Rekrutacja na zajęcia w MDK na rok szkolny 2024/2025

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Od 12 czerwca do 11 lipca 2024 r. – składanie wniosku o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w MDK wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub kopią dokumentów w sekretariacie PCEiK (pok. 21) w godz. 8:00-15:00.
 2. Do 19 lipca 2024 r. – weryfikacja i zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie wniosków wraz ze złożonymi oświadczeniami i/lub kopiami dokumentów.
 3. W dniu 19 lipca 2024 r. – wywieszenie listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCEiK.
 4. Od 19 sierpnia do 28 sierpnia 2024 r. – składanie wniosku o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w MDK wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub kopią dokumentów w sekretariacie PCEiK (pok. 21) w godz. 8:00-15:00 w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc).
 5. Do 30 sierpnia  2024 r. – weryfikacja i zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie wniosków wraz ze złożonymi oświadczeniami i/lub kopiami dokumentów.
 6. W dniu 30 sierpnia 2024 r. – wywieszenie listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCEiK.

Czytaj dalej

Konferencja nt. „Kształcimy na potrzeby jutra”

“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.” /Henry Ford/

W dniu 22 maja 2024 r. w auli Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy pt. „Kształcimy na potrzeby jutra”. Tematyka wydarzenia wpisała się w społeczną dyskusję o potrzebie ciągłego dostosowywania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i zmian z tym związanych.

Celem spotkania było ukazanie wzajemnych powiązań między szkołą, pracodawcami oraz instytucjami, które wspierają szkolnictwo, a także przedstawienie uczniom tendencji panujących obecnie na rynku pracy oraz kompetencji preferowanych przez pracodawców.

Gośćmi spotkania byli:
Starosta Powiatu Oleśnickiego Pani Wioletta Efinowicz,
Burmistrz Oleśnicy Pan Adam Horbacz,
Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Pan Jan Bronś,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Pan Waldemar Grzędziak,
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Małgorzata Iwańska,
Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy Pani Grażyna Dłubakowska,
Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Pani Iwona Wiśniewska-Kocjan,
Dyrektorzy i wicedyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego.

W klimat wydarzenia wprowadziła uczestników Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Pani Renata Marmajewska, a oficjalnego otwarcia dokonali Starosta Powiatu Oleśnickiego Pani Wioletta Efinowicz oraz Burmistrz Oleśnicy Pan Adam Horbacz.

Prelegenci podjęli w swoich wystąpieniach następujące tematy:
 „Rynek pracy w powiecie oleśnickim” – Pan Jan Bronś, przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego;
„Edukacja zawodowa – cele kompetencje wyzwania jutra” – Pani Karolina Krawczyńska-Malerek, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy;
„Kompetencje jutra a edukacja pozaformalna” – Pan Wiesław Smerd, dyrektor PCKZ w Oleśnicy;
 „Kompetencje jutra – oczekiwania pracodawcy” – Pani Natalia Kęsek- Leśniowska, specjalista ds.  personalnych Duda-Cars S.A;
„Przemysł 4.0-idea, główne założenia” – Pan Natan Świerczyński, inżynier systemów automatyki  ENCON Sp. z o.o.;
„Technolodzy żywności-naukowi czarodzieje potrzebni od zaraz” – Pani Mirosława Teleszko, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
„Wyzwania przemysłu 4.0 a lokalny rynek pracy- Pani Jadwiga Gębka, dyrektor produkcji Collins Aerospace;
„Współpraca Urzędu Pracy z lokalnym rynkiem pracy” – Pan Waldemar Grzędziak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy;
„Pracownik młodociany na rynku pracy a egzamin zawodowy” – Pan Paweł Leszczyłowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy;
„Rola pracodawcy w kształceniu pracownika młodocianego” – Pani Monika Wilińska, przedsiębiorca, właścicielka Galerii Koloru i Urody;

Inicjatywie przyświecało ukazanie potencjału szkół ponadpodstawowych i dopasowanie ich oferty  do wymagań rynku pracy oraz kształcenia kadr na potrzeby jutra.

Prelegenci w swoich wypowiedziach podkreślali jak ważne jest dostosowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dynamicznie rozwijającego się  rynku pracy. Zwracali również uwagę na rolę dążenia do samodoskonalenia się poprzez  przekwalifikowywanie czy  wypełnianie luk w umiejętnościach.

Zaproszeni goście wskazywali wagę perspektywy jutra uwzgledniającej zachodzące zmiany oraz współpracę podmiotów odpowiedzialnych za edukację: szkół, centrów kształcenia oraz pracodawców. Nowoczesna edukacja to taka, która uwzględniając koncepcję uczenia się przez całe życie, tzw. lifelong learning wyposaża młodych ludzi w umiejętności miękkie i wspiera w zdobywaniu interesującej pracy.

Konferencja ukierunkowana była na uczniów szkół ponadpodstawowych, jako na osoby, które w niedługim czasie będą  funkcjonowały na rynku pracy.

Pomysłodawcami i koordynatorami konferencji były Panie Anna Kocik i Ryszarda Wiśniewska-Paluch – doradcy metodyczni i zawodowi w PCEiK Oleśnica.

Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i uczniom szkół ponadpodstawowych za udział.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Marii Bryłce – Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna–Plus w Bierutowie za przekazanie soków dla uczestników.

Galeria:


Czytaj dalej

„ Kolorowy Potwór. Emocje w bibliotece – kolejne spotkania”

Biblioteka Pedagogiczna w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury zgłosiła się do konkursu  pod hasłem: „Kolorowy Potwór. Emocje w bibliotece”. Pomysłodawcą konkursu jest wydawnictwo #Mamania. Jego główną ideą jest zaangażowanie się w działania wspierające edukację emocjonalną dzieci. Poznanie swoich emocji jest bardzo ważne, ponieważ nie można budować właściwych relacji z innymi osobami, jeśli się nie zna stanu emocjonalnego, w jakim się znajdujemy.

