II Powiatowy Festiwal Sztuki – podsumowanie działań

Zakończył się II Powiatowy Festiwal Sztuki, organizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli:

Starosta Oleśnicki – pan Wojciech Kociński

Burmistrz Oleśnicy – pan Michał Kołaciński

Wójt Gminy Oleśnica – pan Marcin Kasina

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – pan Cezary Przybylski

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – prof. nadz. Wojciech Pukocz

Działania festiwalowe odbywały się dzięki wsparciu instytucji obejmujących je patronatem oraz dzięki pomocy innych instytucji, w tym: Miejskiej Gospodarki Komunalnej, Sekcji Dróg Miejskich, Firmie Dolmat Sp. z o.o., M-Studio, Firmie Produkcyjno-Usługowej „Drewbud”, Hurtowni Farb „Chemar” Sp. j.

Nadrzędnym celem Festiwalu, jako projektu edukacyjnego, jest rozwijanie kreatywności  i  twórczości u dzieci i uczniów z placówek oświatowych i szkół powiatu oleśnickiego.

Prace powstałe w trakcie Festiwalu są prezentowane w Galerii 56, w Wieży Ciśnień  i w przestrzeni miejskiej (Plac Zwycięstwa, Park nad Stawami, Rondo 750 – lecia Oleśnicy, teren przy Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym, Bramie Wrocławskiej).

Inicjatorkami działań realizowanych w ramach II Powiatowego Festiwalu Sztuki były nauczycielki – instruktorki MDK w PCEiK w Oleśnicy: Pani Kamilla Kasprzak, Pani Marzena Klimowicz i Pani Anita Tomala-Najmrodzka

Festiwal rozpoczął się 22 kwietnia na Placu Zwycięstwa, różnorodnymi działaniami plastycznymi, tanecznymi i muzycznymi dzieci i młodzieży. W działaniu tym zatytułowanym „Przyjdź i zostaw swój kolor” wzięły udział dzieci z oleśnickich przedszkoli wraz z opiekunami oraz uczniowie ze szkół podstawowych w Oleśnicy z nauczycielami. W tym dniu został również rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w ramach Festiwalu pt. „Czy różowo, czy skrzydlaście, ale zawsze …”. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Starosta Oleśnicki – Pan Wojciech Kociński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Oleśnickiego  – Pani Małgorzata Iwańska oraz  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Pani Grażyna Dłubakowska.

Przy współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Smolnej Panem Dariuszem Rzepką i nauczycielek tej  szkoły Pani  Barbary Witkowskiej i Pani Doroty Ignasiak w dniu 6.05.2016 r. odbył się Wieczór ze Sztuką pt. „Różowe ślady i malarskie pióra”, na którym uczniowie z kilku szkół podstawowych: SP nr 2 w Oleśnicy, SP nr 4 w Oleśnicy, SP nr 7 w Oleśnicy, SP nr 8 w Oleśnicy, SP w Ligocie Polskiej, SP w Smolnej, wraz z opiekunkami: panią Dorotą Jednoróg, panią Marzeną Klimowicz, panią Koriną Sosnowską, panią Małgorzatą Furmanek stworzyli różnorodne instalacje. Działania festiwalowe wsparła także nauczycielka z SP w Ligocie Małej Pani Edyta Gajewska. Efekty twórczości uczniów szkół podstawowych były eksponowane w Wieży Ciśnień w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach II Powiatowego Festiwalu Sztuki w dniu 7 maja b.r. było  Śniadanie Mistrzów  w Różu „INTROSPEKCJA  R-56” w PCEiK skierowane do młodzieży w wieku od 11 do 21 roku życia. Działania plastyczne w trakcie śniadania mistrzów miały na celu rozwijać, kreować młodych artystów. Efekty tych działań można było również obejrzeć podczas ogólnopolskiej Nocy Muzeów.

Noc ze Sztuką pt. „Nocne rozmowy w chmurach”- 13/14 maja 2016 r., odbyła się dzięki otwartości Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Oleśnicy Pani Anny Klimkowskiej oraz zaangażowaniu nauczycielek tej szkoły Pani Magdaleny Stojko i Pani Bożeny Kuli. W ramach Nocy artystyczne działanie podjęli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracę uczniów wspierały nauczycielki: Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy Pani Stanisława Bulanda, Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy Pani Marlena Waga, Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy Pani Anna Żarnecka oraz Pani Marzena Śliwka.  Wytwory uczniów są eksponowane w Wieży Ciśnień oraz na skwerze na Placu Zwycięstwa.

Podsumowaniem II Powiatowego Festiwalu Sztuki były „Różowa Noc Muzeów” – ”Różowa Kolacja Mistrzów”. W dniu 14  maja 2016r. odbył się wernisaż wystawy „Introspekcje 56” w Galerii 56.  Prezentacja prac plastycznych dla zwiedzających została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów w Galerii 56 i w Wieży Ciśnień.

Działania festiwalowe odbyły się przy aktywnym udziale i zaangażowaniu wszystkich pracowników PCEiK.

Zdjęcia z poszczególnych działań festiwalowych są dostępne w galerii na stronie www.pceik.pl w folderach: II Powiatowy Festiwal Sztuki „Bądź sTwórcą” – Plac Zwycięstwa, SP w Smolnej II Festiwal Sztuki – Wieczór ze Sztuką „Różowe ślady i malarskie pióra”, GGO II Powiatowy Festiwal sztuki – „Nocne rozmowy w chmurach”, Kolacja Mistrzów – II Powiatowy Festiwal Sztuki, Prace w przestrzeni miejskiej – II Powiatowy Festiwal Sztuki, Wieża Ciśnień – Noc Muzeów – II Powiatowy Festiwal Sztuki.


strona główna