„Noc z przyrodą” w Powiecie Oleśnickim – zapraszamy na spotkanie organizacyjne

Z a p r a s z a m y

 

zainteresowanych organizacją działania dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz koordynatorów z ramienia szkoły na spotkanie:

Organizacja „Nocy z przyrodą” w Powiecie Oleśnickim

na wszystkich etapach edukacyjnych.

Termin:  16 listopada 2016 r. o godzinie: 12.00

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Osoby prowadzące:  dr Józef Krawczyk, Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktoranci i studenci.

Cele:

Ustalenie planu działań związanych z organizacją „Nocy z Przyrodą” w Powiecie Oleśnickim na każdym poziomie edukacyjnym.

Zagadnienia:

Ustalenie zasad wyboru szkół współorganizujących akcję.

Ustalenie terminarza działań.

Ustalenie zasad rekrutacji uczestników akcji na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Deklaracja uczestnictwa w „Nocy z Przyrodą”.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10.11.2016 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie  go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny


strona główna