Rada Rodziców

INFORMACJA  DLA RODZICÓW

Opłata roczna na Radę Rodziców w roku 2022/2023 wynosi 120,00 zł

Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy

Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

43 9584 0008 2001 0013 6549 0001

Tytułem : podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę koła lub kół, na które uczęszcza

 W imieniu naszych wychowanków za każdą wpłatę dziękujemy.


strona główna