PUBLIKACJE PCEiK

 

I. Bank dobrych praktyk


 

1. Scenariusze i konspekty


 

A. Giesa – Biochemia a świat reklamy

A. Giesa, R. Szala, W. Teodorowicz – Biologiczne kasyno

A. Kimel – Kreatywność

A. Kimel – Substancje roślinne

G. Koc – Świat zmysłów

Ł. Auguścik – Science of kitchen

Ł. Auguścik – Gabinet biologicznych osobliwości

M. Mokrzycki – Chemia w życiu codziennym

N. Napieraj – Jak uczyć się szybko i przyjemnie

N. Napieraj, M. Mokrzycki, R. Zieliński – Podróż do wnętrza komórki

O. Romanowicz – Antropometria

P. Gołaś – Śmiercionośne struktury komórkowe bakterii

S. Chudak, E. Waleszczyńska – Biologiczny detektyw


 

2. Opracowania różne


Ocenianie kształtujące


 

II. Publikacje doradców i konsultantów


dr Lidia Sikora – Raport z wyników badań nt. kształtowania umiejętności komunikacyjnych

Załącznik nr 2


dr Józef Krawczyk – O kompetencjach kluczowych i konieczności ich kształcenia

Joanna Łubocka – Pracownia przyrodnicza a kompetencje kluczowe


 

Urszula Ewertowska – GŁÓWNE WARTOŚCI I CELE PRACY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Urszula Ewertowska – Inteligencje Wielorakie wg Howarda Gardnera

Urszula Ewertowska – Program czytelniczy – W poszukiwaniu pasji życia

Urszula Ewertowska – Lekcja wychowawcza w gimnazjum-konspekt

Urszula Ewertowska – Nauczyciele z pasją „Przy małej czarnej” w PCEiK w Oleśnicy

Urszula Ewertowska – ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ


 

dr Anetta Grzesik – Robak – Prawo konsumenckie. Sprawa konsumencka. Scenariusz lekcji

dr Anetta Grzesik – Robak – Prawo rodzinne – scenariusz lekcji

dr Anetta Grzesik – Robak – Edukacja globalna z perspektywy nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym

dr Anetta Grzesik – Robak – System kształcenia o prawach człowieka na poziomie ponadgimnazjalnym jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego


 

Karolina Jóźwiak  – Szumska  – Projekt Edukacyjny Badawczy EKOLUDKI W OGRÓDKU   korekta i  opracowanie merytoryczne –  konsultant PCEiK  – Mirosława Berezowska


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze (Jadwiga Woźniak, Marta Janic, Barbara Zaprzalska) – Projekt Edukacyjny Społeczny   Klub Empatyczek – dowód na empatię mi daj !!!!   korekta i  opracowanie merytoryczne –  konsultant PCEiK  – Mirosława Berezowska


 

Słownik slangu młodzieżowego autorzy: kl. 6 Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Opracowanie merytoryczne: konsultant PCEiK Mirosława Berezowska  Słownik slangu młodzieżowego


 

Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim. Rok szkolny 2017/2018. Opracowanie merytoryczne: konsultant PCEiK dr Lidia Sikora

 


strona główna