Projekt Młodzi w grze

W październiku 2014 roku Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy we współpracy
z wrocławskim Towarzystwem Edukacji Obywatelskiej (TEO) zainicjowało realizację projektu edukacyjnego pod hasłem Młodzi w grze.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego główne założenie to podniesienie kompetencji obywatelskich.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do przeprowadzenia gry miejskiej z udziałem przedstawicieli różnych środowisk lokalnych. Młodzi uczestnicy samodzielnie stworzą scenariusze swoich gier, następnie będą rekrutować jej uczestników, a wreszcie sami ją przeprowadzą.

Do realizacji zadań służyć będą zajęcia warsztatowe i spotkania konsultacyjno – doradcze prowadzone przez trenerów TEO, a także platforma internetowa zawierająca podstawowe informacje o celach i sposobach realizacji projektu oraz pozwalająca na swobodną komunikację pomiędzy uczestnikami, stworzenie materiałów niezbędnych dla realizacji założeń projektowych, jak również fachowego doradztwa na każdym jego etapie.

Według założeń uczestnictwo w projekcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji i postaw proobywatelskich uczniów oraz przygotuje ich do roli liderów w lokalnych środowiskach. W projekcie biorą udział są uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy.

Funkcję koordynatora powiatowego pełni konsultant PCEiK – dr Anetta Grzesik- Robak.

Przedstawicielami i trenerami ze strony TEO i Uniwersytetu Wrocławskiego są: dr Małgorzata Alberska, dr Andrzej Ferens (główny specjalista ds. merytorycznych), dr Marzena Cichosz, dr Katarzyna Kobielska, mgr Maciej Olejnik, mgr Magdalena Furmanowicz, mgr Piotr Drzewiński, mgr Arleta Ciarczyńska, mgr Patrycja Ściebior-Jońska, Marlena Piotrowska.

« 1 z 11 »

 


strona główna