Podczas spotkań z dziećmi  rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy rozmaite emocje: strach, miłość, radość czy spokój. Towarzyszył nam w tych działaniach „Kolorowy Potwór” – bohater książek Anny Llenas.

W czasie zajęć czytaliśmy i oglądaliśmy książki. Historie w nich zawarte pozwoliły nam nauczyć się rozpoznawać różne emocje i dowiedzieć się, jak sobie z nimi radzić. Wyszukiwaliśmy ukryte pośród bibliotecznych regałów emocje i rozmawialiśmy o nich czy odgadywaliśmy za pomocą kalamburów. Uczniowie rozwiązywali zadania z Kolorowym Potworem na kartach pracy oraz przedstawiali swoje uczucia za pomocą różnych technik plastycznych, m.in. rysunku czy rzeźby.


Czytaj dalej

XXII TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR STAROSTY OLEŚNICKIEGO

Finałowy etap VII Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej

W poniedziałek 6 maja 2024 r. na terenie parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy odbył się finałowy etap VII Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej. W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością sakramentów oraz znać szczegółowo Ewangelię wg św. Łukasza. Pomysłodawcami konkursu byli nauczyciele oleśnickich szkół: Joanna Stefańczyk (SP 4) i Grzegorz Bińczak (SP nr 4 i SPGO). Za organizację odpowiadało Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.  

Do etapu finałowego przystąpiło tym razem pięć szkół z naszego powiatu. Z każdej szkoły zostali wytypowani po pierwszym etapie trzej najlepsi uczniowie, którzy w etapie finałowym tworzyli drużynę. Nowoczesna formuła konkursu oparta o grę terenową przypadła młodzieży do gustu. Na terenie wokół kościoła zostały umieszczone kody QR. Na podstawie mapy z zaznaczonymi miejscami, gdzie znajdują się ukryte kody, każda grupa szukała w zaznaczonych punktach kodów QR, pod którymi były zakodowane zadania konkursowe. Należało pisemnie odpowiedzieć na 16 pytań dotyczących sakramentów świętych.

O zwycięstwie decydowały poprawne odpowiedzi oraz czas przybycia drużyny na metę. Uczestnicy musieli więc dokładnie zaplanować strategię, podzielić się obowiązkami, zadbać o sprawną komunikację.

Rywalizacja była bardzo zacięta, niech choćby świadczy o tym fakt, że trzy drużyny zdobyły w tej części tyle samo punktów i to właśnie o kolejności decydował czas przybycia na metę. Konkurencję wygrała Szkoła Podstawowa nr 8, dzięki pierwszemu miejscu na mecie.

Po zakończeniu zmagań uczestnicy przystąpili do drugiej części konkursu, która polegała na rozwiązaniu interaktywnego testu dotyczącego Ewangelii wg św. Łukasza w aplikacji Kahoot, tę część wygrała Szkoła Podstawowa w Sokołowicach – udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi i zrobili to najszybciej.

Podsumowanie dwóch części konkursu wyłoniło zwycięzców:

 • I miejsce zajęła ekipa Szkoły Podstawowej w Sokołowicach,
 • II – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy,
 • III – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy.

Wszystkie drużyny przyjęły podziękowania i gratulacje od Dyrektor PCEiK Renaty Marmajewskiej. Laureaci spotkają się jeszcze raz na uroczystej gali organizowanej przez PCEiK, która odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy o godz. 10.00.


Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.
Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru: 1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych:

 • I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,
 • II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,
 • III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce, III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:


Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.

Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru:  1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,

II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce,

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Pani Renacie Marmajewskiej- dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch- doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego
  i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Katarzynie Wyżyn- psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego

w Oleśnicy.

 • Pani Jadwidze Maszorek- kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Annie Murzyn-Romańczuk- specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS
  we Wrocławiu
 • Panu Ernestowi Sworze- psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.

Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru:  1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,

II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce,

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Pani Renacie Marmajewskiej- dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch- doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego
  i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Katarzynie Wyżyn- psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego

w Oleśnicy.

 • Pani Jadwidze Maszorek- kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Annie Murzyn-Romańczuk- specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS
  we Wrocławiu
 • Panu Ernestowi Sworze- psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Czytaj dalej

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.

Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru:  1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,

II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce,

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Pani Renacie Marmajewskiej- dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch- doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego
  i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Katarzynie Wyżyn- psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego

w Oleśnicy.

 • Pani Jadwidze Maszorek- kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
 • Pani Annie Murzyn-Romańczuk- specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS
  we Wrocławiu
 • Panu Ernestowi Sworze- psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Przyszli Pracownicy Biur Rachunkowych i Księgowych z Rachunkowością za Pan Brat

17 kwietnia 2024 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: oleśnickiego i wrocławskiego rywalizowali w XIII Regionalnym Konkursie Rachunkowości.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości w jednostkach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z testem dotyczącym prowadzenia rachunkowości w małych jednostkach, natomiast w drugiej części prowadzili PKPiR z wykorzystaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych.

Przyszli pracownicy biur rachunkowych musieli ponadto wykazać się znajomością zagadnień podatkowych w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku Vat.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny w Powiatowym Centrum Edulacji i Kultury w Oleśnicy.

Wyniki dostępne są na stronie www.pceik.pl pod Regulaminem, konkursu.


Czytaj dalej