym roku z problematyką niepodległościową zmierzyły się zespoły  z 4 gimnazjów – Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 z Oleśnicy, Gimnazjum z Sycowa i Gimnazjum nr 1 z Twardogóry.

Konkursowi towarzyszyło uroczyste zamknięcie wystawy „Żołnierze podziemia antykomunistycznego na Dolnym Śląsku”. Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w działania projektowe zostali uhonorowani dyplomami oraz publikacjami IPN, które będą służyć szerszej edukacji historycznej.

Gościem spotkania była p. Iwona Chowańska, która reprezentowała Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN we Wrocławiu. Wygłosiła ona dla zebranych prelekcję:  Polska szuka Bohaterów. O poszukiwaniach Żołnierzy Wyklętych w  Polsce.  Jako pomysłodawczyni i pierwsza organizatorka Pceik-owskiego Konkursu,  wraz z p. Przemysławem Strzelcem (LO w Sycowie), autorem testu, pełniła  również obowiązki jurora.


strona główna