Zapraszamy gorąco do udziału w konferencji „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” Kraków 6 – 8 kwietnia 2017 r.

Szanowni Nauczyciele-Humaniści!

W czasie naszego pierwszego, wrześniowego spotkania  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych zapoznałam Państwa z ramowym planem i tematyką naszych  kolejnych spotkań.

Z wielkim zapałem i pracowitością zabraliście się Państwo do zbierania materiału do  Małego słownika slangu młodzieżowego, który stanie się efektem końcowym projektu W obronie języka ojczystego. Zaprezentowane na ostatnim spotkaniu Sieci słowniczki z różnych środowisk uczniowskich – zachęciły nas do kolejnych zadań projektu.

Jestem pełna podziwu dla Państwa pracowitości i aktywności Waszych uczniów. Mam nadzieję, że następne, lutowe spotkanie znowu będzie okazją do prezentacji dokumentacji językowych zaniedbań  w naszym  środowisku społecznym. Tym samym priorytetowy cel  narodowy artykułowany przez Pana  Profesora  Bralczyka, Puzyninę na XI Kongresie Obywatelskim w Warszawie: troska o poprawność  języka ojczystego – zostanie osiągnięty.

Wspomniałam też o wizycie studyjnej w Krakowie, w czasie której planowaliśmy uczestnictwo w konferencji i wycieczkę do Opactwa Tynieckiego, w którym może uda nam się porozmawiać ze słynnym Ojcem Leonem (Knabitem) oraz młodym i zdolnym Szymonem Hiżyckim,od niedawna przeorem zakonu benedyktynów, spotkać z młodą i utalentowaną polonistką, teatrologiem i  pisarką Zośką Papużanką (Paszport Polityki za powieść Szopka):

 http://krytycznymokiem.blogspot.com/2012/10/szopka-zofia-papuzanka.html.

Mam nadzieję na inne „krakowskie desery intelektualne”, o ile tylko   pozwoli czas. Proszę zatem o przemyślenie swojego akcesu i zgłoszenie uczestnictwa , możliwe najszybciej. Wiąże się to z promocją kosztów uczestnictwa (im szybciej, tym taniej)  i załatwieniem wszystkich  formalnych spraw.

Przydatne informacje dotyczące tematyki konferencji, kosztów uczestnictwa i noclegów  znajdują się poniżej :

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy gorąco do udziału w konferencji

„Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji”,

organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 roku.

Przydatna polityka edukacyjna i codzienna praca, w której wykorzystuje się wnioski z badań i doświadczenie praktyków to dążenie wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem systemów edukacyjnych na całym świecie. Celem konferencji będzie krytyczna refleksja nad praktyką i tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji.

Wychodząc z założenia, iż edukacja może zmieniać świat, pragniemy wesprzeć szkoły oraz inne formalne i nieformalne inicjatywy ułatwiające uczenie się w realizowaniu zadań wynikających z wyzwań współczesności. Koniecznym warunkiem sukcesu jest wykorzystywanie refleksji teoretycznej w projektowaniu środowisk uczenia się i korzystaniu z danych w procesie decyzyjnym przy jednoczesnej wrażliwości badaczy na realne potrzeby uczniów, nauczycieli, dyrektorów i społeczeństw.

Konferencja umożliwi dialog między praktykami a teoretykami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania. Świadomi silnego rozdziału między badaczami a praktykami zapraszamy dyrektorów szkół i wszystkich placówek edukacyjnych, nauczycieli, osoby zajmujące się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, samorządowców i wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja w Polsce, Europie i na świecie potrzebuje interdyscyplinarnego i otwartego dialogu na temat sposobów rozwiązywania problemów stojących przed edukacją.

Instytut Spraw Publicznych wypracował sposób organizacji i prowadzenia takich konferencji umożliwiający wymianę poglądów oraz formułowanie wniosków służących praktyce szkolnej. Pomocne było w tym doświadczenie zdobyte dzięki organizowaniu dużych konferencji w czasie trwania, prowadzonych przez ISP UJ, programów skoncentrowanych na wprowadzeniu ewaluacji do nadzoru pedagogicznego i przygotowania mechanizmów szkolenia, doskonalenia i wsparcia przywódców edukacyjnych. Zaproponujemy więc przestrzeń, w której możliwy będzie dostęp do różnorodnych form aktywności ułatwiających dialog wszystkich zainteresowanych rozwojem systemu edukacji, szkół, grup i jednostek. Podczas konferencji rozmowy toczyć się będą podczas wykładów, sesji plakatowych, mini-warsztatów i prezentacji.

Zapraszamy do wygłoszenia krótkiego referatu, przeprowadzenia warsztatu, przygotowania plakatu lub uczestniczenia w konferencji bez wystąpienia. Wszystkie wystąpienia będą omawiane i dyskutowane.

Prezentacje, teksty, warsztaty, plakaty i opisy dobrych praktyk dotyczyć powinny głównie: polityki oświatowej, procesu uczenia się, organizacji i zarządzania tym procesem, przywództwa edukacyjnego, ewaluacji i refleksji nad praktyką edukacyjną, współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły. Możliwe jest też wprowadzenie innych zagadnień uzasadnionych przez prelegentów.

Dorobek naukowy konferencji w postaci tekstów przygotowanych przez prelegentów i zaakceptowanych przez redakcję upubliczniony zostanie w czasopiśmie naukowym Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ.

Państwa wkład jest dla nas szczególnie ważny. Zapraszamy więc gorąco do prezentacji referatów, plakatów lub mini-warsztatów lub do udziału w konferencji bez prezentacji.

 

Zapraszamy serdecznie

Kierownik Zakładu Zarządzania w Edukacjidr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJdr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska


http://www.isp.uj.edu.pl/wspolpraca-dialog-profesjonalizm-w-edukacji

Zgłoszenia proszę dokonać w sekretariacie PCEiK-u  do 28 lutego 2017 roku.

Mirosława Berezowska


strona główna