XXVII TURNIEJ RECYTATORSKI „SKRZYDLATE SŁOWA”

Uczniowie zaproszeni w recytatorskie szranki

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia zaprasza uczniów klas 0-3 dolnośląskich szkół do udziału w XXVII edycji Wiosennego Turnieju Recytatorskiego na interpretację poezji i prozy dziecięcej „Skrzydlate Słowa”. Nabór zgłoszeń trwa do 15 kwietnia 2024 roku.

Szkoły zaproszone są do wyłonienia swoich reprezentacji recytatorskich w dwóch grupach wiekowych klas 0-1 oraz 2-3. Wojewódzki finał turnieju odbędzie się w siedzibie Dwujęzycznej Szkoły ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 101 w dniu 19 kwietnia 2024 roku.

Uczniowie przygotowują interpretację dowolnie wybranego wiersza lub prozy. Jury ocenia dobór tekstów, poprawność recytacji, indywidualną interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Mile widziane są rekwizyty i stroje podkreślające przesłanie recytowanego utworu, ale nie są koniecznie wymagane.

Każdy z uczestników finału turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. Laureaci oprócz dyplomów dostaną również nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z Wrocławia i całego Dolnego Śląska!

Zgłoszenia uczniów szkoły mogą nadsyłać na karcie zgłoszeniowej, które wzór wraz z regulaminem turnieju można znaleźć na stronie szkoły ATUT:

Więcej o idei konkursu i jego wcześniejszych edycjach można przeczytać tutaj:https://www.dspatut.fem.org.pl/zycie-szkoly/projekty-szkolne/skrzydlate-slowa/


strona główna