VI Ogólnopolski Tydzień Kariery

 

 

Lokalne Centrum Informacji Zawodowej działające przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP i Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy po raz szósty organizuje Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiecie Oleśnickim, który w tym roku jest obchodzony w dniach 20-26 października 2014 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wsparcie dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych chce tym razem skierować uwagę opinii publicznej na kontakt z żywym rynkiem pracy, zmieniającymi się potrzebami pracodawców, a tym samym pomóc młodzieży w poruszaniu się po rynku pracy, we właściwym określeniu kompetencji oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

 


strona główna